Type
Crossword
Description

Waar is die bekende goue renoster beeld gevind Mapungubwe
Waar is Mis Ples gevind Wieg Van Die Mensdom
Watter erfenis gebied is geskep deur 'n groot meteoriet Vredefort Koepel
In watter bekende vleiland park ontmoet land en see, beskerm deur Nelson Mandela Isimangaliso Vleiland Park
Watter bekende bergreeks spog met God's Window Makhonjwa Mountains
Watter roete in Suid-Afrika spog met 'n groot verskeidenheid blomme en Proteas Garden Route
Waar is Suid-Afrika se oudste klip tekeninge gevind uKhahlamba Drakensberg
Op watter bekende eiland was Nelson Mandela gevangenis gehou Robben Eiland
Watter bekende terrein is bekend vir sy kulturele erfenis beskerming Richterveld
Watter erfenis stam bly nog steeds onveranderd staande soos hulle 1000 jaar terug was Komani Sam Mense

wereld erfenis gebiede in suid afrika Word Search

Type
Word Search
Description

freedompark
voortrekker monument
khomani kulturele landskap
kaapse floraryk
wieg van die mensdom
makhonjwa berg
robbeneiland
richtersveld
mapungubwe
isimangalsio-vleilandpark
vredefort-koepel

Wereld Erfenis Gebiede in Suid-Afrika Crossword

Type
Crossword
Description

Maksimumsekuriteitgevangenis - Nelson Mandela Robbeneiland
Die grootste riviermondingstelsel in Afrika iSimangaliso-vleilandpark
Fossiel Hoinide: Sterkfontein, Swartkrans en Kromdraai wieg van die mensdom
Die geografiese kenmerke van die Drakansberge uKhahlamba-Drakensbergpark
'n Gebied wat op die Noordelike grens van Suid-Afrika gelee is Mapungubwe
Die Kaapse floraryk Kirstenbosch
Die grootste en diepste impakkrater op aarde Vredefort-koepel
Bergagtige woestyn in die Noordweste van Suid-Afrika Richtersveld
Kulturele landskap op die grens tussen Suid-Afrika en Botswana gelee Khomani
'n Reeks van klein berge en heuwels Baberton Makhonjwa-Berge

G10: "Jy mag maar" en "Halala Afrika". Crossword

Type
Crossword
Description

Van watter kontinent praat hulle in "Halala Afrika"? Afrika
Watter woord se vir ons die vroue bly in 'n landelike gebied? heuwels
Wie word deur die vrouens getroos in strofe 2? kinders
Van watter kontinent het die skepe uit die weste gekom? Europa
Hoekom het hulle hier gestop? Vir kos en ___. water
Volgens strofe 3 is die land verruil vir ___. koperdraad
Wat word armoedige woonbuurte in 'n stad genoem? ghettos
Een van die minirale skatte in ons aarde. steenkool
Watter woord in die gedig se dat al ons skatte uitgehaal is? greintjie
"groot en oop grasvlaktes" is 'n vorm van ___. assonansie
Waarmee is plase toegespan? doringdraad
Wie het ons diere uitgeroei? grootwildjagters
Watter stylfiguur vind ons in reels 40 en 41 in "Halala Afrika"? eufemisme
Watter klank in "Halala Afrika" beteken "hartseer" of "hoop"? halala
Waar is die vrou "Jy mag maar" se man? dood
Die man "slurp" sy koffie, want dis te ___. warm
Wat het die man se voete so vuil gemaak? komposhoop
Die tipe groente wat hy huis toe bring. swak
Die man se werk. boer
Watter woord impliseer dat dit onmoontlik is vir die man om terug te kom? as
Die vrou noem hierdie spesifieke dinge, want dit is wat haar ___ het. geirriteer

Selfstandige naamwoorde Crossword

Type
Crossword
Description

Skepe wat saamvaar of saamhoort, is ’n? Vloot
’n Klomp rowers saam vorm ’n? Bende
Hy is hard, in ‘n vorm gesluip en skitter soos ‘n ster? Diamant
Dis bruin, fyn en klein. Sand
'n Hart is 'n bekende simbool van? Liefde
As sy gesig rooi word en stoom waai by sy ore uit. Kwaad
Ek dra swart en wit slaapklere. Sebra
Wat is die grootste stad in Suid-Afrika? Johannesburg
Suid-Afrika se president in 1994-1999. Nelson Mandela
Ek is ‘n voël, maar kan nie vlieg nie. Volstruis

Blokkiesraaisel: Menseregte en die Grondwet Crossword

Type
Crossword
Description

Die basiese regte wat elke mens het om regverdig beandel te word en vry te kan leef. menseregte
Die aartsbiskop en anti-apartheidsaktivis wat vir Suid-Afrika die naam "reenboognasie" gegee het. Desmond Tutu
Die gebruik van iemand of iets wat jou op 'n onregverdige manier help. uitbuiting
Die tref van onderskeid deur een mens/groep anders as 'n ander mens/groep te behandel. diskriminasie
Die hoogste wet van Suid-Afrika. Grondwet
'n Standpunt van die regte van 'n groep mense. handves
Die ideaal van gelyke behandeling tussen mans en vroue. Geslagsgelykheid
Niemand mag jou doodmaak nie. Hierdie is die reg tot ____. lewe
Nie die staat of enigeiemand anders mag jou pos oopmaak, jou e-posse lees of na jou telefoonoproepe luister sonder jou toestemming nie. Hierdie is die reg tot ____. privaatheid
Howe wat genader word met klagtes ten opsigte van diskriminasie, teistering en haatspraak. gelykheidshowe
Onwettige en oneerlike optrede, veral deur iemand met mag of gesag. korrupsie
________ beskerm jou teen die skending van jou regte. Beskermingsagentskappe

Suid Afrikaanse Wêreld Erfenis Gebiede Crossword

Type
Crossword
Description

Bekende Tronk Eiland Robben Eiland
Area wat talle kenmerke van oertyd bewaar? WIEGVANDIEMENSDOM
Die grootste en diespte impak krater op aarde. VREDEFORTKOEPEL
Berg area met meer as 600 rotstekeninge. UKHAHLAMBADRAKENSBERGPARK
Voorheen bekend as die Groter St. Lucia-vleilandpark. iSimangalisovleilandpark
Belangrike nedersetting wat die middelpunt was van die pre-Shonakoninkryk. Mapungubwe
Is een van die ses Floraryke op aarde Kaapse floraryk
Die noordelikste deel van Namakwaland Richtersveld
Ook bekend as die Barbertonse Groensteengordel BarbertonMakhonjwaberge
Die area wat steeds deur die SAN gemeenskap bewoon word. Khomani

Blokkiesraaisel Crossword

Type
Crossword
Description

Vorm deel van die grondwet van RSA Handvesvanregte
Die wet wat jou beskerm as jy jou opinie wil lig is vryheid van ____? uitdrukking
'n Mens het regte om jou te beskerm maar in reaksie hierop moet mens ____ optree. verantwoordelik
Die handves van Regte se doel is om burgers se _____ te beskerm. Regte
Die hoofstuk waarin die Handves van Regte in die Grondwet staan twee
As iemand jou ongemaklik laat voel, oortree hulle hierdie reg. Menswaardigheid
Afkorting vir die kommissie wat die skending van menseregte monitor. SAMRK
Die parlement voor 1994 het bekend gestaan as 'n ____ -parlement. driekamer
Suid-Afrika het so 'n regeringstelsel demokratiese
As ootreders in die hof verskyn, verdedig hierdie persoon hulle. advokaat

Die kruppel engel (Tina) Crossword

Type
Crossword
Description

Wie is die hoofkarakter in die roman? Tina
Wat is die hoofkarakter se van? Louw
Wat is die hoofkarakter se biologiese pa se naam? Stefaans
Wat is haar biologiese pa se van? Marais
Van watter afstammeling is die hoofkarakter se ma? Karretjiesmense
Van watter afstammeling is die hoofkarakter se biologiese pa? witmense
Vul die korrekte woord in. Tina is __________ soos haar ma. kort
Tina het bruin ___________________ oë. amandelvormige
Tina het _________lippe. punt
Tina het 'n _________ neus. punt
Tina het nie ______________ hare nie. kroes
Tina het ___________bene. kierie
Tina is die _______________ in haar graad -7 klas. slimste
Die plaasskool se naam is ______________. Rising Star
Op watter dorp wil Tina skool gaan om in Afrikaans te leer? Van Noodt
Tina is na ouma _____________ vernoem. Martina
Hoe word Tina se ouma deur die plaasmense genoem? Oumies
Waarheen wil Tina wegloop? Kaapstad
Wie is Tina se grootmaakpa? Pa At
Wat is Tina se sussie se naam? Maaghret
Wat is Tina se boetie se naam? Klein Attie
Wat is Tina se ma se naam? Lettie
Wat is die naam van die plaas waar Tina-hulle woon? Coetzeerus
In watter taal het Tina onderrig op die plaas gekry? Engels
Wie het vir Tina na Stefaans gestuur? Jakob
Wat moes Tina by Stefaans gaan vra? geld
Waaroor het Tina en Jakob baklei toe hulle klein was? pop
Jakob steek vir Tina met 'n ... geroeste mes
Jakob is ______ jaar ouer as Tina. drie

Jagter-versamelaars in Suid-Afrika Crossword

Type
Crossword
Description

Die San het pylpunte uit ___________ gemaak om mee te jag. been
Die Suid-Afrikaanse __________________ het 'n prent van rotskuns op. landswapen
Die belangrikste persoon in die Khoi-Khoi-gemaanskap was die _______________. opperhoof
Wat het die San gebruik om water in te stoor? volstruiseiers
Jagter-versamelaars kon nie skryf nie. Hulle het _________ vertel om hul geskiedenis vir ander mense te leer. stories
Die San het geweet watter plante kan as _______________ gebruik word. medisyne
Waarvan het die Khoi-Khoi potte gemaak? Klei
Wie kon in die geesteswereld ingaan om siektes te genees? sjamaan
_______________ is 'n belangrike deel van San-erfenis. rotskuns
Waar het die San mense in die winter gebly? grotte

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Type
Crossword
Description

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis? Coetzees
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry? kerk
Wie is ook in die VGK-kerk? Loisie
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan. sending
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk. kos
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet. Buffel
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is? hartseer
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het. biduur
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________. De Bruyn
Die mense se die dominee het kwaai______________ . honde
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie. erf
Wie het net by die dominee se erf ingeloop? Jakob
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop. deur
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie. huise
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ . oupa
Die dominee se __________ was grys. hare
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai? sopkombuis
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het? Sanna
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik? perdekar
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies. pak
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon. gesig
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________. glimmer
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie. ryloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________. vermink
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________. geloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee. boodskap
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys? gedig
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan? Gariepdam
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon? klaskamerbeheer
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou Cline
Wat is die skoolhoof se van? Roode
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ? Dale
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ? Leonard
Wat is die Engelse juffrou se van ? Cline
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ? Avenant
Wat is die L.O. meneer se van ? Rheeder
Wat is die Biologie meneer se van ? Els
Wat is die MSW meneer se van ? Viljee
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig? agt
Vir wie stel die gedig voor? personeellede
Wat sal Tina vir die koerant teken? spotprente
Hoe voel Tina oor Jakob se dood? hartseer