Type
Word Search
Description

waarsku
ligloop
verandering
ekosisteem
bestuur
fonds
eienaar
seine
grasvlaktes
gemeenskap
verbode
dapper
gesiene
eeue
spoorsnyers
skootrekenaar

Sosiale struktuur in Antieke Egipte. Crossword

Type
Crossword
Description

Egipte se leier en koning. Farao
Probleem oplossers en verskaf raad. raadgewer
Orde gehandhaaf en wette gemaak goewerneur
Aanbid die gode Priester
Hou rekord, lees en skryf. Skrifgeleerde
Beskermers van Egipte. Soldate
Klere, potte en skoene gemaak. Ambagsman
Bewerking van groend om gewasse te kweek. Boere
Huisbediendes, mynwerkers en bouers slawe
'n Gemeenskap van mense wat wette en tradisies deel. Samelewing

'n Eenvoudige stroombaan (Opgestel deur proefstudent) Crossword

Type
Crossword
Description

'n............is 'n stelsel om energie oor te dra. Stroombaan
Die stroombaan se rol is om elektrisiteit van die bron na die......... te stuur. Toestel
Die toestel verander dan die elektriese energie in nuttige.........-energie. Uitset
Alle elektriese stelsels het 'n............... en 'n uitset. Insettoestel
'n Elektriese stroombaan bestaan uit verskillende........ Komponente
'n...... is 'n voorbeeld van 'n elektriese toestel se energiebron. Battery
Slegs wanneer die bron.........is aan die ander dele van die stelsel kan die elektriese energie gebruik word. Gekoppel
Baie materiale........elektrisiteit. Gelei
Die meeste stelsels gebruik.......as geleidingsmateriaal. Drade
Die meeste elektriese kabels gebruik.......draad. Koper
......is 'n voorbeeld van uitset-energie. Hitte
Elektrisiteit vloei langs 'n...... Baan
'n..................baan van elektrisiteit is gesluiten is dus voltooi. Ononderbroke
Die gloeilamp verander van elekrtiese energie na....... Ligenergie
Die ........elektrisiteit beweeg terug na die bron om te herlaai. Swakker
As 'n voltooide stroombaan gekoppel is aan 'n energiebron sal die eletrisiteit.....daardeur vloei. Konstant
'n.......verbreek die vloei van elektrisiteit. Skakelaar
'n Skakelaar is 'n nuttige komponent. Ons kan dit gebruik om.......die vloei van elektrisiteit te verbreek wanneer ons dit nie benodig nie. Doelbewus
Wanneer skakelaars.....is, kan elektrisiteit deur vloei. Gesluit
Wanneer skakelaars......is, is die vloei van elektrisiteit verbreek. Oop

Ondernemingsvorme Crossword

Type
Crossword
Description

Iemand wat goedere verkoop of dienste lewer in hulle eie naam Natuurlikepersoon
Maak slegs 'n belegging,nie betrokke by die bestuur nie. Beperkte vennote
Die eienaar het volle beheer. alleenhandelaar
Vennote is betrokke by die bestuur. Algemene Vennote
Kan 1 - 50 aandeelhouers hê. Privaat maatskappy
Geregistreerde Maatsakppy is so persoon. Regspersoon
Is nie 'n regspersoon nie. Vennootskap
waar of vals : Beslote korporasies mag in 2018 nog gestig word. vals
Dit is duur om te begin en te regsitreer. Openbare Maatskappy
Is een hulpbron waarvan kantore en fabrieke minde moet gebruik . water
'n Openbare Maatskappy einding met dit. Bpk
Wat word die bestuurders van 'n privaat maatskappy genoem? direkteure
sluit dinge soos hoe die ondereming sal werk en vennote se verantwoordelikhede is. vennootskapsooreenkoms

Tegnologie graad 9 Crossword

Type
Crossword
Description

Die beginsel waarop hidroulika en pneumatika gebasseer is Pascal
'n Nadeel van hidrouliese stelsels peperduur
Stoor die lading in hidrouliese 'n domkrag eenwegklep
Ook bekend as 'n bros materiaal hard
'n Metaal roes wanneer dit met hierdie element reageer suurstof
Toestel met tande wat gebruik word om 'n tou vas te maak. Nokklos
'n Elektroniese komponent wat as regsteller gebruik word. diode
Stoor vloeistof vir ekstra beweegafstand reservoir
Komponent se weerstand verhoog as die temperatuur verander termistor
Elektroniese skakelaar wat swak stroom kan versterk transistor
Skakelaars in serie enlogikahek
Beskerm komponente deur die stroom te beheer resistor
Keer dat 'n kapasitor ontlaai Dielektrikum
Mees geskikste behandeling teen roes galvanisering
Algemeenste soort remme wat in fietse gebruik word vellingremme
Die massa per kubieke meter van 'n spesifieke materiaal digtheid
Toets vir hardheid brinell
Ontdekker van die hidrouliese pers bramah
Pneumatiese stelsels gebruik .................... gas saamgepersde
Enkelwiel vaste katrolle bied geen ......................... voordeel nie meganiese
Hidrouliese stelsels is gevaarlik a.g.v. die hoë .......... druk
Die pal en ............... laat beweging slegs in een rigting toe. sperrat
Volgens Ohm se wet is die stroomsterkte direk eweredig aan die ..................... as die weerstand dieselfde bly. potensiaalverskil
Stoor elektriese lading Kapasitor
Positiewe elektrode Anode
Negatiewe elektrode Katode
Komponent wat gewoonlik saam met 'n transistor werk Potensiometer

Blokkiesraaisel: Menseregte en die Grondwet Crossword

Type
Crossword
Description

Die basiese regte wat elke mens het om regverdig beandel te word en vry te kan leef. menseregte
Die aartsbiskop en anti-apartheidsaktivis wat vir Suid-Afrika die naam "reenboognasie" gegee het. Desmond Tutu
Die gebruik van iemand of iets wat jou op 'n onregverdige manier help. uitbuiting
Die tref van onderskeid deur een mens/groep anders as 'n ander mens/groep te behandel. diskriminasie
Die hoogste wet van Suid-Afrika. Grondwet
'n Standpunt van die regte van 'n groep mense. handves
Die ideaal van gelyke behandeling tussen mans en vroue. Geslagsgelykheid
Niemand mag jou doodmaak nie. Hierdie is die reg tot ____. lewe
Nie die staat of enigeiemand anders mag jou pos oopmaak, jou e-posse lees of na jou telefoonoproepe luister sonder jou toestemming nie. Hierdie is die reg tot ____. privaatheid
Howe wat genader word met klagtes ten opsigte van diskriminasie, teistering en haatspraak. gelykheidshowe
Onwettige en oneerlike optrede, veral deur iemand met mag of gesag. korrupsie
________ beskerm jou teen die skending van jou regte. Beskermingsagentskappe

Nw blokkiesraaisel Crossword

Type
Crossword
Description

Diere met ruggraate? Invertibrate
Wat beteken om sy natuurlike habitat voorkom. Inheems
Die term wat ons gebruik om verskillende plante en diere in hulle habitat te beskryf. biodiversiteit
Ons land se nationale blom. protea
Iets wat jou hart en jou longe beskerm? ribbes
Klein vyf wat 'n naam het soos groot vyf? renosterkewer
Bene wat jou onderste ligamente aan jou brein verbind. heupbeen
Een van die groot 5 wat jag sonder om boom te klim. leeu
Invertibraat wat lekker smaak. mossel
Gevaarlike invertibraat wat se steek jou kan doodmaak. Skerpioen

Elemente van Drama Crossword

Type
Crossword
Description

a. mense wat in die aktiwiteit betrokke is en spesifieke rolle speel akteurs
b. gesprek tussen mense dialoog
c. voorwerpe wat belangrik is vir die toneel rekwisiete
d. spesiale uitrustings kostuums
d. gesamentlike gebare beweging
e. mense wat kyk gehoor
f. waar alles plaasvind ruimte
g. instrumente of sangers word gebruik begeleiding
h. wanneer dit plaaasvind tyd
i. tegnologie om indrukwekkende effekte te skep spesiale effekte

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Type
Crossword
Description

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis? Coetzees
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry? kerk
Wie is ook in die VGK-kerk? Loisie
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan. sending
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk. kos
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet. Buffel
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is? hartseer
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het. biduur
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________. De Bruyn
Die mense se die dominee het kwaai______________ . honde
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie. erf
Wie het net by die dominee se erf ingeloop? Jakob
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop. deur
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie. huise
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ . oupa
Die dominee se __________ was grys. hare
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai? sopkombuis
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het? Sanna
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik? perdekar
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies. pak
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon. gesig
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________. glimmer
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie. ryloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________. vermink
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________. geloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee. boodskap
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys? gedig
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan? Gariepdam
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon? klaskamerbeheer
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou Cline
Wat is die skoolhoof se van? Roode
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ? Dale
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ? Leonard
Wat is die Engelse juffrou se van ? Cline
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ? Avenant
Wat is die L.O. meneer se van ? Rheeder
Wat is die Biologie meneer se van ? Els
Wat is die MSW meneer se van ? Viljee
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig? agt
Vir wie stel die gedig voor? personeellede
Wat sal Tina vir die koerant teken? spotprente
Hoe voel Tina oor Jakob se dood? hartseer

Sosiale Wetenskap Geskiedenis Crossword

Type
Crossword
Description

Mense wat gewasse kweek en vee aanhou. boere
'n Tydseenheid wat 'n duisend jaar lank is. millennium
Die plante wat boere kweek om te oes en te eet. gewasse
Die Afrika-boere het gewasse gekweek wat hierdie tipoe reën nodig gehad het om te groei. somerreën
Die plek waar 'n vrou en haar kinders gewoon het. huishouding
Die man wat in beheer was van die huishoudings in 'n kraal. hoofman
Die magtigste man in 'n dorpie. oppperhoof
Die ligging van 'n dorpie is gekies volgens die grond en ________ klimaat
Hulle het van jongs af met die boerdery gehep. Kinders
Die manier waarop mense in 'n gemeenskap georganiseer is. struktuur
'n Ontmoetingsplek kgotla
Die _________was inn die middel van die kraal. beeskraal
Hulle was spesiale diere en 'n simbool van rykdom beeste
Die spesiale soort oond waarin ystererts gesmelt was. smeltoond
__________is gebruik om water,melk en kos in te bëre. potte

Geld, Behoeftes en Begeertes Crossword

Type
Crossword
Description

'n Vorm van handel waar mense goedere ruil sonder om geld te gebruik. ruilhandel
Mense trek uit landelike gebiede na stede. Verstedeliking
Die wêreld word net al hoe meer onderling afhanklik a.g.v tegnologie Globalisering
Om suksesvol en ryk te wees Welvarend
Ons begeertes wat nooit ophou nie. Onbeperkte
'n Middel wat gebruik word vandag om goedere te koop. Geld
Besighede moedig verbruikers aan om soveel moontlik geld te spandeer. Verbruikersekonomie
Fabrieke wat baie goedere produseer veroorsaak 'n negatiewe invloed op samelewing. Besoedeling
'n Rol van geld wat beteken hy hou sy waarde oor tyd. waardedraer
'n Koeldrank produk wat wêreld wyd verkoop word. Coke-Cola