Type
Crossword
Description

Antoniem vir oud nuut
Antoniem vir verloor wen
Antoniem vir oprig Afbreek
Antoniem vir jonk oud
Antoniem vir blydskap smart
Antoniem vir bang dapper
Antoniem vir selde dikwels
Antoniem vir lelik mooi
Antoniem vir stygend dalend
Antoniem vir bekend vreemd
Antoniem vir opgewek moeg
Antoniem vir nadeel voordeel
Antoniem vir waar vals
Antoniem vir vrygewig suinig
Antoniem vir roekeloos versigtig

Hersiening - antonieme, meervoude, intensiewe vorm Crossword

Type
Crossword
Description

Antoniem vir oop toe
Antoniem vir groot klein
Antoniem vir lelik mooi
Antoniem vir suinig vrygewig
Antoniem vir wen verloor
Antoniem vir dikwels selde
Antoniem vir diep vlak
Antoniem vir dag nag
Antoniem vir droog nat
Antoniem vir laat vroeg
Antoniem vir mak wild
Antoniem vir siek gesond
Meervoud van huis huise
Meervoud van dag dae
Mervoud van plafon plafonne
Meervoud van mot motte
Meervoud van vlieg vliee
Meervoud van aand aande
Meervoud van spieel spieels
Meervoud van koning konings
Meervoud van mens mense
Meervoud van spoor spore
Intensiewe vorm van nat papnat
Intensiewe vorm van vol propvol
Intensiewe vorm van suur asynsuur
Intensiewe vorm van dood morsdood
Intensiewe vorm van fris perdfris
Intensiewe vorm van glad seepglad
Intensiewe vorm van vreemd wildvreemd
Intensiewe vorm van klein piepklein
Intensiewe vorm van kwaad smoorkwaad
Intensiewe vorm van donker pikdonker
Intensiewe vorm van lekker smullekker
Intensiewe vorm van af morsaf
Intensiewe vorm van seker doodseker
Intensiewe vorm van koud yskoud
Intensiewe vorm van skoon silwerskoon
Intensiewe vorm van duur peperduur
Intensiewe vorm van lig veerlig
Intensiewe vorm van alleen stoksielalleen

Blokkiesraaisel Crossword

Type
Crossword
Description

Afrikaans vir "how much" hoeveel
Meervoud van hok hokke
Afrikaans vir "when" wanneer
Meervoud vir muis muise
Meervoud van raam rame
Verskleining vir wond wondjie
Verkleining vir hart hartjie
verkleining vir das dassie
Verkleining vir lip lippie
Verkleining vir perd perdjie
Verkleining vir bok bokkie
Afrikaans vir "left" links
Afrikaans vir "next to" langs
Antoniem vir warm koud
Antoniem vir mooi lelik
Sinoniem vir woedend kwaad
Sinoniem vir gou vinnig

Afrikaans Crossword

Type
Crossword
Description

Ons is ___ , die mense buite. Binne
Hy het ___ geld, sy het min baie
Ek is groot, die baba is ___ . klein
My pen is êrens; ek kry dit ___ nie. nêrens
praat mooi, moenie ___ praat nie. lelik
Myne is verkeerd, syne is ___. reg
Ek is ___ , sy is onseker. seker
Die boek is ___; die koerant is toe oop
As jy nie ___ nie, dan verloor jy. wen
Die boek is dik, die kkoerant is ___. dun
Die vrou is jonk; die man is ___. oud
Het jy dit ooit gesien? Nee, nog ___ nie. nooit
Haar rok is ___; myne is lank kort
Die meisies lyk ___; die seuns lyk anders. eerders
Ek draf in die ___ en werk in die aand. oggend
Gaan dit ___ of slegter? beter
Ek gooi ___; hy gooi mis. raak
Hy voel ___; sy voel sleg. goed

Sinonieme en Anotieme Crossword

Type
Crossword
Description

Antoniem vir warm Koud
Sinoniem vir praat Gesels
Antoniem vir stadig Vinnig
Sinoniem vir lawaai Geraas
Antoniem vir mooi Lelik
Sinoniem vir mooi Pragtig
Antoniem vir vraag Antwoord
Sinoniem vir nou Onmiddelik
Antoniem vir baie Min
Sinoniem vir goed Uitstekend

Sinonieme en Antonieme Word Search

Type
Word Search
Description

vrygewig
verbied
ingewikkeld
eentonig
nederig
bakleierig
leuens
selde
dapper
smart
smaaklik
skitter
korrekte
power
kisboude
dwing
gierig
besope
gaps
babbel

Antonieme Word Search

Type
Word Search
Description

dwerg
praat
selde
oprig
lui
onder
gaar
duur
bitter
skoon

Antonieme Word Search

Type
Word Search
Description

wen
vra
vinnig
vergeet
swaar
sterk
siek
optel
mooi
misluk
liefde
laat
groot
dag
baie

Sinonieme en antonieme Crossword

Type
Crossword
Description

oudste (antoniem) (7) jongste
gedurig (sinoniem) (6) alewig
altyd(antoniem) (5) nooit
vaak (sinoniem) (4) moeg
gereeld (antoniem) (5) selde
vyand(antoniem) (6) vriend
inkom(antoniem) (7) uitgaan
lawaai (sinoniem) (6) geraas
ongerus (sinoniem) (9) bekommerd
meer (antoniem) (6) minder
grootste (antoniem) (8) kleinste

AFRIKAANS HOOFTAAL - GRAAD 6 (SPELAKTIWITEIT 7) Word Search

Type
Word Search
Description

WINS
WAARHEID
VREEDSAAM
TEENSPOED
VOORDEEL
SKAARS
WANTROU
DWAAS
INTOG
TYDIG
TOELAAT
VRYGEWIG
STYGEND
SAANS
PRAAT
OPRIG
GEVOLGE
NOOTVAS

Sinonieme, Antonieme & Geslag Crossword

Type
Crossword
Description

Gee die sinoniem vir, bekende: Die bekende wetenskaplike het 'n teenmiddel teen die virus gevind. beroemde
Gee die antoniem vir, beroemde: Die beroemde wetenskaplike het die teenmiddel se resep gesteel. berugte
Gee die antoniem vir, voorbereid: Die dokter was voorbereid vir die operasie. onvoorbereid
Gee 'n sinoniem vir, bekwame: Die bekwame dokter het die operasie foutloos uitgevoer. uitstekende
Gee die antoniem vir, gespanne: Ons leerders was gespanne toe ons weer skool toe is. ontspanne
Waar of onwaar: Rigitngvas se antoniem is rigtingloos. Waar
Waar of onwaar: Die antoniem vir vorentoe is ondertoe. Onwaar
Gee die manlike vorm van 'n reun (hond). teef
Wat is die vroulike vorm van 'n leier? leidster
Kies die korrekte vroulike vorm van 'n dokter: verpleegster/dokter/dokterin dokter