Type
Crossword
Description

Rud éigint a théann go tóin poill nuair a bhíonn sé i leacht Dríodar
Substaintí tuaslagtha i dtuaslagán Tuaslagán
Leacht go mbíonn an chumas aige substaintí eile a thuaslagadh Tuaslagóir
An táirge a fhoirmítear le linn dríogadh Dríogáit
Próiséas ina gcuirtear leacht trí scagaire Scagadh
An chuid a bhíonn fágtha ar an bpáipéar scagacháin tar éis don leacht gluaiseacht tríd le linn scagadh Iarmhar
Modh deighilte ionas ábhair thuaslagtha a scaradh ar an mbonn go ngluaiseann siad trí phaipéar ag rátaí difriúla de réir mar a ardaíonn tuaslagóir oirúnach tríd an phaipéar. (Dhá fhocal gan spás eatarthu). Crómatagrafaíocht pháipéir
Substaint go mbíonn sé do dodhéanta é a thuaslagadh. Dothuaslagtha
Ag coiméad an tuasmhéid uisce nó taise gur féidir a ionsú; báite go huile is go hiomlán. Sáithithe
Leacht ina mbíonn tuaslagáit tuaslagtha i dtuaslagóir Tuaslagán

Ceimic Crossword

Type
Crossword
Description

Substaint simplí nach féidir a bhriseadh síos trí modh ceimiceach. Dúil
2 (nó níos mó) dúile nasctha le chéile go ceimiceach. Comhdhúil
2 (nó níos mó) dúile nó comhdhúile measctha le chéile. Meascán
Tarlaíonn athrú ach ní dhéantar substaint nua. Athrú Fisiceach
Tarlaíonn athrú agus déantar substaint nua. Athrú Ceimiceach
An méid damhna atá i gcorp. Mais
Tomhas de cé comh te nó fuar is atá rud éigin. Teocht
Leacht le solad tuaslagtha ann. Tuaslagán
Glaotar ____________ ar an uisce i gcás uisce farraige. Tuaslagóir
Glaotar ____________ ar an salann i gcás uisce farraige. Tuaslagáit
Aon rud a líonann suas spás. Damhna
Imoibriú ceimiceach a thógann isteach teas. Inteirmeach
Imoibriú ceimiceach ina cuirtear amach teas. Eisiteirmeach
Nuair a tagann dhá ceimiceáin le chéile agus déantar substaint nó substaintí nua. Imoibriú
Áit a faightear liosta dus na dúile ar fad. Tábla Peiriadach
H2O Uisce
CO2 Dé-ocsaíd Charbóin
Is sampla maith de meascán é ______. Aer
Na an siombal ar __________. Sóidiam
K an siombal ar _____________. Potaisiam
Nuair a greamaíonn dhá substaintí le chéile go ceimiceach. Nascadh

Na Briathra Neamhrialta (Aimsir Chaite) Crossword

Type
Crossword
Description

......................... mé mo dhinnéar ar nós muice. Dith
.................... mé cad a tharla le mo shúile féin. Chonaic
....................... sé an scéal go léir ar an raidió Chuala
.............. siad a n-obair bhaile sa rang staidéar. Rinne
Níor ............ sí aon rud faoi deara. Thug
........... mé ar an liathróid agus rith mé chomh tapa le capall rása. Rug
............. tintreach agus toirneach ann. bhí
Bhí sé fánach mar níor ..................... aon duine. Tháinig
Níor .................... siad iomlán na fírinne. dúirt
.............. mé mo thuairisc scoile sa phost fuair
...................... an teach trí thine gan fhios d'éinne Chuaigh

Hurlamaboc Crossword

Type
Crossword
Description

Cad is ainm don fhear céíle Lisín Pól
Cé mhéad bliain a bhí siad pósta? Fiche
Cad is ainm don a mac is sine? Ruán
Cén saghas gruaige a bhí ar Lisín? Fionn
Cá raibh Pól ag obair nuair a bhuail sé le Lisín ar dtús? Siopa
Cár cheannaigh Pól an stoc? idirlín
Cad a cheannaigh Pól lena airgead? Tithe
Cad bhí tóghta ar cíos ag Lisín? Reoiteoir
Dá mbeadh an lá go brea, bheadh an cóisir sa.... ghairdín
Dá mbeadh an lá go dona, bheadh an cóisir sa... Teach
Bhí siad ina gconaí ar ascaill na..... Fuinseoige
Cén sloinne a bhí ar an chlann? Albright
Cén saghas bean tí ab ea Lisín? Iontach
Cén dáth a bhí ar ghruaig na bhfear? Liath
Cén sloinne a bhí ar an fear aisteach... an tUasal Mac .... Gabhann
Cén slí beatha a bhí ag Pól? Leachtóir
Cad ab ainm don bhean aisteach ar an mbóthar? Eibhlín

An tEarrach Thiar Crossword

Type
Crossword
Description

Údar an dáin 'An tEarrach Thiar.' Máirtín Ó Direáin
An bhliain a rugadh an file. 1910
An bhliain a fuair an Direánach bás. 1988
Áit dhúchais an fhile. Inis Mór
An mothúchán a mhothaigh an file agus é i mBÁC. cumha
Tá na híomhánna i ngach véarsa cosúil le... cárta poist
Sa chéad véarsa, feicimid fear ag ... tochailt
Sa dara véarsa, feicimid fear ag ... bailiú feamainne
Is meafar é an tEarrach d'........... óige an fhile
Baineann an file úsáid as go leor ... aidiachtaí
Tá an file ag féachaint siar go ........... ar a shaol in Árainn. maoithneach
Cad atá na mná ar an trá chlochach ag bailiú? sliogáin éisc
Focal eile ar chumha. uaigneas
Cad a úsáidtear i líne deireanach gach véarsa? athrá
Luas an dáin seo. mall
Cén fáth go raibh dath óir ar an bhfarraige sa cheathrú véarsa? an ghrian ag dul faoi
Focal eile ar chliabh. bascaed
An post a bhí ag Máirtín i mBÁC. státseirbhíseach
An rud a bhí le cloisteáil ar na hOileáin ciúnas
An rud atá le sonrú idir na mná sa tríú véarsa. spiorad an phobail
Post na ndaoine i véarsa a ceathair. iascairí
Cuireann na rudaí seo le hatmaisféar síochánta an dáin. Gutaí fada
An téama is láidre sa dán. Grá áite
Meadaracht an dáin. saorvéarsaíocht
Dán eile atá scríofa ag Ó Direáin. Stoite
Leabhar an Direánaigh. Feamainn Bhealtaine
An mothúchán i gcroí an fhile i leith mhuintir Inis Mór. meas

Crosfhocal: Ainmhithe Crossword

Type
Crossword
Description

Ainmhí le stríocaí dubh agus oráiste tíogar
Deirtear go bhfuil an ainmhí seo 'rí' na hainmhithe leon
Ainmhí le muineál fada sioraf
Cén ainmhí a deirtear go bhfuil naoi shaol aige? cat
Madra óg coileán
Tugtar 'uan' ar cén ainmhí nuair atá sé níos óige? caora
Ainmhí fada nach bhfuil aon chosa aige nathair
Tá páirt mór ag an ainmhí seo sa spórt. Is aoibeann leo cairéid. Capall
Na hainmhithe atá ag Daidí na Nollag. réinfhia
Tugann an ainmhí seo uibheacha dúinn sicín

Crossfhocail Gaeilge Crossword

Type
Crossword
Description

Bíomm suas sa spéir Éan
Féican tú mé sa zú moncaí
Caithaigh tú mé i gcomhair sacar liathroid
Bim ag obair i bialann frastálai
Tá mé go deas le té Brioscaí
Suionn tu orm Cathair
is feidir leat caint le daoine air fón
faighean tú iad seo ar an nolliag Bronntanais
Bionn siad sa gairdin blathana
leimhean tu iad seo leabhar

An Scoil Crossword

Type
Crossword
Description

Múineann sí rang. Tugann sí obair bhaile. Múinteoir
Tá sé/sí ag freastal ar scoil. Déanann sé/sí obair bhaile. dalta
Déanann tú sa bhaile é i ndiadh scoil. obairbhaile
Scoil le daltaí idir trí bliana déag d'aois agus ocht mbliana déag d'aois Meánscoil
go maith, ar fheabhas iontach
ionam, ionat, ann, ____, ionainn, ionaibh, iontu inti
Coláiste agus ______________ Choilm Gaelcholáiste
Is duine nua go dti an scoil mé. Bhí mé sa bhunscoil. Tá mé sa ______ _________ anois. chéad bhliain
Tá ____________ cáirdiúil sa scoil. Bíonn gach duine an-chabhrach. atmaisféar
Níl aon rud níos fearr ná an scoil. Is _________ liom í. aoibhinn

Crosfhocal Crossword

Type
Crossword
Description

An liathróid lena imríonn tú iománaíocht. sliotar
Ainmhí a bhíonn ar fheirm. De ghnáth bíonn sé dubh agus bán.
An post atá ag Micheál D. Ó hUiginn. uachtarán
An áit a théinn tú nuair a bhriseann tú do chos. ospidéal
An uimhir tar éis a naoi déag. fiche
Cá bhfuil Páirc an Chrocaigh? Báile Átha Cliath
An duine a cabhríonn le daoine a bhfuil tinneas orthu. dochtúir
Glas agus bán. Cén dath eile atá ar brat na hÉireann? oráiste
Cad a thiteann o na crainn san Fhómhair? duilleoga
Fómhair, Samhraidh, Geimhridh. Cén seasúir atá in easnamh? earrach

Mo Theach Crossword

Type
Crossword
Description

An áit i itheann tú do chuid bia Seomra bia
Bíonn do leaba sa seomra seo Seomra leapa
An áit a scuabann tú d'fhiacla Seomra folctha
Bíonn cuisneoir, sorn agus doirteal ann Cistin
Féachann tú ar an teilifís se seomra seo Seomra suite
An seomra ina dhéanann tú staidéir Oifig
Úsáideann túiad seo chun dul suas chuigh an dara stóir Staighre
Fágtar na maisiúcháin Nollaig thuas anseo Áiléar
Is féidir leis an madra dul amach agus rith timpeall anseo Gairdín
An doras go n-úsáideann daoine go minic Príomhdhorais
An rud atá ar barr an tí, go stopann an báísteach ag teach isteach Díon
Bíonn sé garr don chistin agus de gnáth bíonn meaisín níochain agus rudaí mar sin ann Seomra áisiúlacht

Aidiachtaí Crossword

Type
Crossword
Description

Duine a cabhraíonn leat Cabhrach
Duine a déanann go maith sa scoil Éirimiúl
Duine a téann taobh thiar do droim Glic
Malart de 2 síos Iontofa
Gán a bheith in ann aon rud a fheiceál Dall
Duine a dhéanann a dhítheal ar an t-am ar fad Díograsach
Duine saghas leisciúl ach fós déanann siad rudaí Réchuiseach
Duine a bhíonn ag argoint le duine Achrannach
Duine a fánann Foighneach
Duine teasaí Cantalach