Type
Word Scramble
Description

Sigaretstompie
Inligting
Seerower
Vreemdeling
Weddenskap
Vuurhoutjie
Verjaag
Strompel
Bestudeer
Dampie slaan

afrikaans spelling Word Search

Type
Word Search
Description

agterlyf
besluit
bestudeer
bewonder
broodkrummels
daagliks
dadelik
deksel
dennenaalde
dooie
dophou
fraai
gaarmaak
gril
keer
kloek
kooi
krag
krioel
krummels
laf
mak
miergif
Mierland
mierplaas
miervreter

Werkwoorde Word Search

Type
Word Search
Description

eet
dink
skree
verf
luister
sing
swem
ry
vang
gooi
slaan
skop
fluit
sit
skryf
kyk
loop
lag
praat
spring
hardloop

Afrikaans Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Personifikasie Die boom huil
Vergelyking Die Meisie is soos lekkergoed
Paarrym AABB
Kruisrym ABAB
Omarmde rym CDDC
Onomatopee klik-klak
Alliterasie Herhaling van konsonante
Assonansie Herhaling van vokale
Metafoor DIe meisie is `n blom
Byvoeglike naamwoord vinnig, mooi, rooi
Selfstandige naamwoord Tshepo, Mense, die hond
Werkwoord Skop, slaan, skryf
Voorsetsel bo,onder,langs
Voornaamwoord sy, hulle, ons
Voegwoorde want, omdat, tog

Vakke by Die Hoërskool Wonderboom Crossword

Type
Crossword
Description

'n Verpligte vak vir al die leerders Afrikaans
Vereenvoudig: 3a-4b-5a-(-b) Wiskunde
As jy dié vak neem kan jy eendag optometrie studeer. Fisiese Wetenskappe
Hier gaan jy die invloed van Covid 19 op die inflasie bestudeer. Ekonomie
GIS as onderafdeling van kaartwerk word hier bestudeer. Geografie
Word soos Bach, Beethove, Mozart en Tchaikovsky. Musiek
Jy moet drie-dimensioneel kan dink. IGO
Die boekstawing van finansiële inligting. Rekeningkunde
Jy word die eindgebruiker van die rekenaar. RTT
Knowledge of this language is the doorway to wisdom. Engels
Gaan grawe in die gryse verlede en herontdek die toekoms... Geskiedenis
Hou jy van kontemporêr, surrealisme, kubisme of impressioniste? Visuele Kunste
Die studie van die self in verhouding tot ander... Lewensoriëntering
Hier benodig jy kommunikasievaardighede... Dramatiese Kunste
Gebruik jou probleemoplossende denke... Inligtingstegnologie
Jy kan as jy dié vak neem, 'n Produksiebestuurder word. Besigheidstudies
Hoeveel grade is die regte grade? Gasvryheidstudies
"Besoek" die Nasionale Kruger Wildtuin. Toerisme
Studeer goggas, bome en die mens... Lewenswetenskappe
Skakel 750 ml om na l Wiskundige Geletterdheid
Jy moet hier buite die normale kan dink en ontwerp... Ontwerp
Beweeg jy soos Misty Copeland, Tamara Rojo of Bob Fosse? Dansstudies

Advertensies Word Search

Type
Word Search
Description

beplan
doel
emosies
aandag
belangstelling
lettertipes
teikenleser
alliterasie
beeldspraak
besluit
televisie
internet
koerante
tydskrifte
plakkate
inligting
byeenkoms
advertensie

Smoking Crossword

Type
Crossword
Description

What is the most addictive substance in a cigarette ? Nicotine
What gender smokes the most ? Male
What does smoking Cause ? Cancer
What do you need to breathe ? Lungs
What do you call someone who smokes ? Smoker
What is it called when you breathe in someone else's cigarette smoke ? Passive smoking
What's the sticky substance in a cigarette ? Tar
What's the best thing for smokers to do ? Quit
What is the most common cancer to get ? Lung Cancer
What can become bad once you have talents 10 cigarettes Addiction
What does smoking do to your teeth ? Rott
What can smoking cause your heart to have ? Heart Disease
Is smoking legal or illegal ? Legal
What is the legal age to smoke ? Eighteen
When is the most dangerous time for women to smoke ? Pregnancy

Versamelname Crossword

Type
Crossword
Description

'n Horde Barbare
'n Panel dokters
'n sirkel vriende
‘n kolonie pikkewyne
'n Doos vuurhoutjies
'n Konvooi oorlogskepe
'n Broeisel eiers
'n Oes vrugte
'n Vlug wildeganse
'n Bos blomme
'n Hoop hout
'n skool visse
'n Swerm bye
'n Reeks berge
'n Bende rowers

Tobacco Crossword

Type
Crossword
Description

An addictive drug found in tobacco leaves and in all tobacco products. Nicotine
Capable of causing a user to develop intense cravings. Addictive
A thick, oily, dark liquid that forms when tobacco burns. Tar
passages through which air enters and spreads through the lungs. Bronchi
a poisonous, colorless, odorless gas. carbon Minoxide
ground tobacco that is chewed or inhaled through the nose. Smokeless Tobacco
a condition in which passages in the lungs become swollen and irritated eventually losing their elasticity. COPD
a process in which the body needs more and more of a drug to get the same effect. Tolerance
a type of addiction in which the body itself feels a direct need for a drug. Physical Dependence
Physical and psychological reactions that occur when someone stops using an addictive substance Withdrawal
Products that assist a person in breaking a tobacco habit. NRT
a return to the use of a drug after attempting to stop. Relapse
Environmental tobacco smoke Secondhand Smoke
smoke that comes directly from a burning cigarette, pipe, or cigar. Sidestream Smoke
smoke that is exhaled by a smoker. Mainstream Smoke
A nonsmoker who breathes in secondhand smoke Passive Smoker
pressure you feel to go along with harmful behaviors or beliefs of others your age. Negative Peer Pressure

Voorsetsels Crossword

Type
Crossword
Description

Die boer ry ______ perd op sy plaas te
Hulle juig _______ die oorwinning. oor
Die gebou is _______ die brand. aan
Juffrou praat _____ my met
Hy soek ______ sy potlood. na
Ons was dood ______ die honger. van
Die siek man het _______ die dood omgedraai by
Alles word ______ die voet verkoop voor
Ons speel 'n wedstryd _____ ons buurskool. teen
Gee die geld _____ my vir
Sy verlang _____ haar ma. na
Die soldate veg ______ die vyand teen
Ouma sit _____ die stoel op
Die man klop ______ die deur. aan
Hy is _____ die moeilikheid in
Sy is kwaad ______ my. vir
Moenie ______ vuurhoutjies speel nie. met
Die stout kind neem die huis _____ horings. op
Jan spring _______ die sloot. oor

Tobacco Word Search

Type
Word Search
Description

Asthma
Sidestream Smoke
Mainstream Smoke
Secondhand Smoke
Tobacco Legislation
Positive Peer Pressure
Oral Cancer
Shisha
Nicotine Withdrawal
Arrhythmia
Vaping
Hookah
Bladder Cancer
Lung Cancer
Heart Disease
Cigarettes
Smokeless Tobacco
Carbon Monoxide
Tar
Carcinogen
Nicotine
Addictive Drug