Type
Word Search
Description

kompas
nommers
alfabet
blokkie
area
ruitverwysing
staproete
rigting
paadjie
pad
roete
Oos
Wes
Suid
Noord

PROVINSIES EN HUL HOOFSTEDE Word Search

Type
Word Search
Description

MAFIKENG
JOHANNESBURG
BLOEMFONTEIN
KIMBERLEY
KAAPSTAD
BISHO
PIETERMARITZBURG
MBOMBELA
POLOKWANE
VRYSTAAT
LIMPOPO
KWAZULU-NATAL
MPUMALANGA
GAUTENG
NOORD-WES
NOORD-KAAP
WES-KAAP
OOS-KAAP

Pole en rigting Word Search

Type
Word Search
Description

Westelike halfrond
Oostelike halfrond
Noordelike halfrond
Suidelike halfrond
aarde
halfrond
Suidpool
Noordpool
Suid-Wes
Suid-Oos
Noord-Wes
noord-Oos
oos
wes
suid
noord

KOMPAS Word Search

Type
Word Search
Description

naald
suid-oos
suid-wes
noord-wes
noord-oos
pool
rigting
Magneties
oos
wes
suid
noord
Kompas

Graad 5 Afrikaans Crossword

Type
Crossword
Description

Verkleinwoord van besem Besempie
Afkorting van Noord Kaap NK
Meervoud van paddastoel Paddastoele
Meervoud van leeu Leeus
Warvoor is die afkorting ens. Ensovoorts
Verkleinwoord van haas Hasie
Waarvoor staan die afkorting bv. Byvoorbeeld
Wat se tipe sin is "gooi die bal"! Bevelsin
Afkorting van Suid-Afrikaanse Lugdiens SAL
Verkleinwoord van kar Karretjie
Vroulik van koning Koningin

Afkortings en Akronieme Word Search

Type
Word Search
Description

voormiddag
namiddag
Suid
sent
na Christus
dosyn
per adres
asseblief
dominee
meneer
outomatiese tellermasjien
mejuffrou
Noord
Rand
volgens
grade Celsius
afdeling
kilometer
milimeter
woordeboek
Dokter

Klimaat en Weer Blokkiesraaisel Crossword

Type
Crossword
Description

Krag wat die defleksie van bewegende voorwerpe veroorsaak as gevolg van die rotering van die aarde om sy eie as; die grootste by die pole en die kleinste by die ewenaar. Coriolis-krag
Gordels van hoë of lae druk wat die aarde by sekere breedtegraade omring. Lugdrukgordels
Ń okklusie waar die koue lug wat verbysteek, warmer is as die koue lug wat ingehaal word Warmfront-okklusie
N laagdruksel wat oor warm oseane tussen die trope ontwikkel Tropiese-sikloon
Temperatuurverandering weens ń verandering van hoogte en druk Adiabaties
Uitbulting van seewater veroorsaak deur sterk winde wat tydens ń tropiese sikloon waai. Stormstuwing
ń Luglaag waar die temperatuur styg met toenemende hoogte Inversielaag
ń Plaaslike wind wat vanaf die plato teen die platorand af na die kus waai en warm, droë weer veroorsaak. Bergwind
Die kalm gebied in die middel van ń tropiese sikloon. Oog
ń Laagliggende area, soos ń valleibodem, waar ryp gereeld in die winter vorm.. Rypholte
Hitte wat die aarde uitstraal. Aardstraling
ń Koepelvormige massa besoedelde lug bo ń stad. Besoedelingskoepel
Die hoek waarteen die son se strale ń helling tref. Hellingaspek
ń kloksgewyse windrigtingverandering, byvoorbeeld van Suid na SuidWes Ruiming
ń Laagdruksel wat in die middelbreedtes ontwikkel en van Wes na Oos beweeg. Middelbreedtesikloon

Weer en klimaat blokkieraaisel Crossword

Type
Crossword
Description

ń laagdruk sel wat tussen 40° en 60° noord en suid van die ewenaar voorkom Middelbreedtesikloon
ń enorme massa lug,wat oor honderde kilometer strek Lugmassa
Die wind snelheid word daarin gemeet Knope
ń hoogdruksel wat oor Suid-Afrika voorkom Kalahari antisikloon
Hitte wat vrygestel word as waterdamp kondenseer Latente hitte
Die hoek waarteen die son se strale n helling tref Hellingaspek
Winde wat snags met die lengte van die vallei langs,van die kruin na die voet van die berg Katabatiese winde
Reën is n tipe van? Neerslag
In watter staduim is die middelbreedtesikloon net n vlagie koue lug op die grondvlak veroorsaak Vervalstaduim
Hoër temperature in stedelike gebiede as in die omringende landlike gebiede Hitte-eiland
n laagdruksel wat tussen 30° noord en suid van ewenaar Tropiese sikloon
ń laagliggende area,soos n valleibodem,waar ryp voorkom Rypholte
ń ander naam vir tropiese sikloon Typhoon
ń okklusie waar die koue lug wat verbysteek,warmer is as die koue lug wat ingehaal word Warmfront-okklusie
ń laat staduim in die ontwikkeling van n middelbreedtesikloon waar die kouer front aan die agterkant die leidende warm front inhaal Okklusie
Temperatuurverandering weens n verandering van hoogte en druk Adiabaties

Verkleinwoorde Crossword

Type
Crossword
Description

voet voetjie
oog ogie
hemp hempie
boek boekie
boom boompie
trui truitjie
kostuum kostumpie
slang slangetjie
doring dorinkie
streep strepie
pad paadjie
fiets fietsie
leeu leeutjie
krap krapie
boot bootjie

Data hantering taak Crossword

Type
Crossword
Description

Valleivloer kry temperature onder vriespunt Rypholte
Warm winde wat opstuig teen n helling in die dag Anabatiese
Ontstaan as gevolg van uitstraling van aard oppervlak, druppels vorm en hang dan in lug StralingsMis
Warmer sector lug styg en die kouesektor wig daaronder in en vernou warm sektor OkklusieStaduim
Normale lugpatroon is omgekeerd so besoedelde lug word vas gevang Inversievlak
Die rigting van helling wat warmer is in suidelike halfrond Noord
Winde wat van subtropiese HDG na subpolêre LDG waai (30°-60° N) Westewinde
Bring droe warmer lug na land Anti-Sikloon
Die gedeelte van n sikloon wat kalm rustige toestande het Oog
Hoogdrukgebied met n langwerpige vorm wat vanuit n antiskiloon strek Rug
Sterk winde in suid-kaap in somer Suidooster
Warmer vogtige lug van indiese oseaan en kouer winde uit suid atlantiese gordel bymekaar kom Vogfront
Uitbulting van seewater wat veroorsaak word deur sterk winde Stormstuwing
Winde wat van koers verander Cariolis winde
Die sone waar die passaatwinde ontmoet ITKS

Plantasies en slawerny Crossword

Type
Crossword
Description

Wanneer het Brittanje kolonies gevestig? 1500
Wat was die eerste gewas wat deur Amerikanse kolonies verbou is? Tabakplantasies
Vir hoeveel jaar het is suikerriet in Mediterreense lande verbou voordat dit in Brittanje begin is? 750
'n Groot plaas vir die verbouing van gewasse. Plantasies
Watter deel (Noord of Suid van Amerika) het groot plantasies gehad? Suid
'n Geveg tussen die Noorde en Suide van Amerika? Burgeroorlog
'n Voorbeeld van voedsel aan slawe voorsien. Varke
Van watter vasteland is slawe gebring? Afrika
'n Staat waar katoenplantasies gegroei het. Mississippi
'n Ander woord vir voedseltekort. Hongersnood
20 of 30 Slawe is vereis om op hierdie plantasies te werk. Tabakplatasie
'n Ongesonde plantasie. Rysplantasie
Wanneer is slawe na Amerika gebring? 1600