Type
Word Search
Description

slim
dankbaar
trots
probeer
oefen
plan
Kompetisie
behaal
moeilik
maklik

Antonieme Crossword

Type
Crossword
Description

onderlyf bolyf
dun dik
vrede oorlog
stomp skerp
ophou aanhou
buite binne
moeilik maklik
rou gaar
fluks lui
voor agter
vlak diep
bo onder
dom slim
klaas baas

Antonieme Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

groot klein
dik dun
oud nuut
vuil skoon
warm koud
vet maer
droog nat
hoog laag
breed smal
op af
maklik moeilik
lank kort
bo onder
waar onwaar
seun meisie

SINONIEME EN ANTONIEME EN AFRIKAAND/ENGELS Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

verafsku haat
aanmekaar heeltyd
beslis definitief
kaal naak
mal gek
selde altyd
maklik moeilik
druip slaag
worried bekommerd
spring lente
autumn herfs
summer somer
mug beker
cup koppie
life lewe
body lyf

Of Mice and Men 1-4 Crossword

Type
Crossword
Description

Author of Mice and Men Steinbeck
Setting of novel Salinas Valley
What George likes to pet, but kills Mice
Father, big brother figure George
Big man that is slow Lennie
Lennie hurts his hand Curly
Wanted to be an actress Curleyswife
Main characters American Dream is to own a ranch
First town main characters got into trouble Weed
George wants to tend the ______ one day Rabbits
George's Aunt Aunt Clara
George says Lennie was kicked by a _________ when he was young horse
What is George worried about when he see where he is suppose to sleep Lice
Jerk line skinner that wears a stetson hat Slim
George and Lennie's job on the ranch Buckingbarley
What slim gives to Lennie puppies
George stopped playing tricks on Lennie because he almost drowned
Tells Candy to shoot his old dog Carlson
George and Lennie make a plan with him to save their money and buy a place Candy
Black stable buck Crooks
Lennie wanted _________ for his beans ketchup
George's last name Milton
Lennie's last name Small
George states Lennie is his cousin

Teenoorgesteldes Crossword

Type
Crossword
Description

niks alles
daar hier
maer vet
lank kort
onthou vergeet
groot klein
ver naby
min baie
maklik moeilik
regs links

Of Mice and Men Ch. 1-4 Crossword

Type
Crossword
Description

George and Lennie's job on the ranch BUCKINGBARLEY
Lennie wanted _____________ for his beans KETCHUP
Lennie hurts his hand CURLEY
First town that the main characters got in trouble WEED
Lennie wants to tend the ______________ one day RABBITS
Black stable buck CROOKS
What Lennie likes to pet, but kills MICE
Author of Of Mice and Men STEINBECK
Lennie's last name SMALL
Jerk line skinner that wears a stetson hat SLIM
Father, big brother figure GEORGE
George stopped playing tricks on Lennie because he almost ____________ DROWNED
George's last name MILTON
George and Lennie make a plan with him to save their money and buy a place CANDY
Lennie's Aunt AUNTCLARA
George states Lennie is his ______________ COUSIN
Wanted to be an actress CURLEYSWIFE
Setting of the novel SALINASVALLEY
George says Lennie was kicked by a ______________ when he was young HORSE
Tells Candy to shoot his old dog CARLSON
What Slim gives to Lennie PUPPY
Main characters' American Dream is to own a _____________ FARM
What is George worried about when he sees where he is supposed to sleep LICE

Vul die ontbrekende woorde in oor fisieke aktiwiteit Crossword

Type
Crossword
Description

______ is die hoeveelheid keer wat jy per week oefen. frekwensie
______ van die oefensessie bepaal hoe hard jy oefen. intensiteit
Jy moet tenminste ______ keer per week oefen. vier
Voor oefening word daar _______ gedoen. opwarming
Na oefening word daar ______ gedoen. afwarming
Ons doen strek oefeninge om meer ________ te word. soepel
Terwyl ons oefen moet ons baie ______ drink. water
______ is baie goed vir ons gesondheid. Oefening
Dis belangrik om vir die Juffrou te _____ tydens 'n les. luister
Ons moet tenminste ____ minute per dag oefen. dertig
As ons oefen dan word ons spiere _______. sterker
Tydens oefening leer ons nuwe _______. vaardighede

Studies Weekly Week 4 Crossword

Type
Crossword
Description

mountain range in the Proclamation of 1763 Appalachian
one who stayed true to the King of England loyalists
places to live quarters
one who wanted the colonies to become an independent country patriot
to convince persuade
branch of British government that made laws Parliament
volunteer army militia
murder of people who cannot defend themselves massacre
Great Britain's foe in 1754 war France
defended British soldiers after the Boston Massacre: John ____________ Adams

Woordsoek Word Search

Type
Word Search
Description

hardste
maklikste
moeiliker
lekkerste
banger
minste
beste
grootste.
langste
slimste
meeste
nuwer
vinniger
slegste

Antonieme Crossword

Type
Crossword
Description

oud Jonk
vinnig Stadig
vroeg Laat
hoog Laag
in uit
groot klein
gelukkig ongelukkig
lelik mooi
sag hard
verloor wen
op af
lank kort
stokoud splinternuut
diep vlak
skreeu fluister
staan
dof helder
koud warm
lekker sleg
rou gaar
gooi vang
min baie
swaar lig
oop toe
maklik moeilik
vergewe blameer
gee kry
lewendig dood
dom slim
begin einde
voor agter
ryk arm
koop verkoop
nat droog
minder meer
lliefde haat
dun dik
ja nee
bo-op onder
altyd nooit
lig donker
leeg vol