UZUNLUK ÖLÇME Crossword

Type
Crossword
Description

On metre uzunluğunda bir ölçme birimi.
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi.
Bir kareden belli bir düzene göre kesilmiş iki büyük, iki küçük, bir orta boy ikizkenar dik üçgen, bir kare ve bir paralelkenardan oluşan eski bir Çin bulmacası.
Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
Bir metrenin onda biri uzunluğunda bir ölçü birimi.
Noktaların eşkenar üçgen biçiminde dizildiği, üç boyutlu çizimlerde kolaylık sağlayan noktalı kağıt.
Yatay ve dikey olarak birbirlerinden eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan çalışma kağıdı.
Milimetrenin sembolü ... dir.
Eşkenar üçgenin çevresinin uzunluğunu, bir kenarının uzunluğunu ... ile çarparak buluruz.
İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü.
1000 metre 1 ...ye eşittir.
Elif’in boyu 1,26 metre ve kardeşi Mustafa’nın boyu 98 santimetredir. Bu iki kardeşin boylarının uzunlukları toplamının kaç santimetre olduğunu bulalım.
Uzunluk ve çevre ... çeşididir.
Metre, mezura, cetvel ... ölçme çeşididir.

Bulmaca Crossword

Bulmaca Crossword
Type
Crossword
Description

Rasulün diğer adi
Allah'u Teala'nın kıyametten sonra kötü insanlari atacağı yer
Namaza cağrı
Günde beş vakit kılınan ibadet
Peygamber Efendimizin doğdugu ve hicret'e kadar yaşadığı şehir
4 büyük meleklerden olan tabiat olaylarıyla ilgilenen melek
Insanlar Allah'ın nesidir?
Allah'ın subuti sıfatlarından olan Allah'u Teala'nın herseyi görmesi
Peygamberlerin sıfatlarından olan, peygamberlerin günahsız olması
Ateşten yaratılmış varlıklar
Insanların düşmanı, insanları doğru yoldan cikarmaya calışan varlik
Allah'u Teala'nın kıyametten sonra iyi insanları koyacağı yer
Ahirette kurulacak olan terazi
Vahiy melegi
Nurdan yaratılmış günahsız varlıklar
Cennet ile cehennem arasında bulinan bekleme yeri
Yahudilerin kitabı

coğrafya Crossword

coğrafya Crossword
Type
Crossword
Description

Ege denizi, Marmara ve Karadeniz'in oluştuğu jeolojik zamandır.
Rüzgar aşınım şekillerinden farklı dirençteki kayaçların yumuşak kısımlarının rüzgârlar tarafından aşındırılması ile oluşan oluk veya kırıklardır.
Oluşumunda aşınma,taşınma,birikme,sıkışma doğal çimentolaşma ve taşlaşmanın etkili olduğu kayaç türüdür.
Karstik arazilerde sular, kireç taşlarını aşındırarak oyuklar ve yarıklar oluşturan karstik aşınım şekildir.
Alüvyal tabanlı vadi üzerindeki akarsuların, yeniden canlanarak yatağını kazması sonucunda oluşan yüksekte kalmış eski vadi tabanlarıdır.
Denge profilindeki bir akarsuyun tekrardan derine doğru aşındırma yapmaya başlamasıyla gerçekleşen olaydır.
Su damlacıkları içindeki kalsiyum karbonatın Mağara tabanında torullanmasıyla oluşan karstik birikim şeklidir.
Akarsuların dik yamaçlarda hızlı akarak derine doğru aşındırmalar sonucu meydana getirdiği vadi şeklidir.
Volkanların üzerinde bulunan konik çukurluğa verilen isimdir.
Alp Himalaya kıvrım sisteminin oluştuğu şiddetli volkanik olaylar ve depremlerin görüldüğü jeolojik zamandır.
Yer kabuğu ile çekirdek arasında kalan katmandır.Litosfere göre sıcaklık ağırlık ve Yoğunluk daha fazla iken çekirdeğe göre azdır.
Derin denizlerde biriken tortulların levha tektoniği ile birlikte yan basınca maruz kalması sonucu kıvrılarak ya da kırılarak yükselmesi ile oluşmuş yapılardır.

Coğrafya Dünya'nın yapısı ve oluşumu Crossword

Coğrafya Dünya'nın yapısı ve oluşumu Crossword
Type
Crossword
Description

Ege denizi, Marmara ve Karadeniz'in oluştuğu jeolojik
Rüzgar aşınım şekillerinden farklı dirençteki kayaçların yumuşak kısımlarının rüzgârlar tarafından aşındırılması ile oluşan oluk veya kırıklardır.
Oluşumunda aşınma,taşınma,birikme,sıkışma doğal çimentolaşma ve taşlaşmanın etkili olduğu kayaç türüdür.
Karstik arazilerde sular, kireç taşlarını aşındırarak oyuklar ve yarıklar oluşturan karstik aşınım şekildir.
Alüvyal tabanlı vadi üzerindeki akarsuların, yeniden canlanarak yatağını kazması sonucunda oluşan yüksekte kalmış eski vadi tabanlarıdır.
Denge profilindeki bir akarsuyun tekrardan derine doğru aşındırma yapmaya başlamasıyla gerçekleşen olaydır.
Su damlacıkları içindeki kalsiyum karbonatın Mağara tabanında torullanmasıyla oluşan karstik birikim şeklidir.
Akarsuların dik yamaçlarda hızlı akarak derine doğru aşındırmalar sonucu meydana getirdiği vadi şeklidir.
Volkanların üzerinde bulunan konik çukurluğa verilen isimdir.
Alp Himalaya kıvrım sisteminin oluştuğu şiddetli volkanik olaylar ve depremlerin görüldüğü jeolojik zamandır.
Yer kabuğu ile çekirdek arasında kalan katmandır.Litosfere göre sıcaklık ağırlık ve Yoğunluk daha fazla iken çekirdeğe göre azdır.
Derin denizlerde biriken tortulların levha tektoniği ile birlikte yan basınca maruz kalması sonucu kıvrılarak ya da kırılarak yükselmesi ile oluşmuş yapılardır.

MÜZİK TERİMLERİ Crossword

MÜZİK TERİMLERİ Crossword
Type
Crossword
Description

Ağır ve gösterişli çalım
Tutkulu çalım
Abantı
Beşli müzik grubu
Kuvvetli güçlü çalım
Dörtlü müzik grubu
Sesin giderek azaltılması
Sesin gürlüğünün artması
İki ya da daha fazla sesin (notanın) aynı anda çalınması
Tatlı yumuşak tarzda çalım
Önüne konulduğu notayı yarım ses tizleştiren işaret
Dizek
Çalgı eşliği olmayan koro
Kadın ve çocuk seslerinin en pes olanı
Orta kalınlıkta erkek sesi
Bir notayı yarım aralık pesleştiren işaret
Geleneksel armoni kurallarına göre uyumsuz sayılan nota bileşimi
Beraberlik, topluluk
Erkek seslerinin normal alan dışında tiz, kadın sesine benzer sesler çıkarmak amacıyla başvurdukları yöntem
Çok yavaş tempo
Çok ses yazısı türlerinden. Ses girişleri, dizinin türlü katlarında tekrarlama yoluyla birbirini izler
Genellikle tek, bazen de birden çok çalgı için, orkestra eşliğiyle yazılmış beste
Ritm öğesinden yararlanarak, bir biçim için art arda çizilmiş notalar
Bir yapıtın kuruluşunun ana öğelerinden biri olarak kullanılan ve bir müzik fikrinin kaynağı olan parça
Müzik yazısı. Sesleri gösteren işaretler
Sekiz sesli aralık
Çabuk
Belirli bir kalıp ve biçime bağlı olmayan genellikle halk temalarına dayanan çalgı müziği
Bir konserde tek şarkıcı yada çalgıcının eşliksiz olarak bir veya birkaç yapıtı sunması
Zaman içinde varolan müziğin yine zaman içinde belirtilmesi
Küçük ve kısa sonat
En tiz kadın veya çocuk sesi
Operalarda ve operetlerde genellikle hizmetçi kız rolüne çıkan hafif sopranolar sınıfına verilen ad
Notalarda belirtilen sesleri birbirine bağlamadan teker teker ayrı ayrı yorumlama
Bir yaylı çalgıyı, yada maden nefes çalgısını sağırlaştırıcı parça veya tıkaç
Çok hızlı ve canlı tempoda Napoli dansı
En tiz erkek sesi
Bir nota yada bir akorun çok hızlı olarak tekrarı
Üç ses yada çalgı için yazılmış beste
Müzikli sahne yapıtlarının, süit ve senfonilerin başındaki açılış, giriş müziği
Titreme, bir notanın yüksekliğini aşağı ve yukarı doğru sık yada geniş aralıklı sallandırılmayla elde edilir
Canlı çalım
"kuyruk" anlamındadır. Bir bestenin sonuna konan bitiş bölümü
Canlı çalım
Kısa ve küçük arya
İcrada tempo değişmesinden sonra, yeniden önceki tempoya dönüş
En kalın erkek sesi
Güldürücü. Operalarda güldürücü rollere çıkan şarkıcı
Şarkı söyler gibi
İki ses için müzik

Coğrafya Dünya'nın yapısı ve oluşum süreci Crossword

Coğrafya Dünya'nın yapısı ve oluşum süreci Crossword
Type
Crossword
Description

Ege denizi, Marmara ve Karadeniz'in oluştuğu jeolojik
Rüzgar aşınım şekillerinden farklı dirençteki kayaçların yumuşak kısımlarının rüzgârlar tarafından aşındırılması ile oluşan oluk veya
Oluşumunda aşınma,taşınma,birikme,sıkışma doğal çimentolaşma ve taşlaşmanın etkili olduğu kayaç
Karstik arazilerde sular, kireç taşlarını aşındırarak oyuklar ve yarıklar oluşturan karstik aşınım
Alüvyal tabanlı vadi üzerindeki akarsuların, yeniden canlanarak yatağını kazması sonucunda oluşan yüksekte kalmış eski vadi
Denge profilindeki bir akarsuyun tekrardan derine doğru aşındırma yapmaya başlamasıyla gerçekleşen olaydır.
Su damlacıkları içindeki kalsiyum karbonatın Mağara tabanında torullanmasıyla oluşan karstik birikim
Akarsuların dik yamaçlarda hızlı akarak derine doğru aşındırmalar sonucu meydana getirdiği vadi
Volkanların üzerinde bulunan konik çukurluğa verilen
Alp Himalaya kıvrım sisteminin oluştuğu şiddetli volkanik olaylar ve depremlerin görüldüğü jeolojik
Yer kabuğu ile çekirdek arasında kalan katmandır.Litosfere göre sıcaklık ağırlık ve Yoğunluk daha fazla iken çekirdeğe göre
Derin denizlerde biriken tortulların levha tektoniği ile birlikte yan basınca maruz kalması sonucu kıvrılarak ya da kırılarak yükselmesi ile oluşmuş

COĞRAFYA Crossword

COĞRAFYA Crossword
Type
Crossword
Description

Litosfer, manto ve çekirdekten oluşan katman bütününe ne denir?
Kayaçların yaşını hesaplayan bilim dalı hangisidir?
Litosferin diğer adı nedir?
Yer kabuğunun her bir parçasına ne denir ?
İlk oluşan tek kıta nedir ?
Oluşan ilk ve tek okyanusa ne denir ?
Hayatın başlaması hangi jeolojik zaman da başlamıştır?
Pangea hangi jeolojik zamanda oluşmuştur?
Pangea parçalanmasıyla hangi kıtalar oluşmuştur?
Yer kabuğu parçalarının manto üzerinde oluştuğu denge nedir ?
Karanın çökmesi sonucunda ne meydana gelir ?
Kayalık Dağları, And D. Alp D. gibi dağlar nasıl oluşmuştur?
Batolit hangi volkanizmayla oluşmuştur ?
İzlanda hangi volkanik kuşakta bulunur ?
Depremler kaç çeşit şekilde olur ?
Belirtili bir kimyasal yapısı olan, inorganik, katı ve doğal maddeye ne denir ?
Granit, siyerit, diyorit ve gabro hangi kayaçtan oluşmuştur?
Andezit, bazalt, obsidyen vb... hangi kayaçlardır ?
Kalker, jibs, dolomit vb... hangi kayaçtır ?
Tortul ve püskürük kayaçların sıcaklık ve basınçla eski özelliklerini kaybedip yeni bir kayaca dönüşme olayı nedir?

BENİ BUL Crossword

BENİ BUL Crossword
Type
Crossword
Description

Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsulardan ve gaz bulutlarından oluşmuş, Samanyolu gibi bağımsız uzay adasıdır.
Güneş ve Ay dışında olmak üzere, gökyüzünde ışıklı gökcisimlerinden her biridir.
Güneş'in çekim kuvvetinin etkisiyle gezegenler, gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar ve meteorların yine Güneş etrafında birikmesiyle oluşan gök cisimleri topluluğudur.
Güneş'in çevresinde dolanan, kendi ışıkları bulunmayan Güneş'ten aldıkları ışığı yansıtan gökcisimlerinin ortak adıdır.
Soygazlar grubunda yer alan elementtir. Güneş ve yıldızların ana bileşenlerindendir.
Yüzeyindeki yaygın demiroksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için Kızıl Gezegen diye adlandırılan gezegendir.
Gök bilimcidir.
Enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen addır.
Yaşamının son evresindeki soğuk yıldızlardır.
Uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanması ile meydana gelen bir nesnedir.
Yıldızların yaşamlarının son bulabileceği biçimlerden biridir.
Aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere verilen isimdir.
Evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır.

Lara ve Yusuf'un Maceralari Crossword

Type
Crossword
Description

Bana evlenme teklif ettigin yer.
Guney Fransa'da gezdigimiz yerlerden biri.
Yaklasik 12 saat boyunca duse kalka yurudugumuz Golgit Yaylasi Turkiye'nin hangi bolgesindedir?
Italya'da her sokagi acik hava muzesi gibi olan, ayni zamanda Buyukada'da bir dondurmacinin da ismi olan sehir hangisidir?
Nerenin cigeri meshurdur?
Balayi icin gittigimiz Ionia adalarindan bir tanesi.
Capri adasinin karsisinda Italya'nin hangi sahilleri vardir?
Romeo Juliet'in hikayesi Italya'nin hangi sehrinde gecer?
Guney Fransa tatilinde kutu kadar kaldigimiz oda hangi sehirdeydi.
Ezgi, Onur, Ekin ve Bekir ile gittigimiz tatil Ingiltere'nin hangi bolgesineydi?
Mart ayinda nereye gitmeyi planliyoruz?
Herseyin basladigi yer neresi?
Etli ekmek nerede meshurdur?
Merdivenlerinden teker teker oturarak indigim kathedral hangi sehirdeydi?
Bati Karadeniz'de yer alan Golcuk golune yakin tabiat parkinin adi nedir?
Annem ve babam ile gittigimiz ulkelerden birisi.

bil Crossword

bil Crossword
Type
Crossword
Description

Basi ve sonu belli, farkli sayida ayetler iceren Kur`anin bolumlerine
Muslumanlarin birarada namaz kilmak ve Allah`adua etmek icin yaptiklari yapi
Namazdan sonra Subhanallah, Elhamdulillah,Allahu Ekber isimlerini soylemek
Uzerinde namaz kilinan dikdortgen seklindeki ortu
Ramazan ayinin son 10 gununde ibadet ve dua etmek icincamide veya evin bir bolumunde yalniz kalmak
Ezan okuyan kisi
Allah`in yapmamizi kesin olarak istedigi seyler
Yaptigimiz hatalar icin Allah`tan ozur dilemek
Kur`an`in indirildigi gece
Nese ve sevinc gunleri olan bayramlarin bir onceki gun
Nese ve sevinc gunleri