Goeie dag vir boomklim  Word Search
Type
Word Search
Description

Munisipaliteit
Skottelgoed
Joernalis
Rooigesig
Caretaker
Koeldrank
Soenlesse
Rotgesig
Studente
Glimlag
Vaddoek
Bakkie
Heelal
Koffie
Killer
Groen
Pienk
Blare
Boom
Hare

Intensiewe vorm - kleure Crossword

Intensiewe vorm - kleure Crossword
Type
Crossword
Description

die man se skoene is baie swart
die appel is baie rooi
die sak is baie groen
die stoel is baie blou
die wolke is baie wit
my ma se rok is baie geel
die boom is groen en
die lemoen is _________ in kleur
die blom is 'n mooi ________ kleur.
die hart is ________ in kleur
ek ken al my kleure (colours)

BLOKKIESRAAISEL Crossword

BLOKKIESRAAISEL Crossword
Type
Crossword
Description

Die tiende maand van die jaar
Die vierde maand van die jaar
Die persoon wat tande regmaak
Die dag na Saterdag
Die seisoen wanneer ons swem
Die seisoen na winter
Die persoon wat 'n gedig skryf
Die persoon wat ander lande besoek
Jy eet dit saam met koffie/tee
Die eerste ete van die dag
Die laaste ete van die dag
Die maaltyd in die middel van die dag
Een woord vir "in die aand"
Die persoon wat die skool bestuur
Die meervoud van "kind"
Die verkleinwoord van "kind"
Die meervoud van "speelding"
Ek eet met 'n mes en 'n __________
Baie moeg is ______________
Baie duur is _______________
Die antoniem vir "vinnig"
Die antoniem vir "baie"
Die persoon wat jou onderrig
Goed, beter , die _________________
Die vroulike vorm van "buurman"
Die mervoud van "buurman"
Mens gaan eers na die _______________ en dan na die hoëskool

Goeie dag vir boomklim Word Search

Goeie dag vir boomklim Word Search
Type
Word Search
Description

Munisipaliteit
Koeldrank
Joernalis
Caretaker
Rooigesig
Soenlesse
Studente
Rotgesig
Koerant
Koffie
Killer
Heelal
Parkie
Vadoek
Groen
Blare
Pienk
Hare
Boom
Red

As Lara glimlag Crossword

As Lara glimlag Crossword
Type
Crossword
Description

Jaco Jacobs is die _____ van die gedig.
Daar is dertien ______ in die gedig.
Die gedig het _____ strofes.
Gee 'n sinoniem vir 'skielik' uit versreël drie.
Die vak wat makliker word vir die spreker wanneer Lara glimlag.
Wat word vir die skrywer lig in versreël 2?
"voel" en "bedoel" word 'n ____ genoem.
Lara se glimlag kan jou selfs van _____ laat hou.
Is die volgende stelling waar of vals? Lara se glimlag is vir die spreker bedoel.
"As Lara glimlag kry my rugbytoks vlerke" is 'n voorbeeld van letterlike/figuurlike taalgebruik?
"As Lara glimlag" is die ____ van die gedig.

Isolasie en Energiebesparing Crossword

Isolasie en Energiebesparing Crossword
Type
Crossword
Description

Gordyne kan gebruik word om __________ te isoleer.
Teëlvloere laat hitte ontsnap om 'n vertrek __________ te maak.
____________ is 'n natuurlike materiaal met goeie isolasie eienskappe.
Dakke wat van __________ gemaak is, is natuurlike materiaal wat goeie isolators is.
'n Koelhouer word van ___________ gemaak omdat dit die koue koeldrank isoleer teen die hitte buite.
Indien goeie isolasie gebruik word by huise, spaar dit _________.
'n Kombers hou jou liggaam se __________ binne sodat dit nie verlore gaan nie.
Kastrolle word van staal gemaak omdat dit 'n goeie __________ is.
Polistireen kan gebruik word om hitte-oordrag te voorkom omdat dit 'n goeie _______ is.
Jou hare of wolmus keer dat _______ verlore gaan.
Isolasiemateriaal voorkom dat hitte __________ gaan.
Daar kan gebruik gemaak word van "think pink" in __________.

Woordeskatlys 2: Tieners met etiket Crossword

Woordeskatlys 2: Tieners met etiket Crossword
Type
Crossword
Description

Een woord vir 'goeie maniere'.
Gee een woord vir die idioom: 'om slange te vang'.
Iemand wat nie maniere in 'n fliekteater het nie.
Die Afrikaanse woord vir "gentleman".
Verkleinwoord van man.
Om nie bewus te wees nie.
Nie voorkop nie.
Intensiewe vorm van duur.
Afrikaanse woord vir "popcorn".
Vorm 'n samestelling met koffie + winkel.
Intensiewe vorm van kwaad.
Iemand wat nie gemanierd is nie.
Meervoud van droom.
Antoniem van 'goeie'.
'n Lidwoord.
Sinoniem vir miskien.

Daniel se Woordsoek Word Search

Daniel se Woordsoek Word Search
Type
Word Search
Description

sertifikaat
gunsteling
kompetisie
voorgereg
opgewonde
tromslae
verveeld
afgelope
heerlike
voorreg
kinders
liggaam
groente
glimlag
gesonde
vrugte
meneer
goeie
kook
sug

Blokkiesraai Graad 4-7 Crossword

Blokkiesraai Graad 4-7 Crossword
Type
Crossword
Description

Die laaste boek in die Bybel?
Een van Noag se seuns? Genesis 6:10
God maak die mens op hierdie dag? Genesis 1:26-31
Jona vlug na...?
Vir wie het Simson sy geheim van sy lang hare vertel? Rigters 16:17-18
Wie het Jesus verraai? Matteus 27:3
Wie het vir Moses opgevolg as leier? Numeri 27:22
Ons volgende Basaar is in hierdie maand?
Josef word die onderkoning in ....? Genesis 41:41
Die slang het die mens verlei om van hierdie Boom te eet. Die Boom van alle ......? Genesis 2:7

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword
Type
Crossword
Description

Wie dra altyd die juffrou se tas?
Vir wie verduidelik Andries hoe om 'n geleentheid te kry om vir die naweek huis toe te gaan?
Waar moet Tina gaan wag om vir 'n geleentheid huis toe te vra by die boere?
Voltooi die volgende. Tina moet nie 'n tas vol _______________ saamvat as sy vir 'n geleentheid gaan vra nie.
Tina kan by ______________ en Ant Ketlin gaan bly as sy nie 'n geleentheid huis toe kry nie.
Wie kom tot Tina se redding by die kooperasie?
Stefaans Marais word kwaad as Tina hom ____________ noem.
Vul die ontbrekende woord in. Tina sit __ Stefaans in die bakkie en nie agter op nie.
Hoe voel Tina daaroor dat mense oor haar praat met die dat haar pa wit is?
Wanneer Tina by ant Ketlin-hulle is en weet dat daar nie genoeg is om te eet nie maak sy verskoning en se sy moet na __________ gaan.
Watter skoolwerk gaan sy by haar vriendin in Marta se Kris doen?
Haar vriendin bly by haar __________________.
Wie het haar vriendin by haar tannie in Marta se Kris geplaas?
Sy is in die sorg van haar tannie geplaas omdat die omstandighede by die huis nie ________________________ vir studie is nie.
Waarmee sukkel Loisie as dit by Wiskunde kom?
Aan watter sanger word Tina blootgestel deur Loisie?
Die sanger praat baie lelik en __________________ in sy liedjies.
Wat het Tina vir aandete gehad daardie Vrydagaand in Marta-se-Kris? Dit kos net 50c.

Afrikaans Huistaal 2018 Crossword

Afrikaans Huistaal 2018 Crossword
Type
Crossword
Description

Skryf die meervoudsvorm van "bos" neer.
Gee die verkleinwoord van vriend.
Verskaf die meervoudsvorm van oupa.
Gee die intensiewe vorm van groen.
Wat is die stam van die woord daagliks.
Trappe van vergelyking: vinnig, vinniger, ...
Gee die intensiewe vorm van doof.
Identifiseer die basisvorm van die volgende woord: kinderagtig
Gee die intensiewe vorm van bekend.
Gee die intensiewe vorm van jonk.
Verskaf die meervoudsvorm van plant.
Skryf 'n meer gepaste woord vir oggendete neer.
Skryf die stam van tegnologiese neer.
Teenoorgestelde geslag by diere: hoenderhaan
Gee die verkleinwoord van skilpad
Skryd die meervoud van die woord panda neer.
'n Tydperk van 10 jaar.
Alle blondines is maar lekker dom.
Wat is die gemeenslagtige vorm van haan, hen en kuiken?
Watter woordsoort is "tjank"?