Type
Crossword
Description

Milyonlarca yılda oluşur? Fosil
Yer kabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan kayaçlara denir Maden
Elektrik-Elektronikte, inşaatlarda, ulaşımda, kuyumculukta, boya üretiminde, turistik eşya yapımında kullanılır Bakır
Elektrik üretiminde, ısınmada, bazı endüstri tesislerinde, kimya ve ilaç fabrikalarında kullanılır Kömür
Otomobil parçalarında, pillerin yapımında, televizyon ekranı üretiminde, floresan lambalarda kullanılır Çinko
Paslanmazlık özelliği nedeniyle uçak ve gemi yapımında, boya maddelerinde, seramiklerde, paslanmaz çelik üretiminde kullanılır Krom
Çekiç, pense, çatal, bıçak gibi aletlerin yapımında, paslanmaz çelik üretiminde kullanılır. Yüksek ısılarda gösterdiği dayanıklılık nedeniyle jet motorlarında kullanılır Nikel
Radyasyonu en az geçiren metal olması nedeniyle zararlı ışınlardan korunmada ve akü yapımında kullanılır Kurşun
Kuyumculukta, elektrik-elektronikte, diş hekimliğinde, süslemede, madalya yapımında, resmi paralarda kullanılır Altın
Otomobil yapımında, inşaatlarda, bilgisayarların önemli bir parçası olan manyetik depolama alanlarının yapımında kullanılır Demir
Cam, seramik, deterjan ve ilaç yapımında kullanılır. Otomobillerin hava yastıkları ve hidrolik frenlerinin yapımında kullanılır Bor
İnşaatlarda, dekorasyonda, heykelcilikte ve süs eşyalarının yapımında kullanılır Mermer
Doğadan elde edilen, bir ürün üretmekte kullanılan, maddelerin işlenmeden önceki doğal durumdur Ham madde
Temizlik ürünlerinde kullanılan madendir Bor
Trafik levhalarının yapımında kullanılan madendir Demir
Mutfak tezgahlarında kullanılan madendir Mermer

MÜZİK TERİMLERİ Crossword

Type
Crossword
Description

Ağır ve gösterişli çalım Adagio
Tutkulu çalım appassionato
Abantı Appoggiatura
Beşli müzik grubu Quintet
Kuvvetli güçlü çalım Forte
Dörtlü müzik grubu Quartet
Sesin giderek azaltılması Diminuendo
Sesin gürlüğünün artması Crescendo
İki ya da daha fazla sesin (notanın) aynı anda çalınması Akor
Tatlı yumuşak tarzda çalım Dolce
Önüne konulduğu notayı yarım ses tizleştiren işaret Diyez
Dizek Porte
Çalgı eşliği olmayan koro Acapella
Kadın ve çocuk seslerinin en pes olanı Alto
Orta kalınlıkta erkek sesi Bariton
Bir notayı yarım aralık pesleştiren işaret Bemol
Geleneksel armoni kurallarına göre uyumsuz sayılan nota bileşimi Kakafoni
Beraberlik, topluluk Ensemble
Erkek seslerinin normal alan dışında tiz, kadın sesine benzer sesler çıkarmak amacıyla başvurdukları yöntem Falsetto
Çok yavaş tempo Grave
Çok ses yazısı türlerinden. Ses girişleri, dizinin türlü katlarında tekrarlama yoluyla birbirini izler Kanon
Genellikle tek, bazen de birden çok çalgı için, orkestra eşliğiyle yazılmış beste Konçerto
Ritm öğesinden yararlanarak, bir biçim için art arda çizilmiş notalar Melodi
Bir yapıtın kuruluşunun ana öğelerinden biri olarak kullanılan ve bir müzik fikrinin kaynağı olan parça Motif
Müzik yazısı. Sesleri gösteren işaretler Nota
Sekiz sesli aralık Oktav
Çabuk Presto
Belirli bir kalıp ve biçime bağlı olmayan genellikle halk temalarına dayanan çalgı müziği Rapsodi
Bir konserde tek şarkıcı yada çalgıcının eşliksiz olarak bir veya birkaç yapıtı sunması Resital
Zaman içinde varolan müziğin yine zaman içinde belirtilmesi Ritm
Küçük ve kısa sonat Sonatin
En tiz kadın veya çocuk sesi Soprano
Operalarda ve operetlerde genellikle hizmetçi kız rolüne çıkan hafif sopranolar sınıfına verilen ad Subret
Notalarda belirtilen sesleri birbirine bağlamadan teker teker ayrı ayrı yorumlama Staccato
Bir yaylı çalgıyı, yada maden nefes çalgısını sağırlaştırıcı parça veya tıkaç Sürdin
Çok hızlı ve canlı tempoda Napoli dansı Tarantella
En tiz erkek sesi Tenor
Bir nota yada bir akorun çok hızlı olarak tekrarı Tremolo
Üç ses yada çalgı için yazılmış beste Trio
Müzikli sahne yapıtlarının, süit ve senfonilerin başındaki açılış, giriş müziği Uvertür
Titreme, bir notanın yüksekliğini aşağı ve yukarı doğru sık yada geniş aralıklı sallandırılmayla elde edilir Vibrato
Canlı çalım Vivace
"kuyruk" anlamındadır. Bir bestenin sonuna konan bitiş bölümü Coda
Canlı çalım Animato
Kısa ve küçük arya Arietta
İcrada tempo değişmesinden sonra, yeniden önceki tempoya dönüş Atempo
En kalın erkek sesi Bas
Güldürücü. Operalarda güldürücü rollere çıkan şarkıcı Buffo
Şarkı söyler gibi Cantabile
İki ses için müzik duo

Müzik Terimleri Crossword

Type
Crossword
Description

Ud çalan kişi Udi
Müzikte kadans Kalış
Müzikte uyum Armoni
Türk Marşı adlı eser kimin bestesidir? Mozart
Für Elise adlı eser kimin bestesidir? Beethoven
Yavaş tempo(İtalyanca) ADAGİO
Tiz kadın sesi Soprano
Pes erkek sesi Bas
Güney İtalya halkının söylediği kısa dans şarkısı BALLAD
Gitgide hafifleyerek ve ses yoğunluğunu düşürerek DECRESCENDO
Bir notayı yarım aralık tizleştiren işaret DİYEZ
Çalışma yada terim parçası ETUT
Güçlü Forte
Dört çalgı yada dört ses için müzik QUARTET
Beş çalgı, yada beş ses için müzik QUİNTET
Yavaş(İtalyanca) LENTO
Gece Müziği NOCTURNE
Sekiz sesli aralık OKTAV
Sekiz çalgılı topluluk OKTET
Çabuk PRESTO
Akşam müziği SERENAD
Küçük ve kısa sonat SONATİN
Başlangıçtaki anlamıyla “çalınmak, tınlatılmak” için parça anlamında SONAT
Notalarda belirtilen sesleri birbirine bağlamadan teker teker ayrı ayrı yorumlama STACCATO
En tiz erkek sesi TENOR
Bir nota yada bir akorun çok hızlı olarak tekrarı TREMOLO
Üç ses yada çalgı için yazılmış beste TRİO
“Hızlanarak” anlamına gelen İtalyanca bir notasyon işareti(İtalyanca) Accelerando
Üç ya da daha fazla notanın aynı anda çalınmasıyla elde edilen ses Akor
Yürüme hızında(İtalyanca) Andante
Müzik notaları arasındaki mesafe Aralık
Herhangi bir gamda olmayan müzik Atonal
Canlı, hevesli (İtalyanca) Brio
Gitgide hafifleyen. Dekresendo ile aynı anlama gelir. Diminuendo
Sert, uyumsuz(İtalyanca) Dissonant
Akort; akortlu ya da akortsuz olma durumu Entonasyon
Çok yüksek (ses) ya da sözcük anlamı olarak “çok güçlü”(İtalyanca) Fortissimo
Aynı anda çalınan iki, üç, dört ya da daha fazla melodik dize Kontrpuan
Ağır(İtalyanca) Largo
Görkemli bir biçimde(İtalyanca) Maestosu
Küçük bir müzikal fikir Motif
Çok ama çok sakince Pianissimo
Sakince Piano
Bestecilerin notalarını yazdığı beş parelel çizgi Porte
Tekrar eden bir melodinin kontrast temalarla yer değiştirdiği müzikal bir form.(İtalyanca) Rondo

BENİ BUL Crossword

Type
Crossword
Description

Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsulardan ve gaz bulutlarından oluşmuş, Samanyolu gibi bağımsız uzay adasıdır. GALAKSİ
Güneş ve Ay dışında olmak üzere, gökyüzünde ışıklı gökcisimlerinden her biridir. YILDIZ
Güneş'in çekim kuvvetinin etkisiyle gezegenler, gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar ve meteorların yine Güneş etrafında birikmesiyle oluşan gök cisimleri topluluğudur. GÜNEŞSİSTEMİ
Güneş'in çevresinde dolanan, kendi ışıkları bulunmayan Güneş'ten aldıkları ışığı yansıtan gökcisimlerinin ortak adıdır. GEZEGEN
Soygazlar grubunda yer alan elementtir. Güneş ve yıldızların ana bileşenlerindendir. HELYUM
Yüzeyindeki yaygın demiroksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için Kızıl Gezegen diye adlandırılan gezegendir. MARS
Gök bilimcidir. ASTRONOM
Enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen addır. SÜPERNOVA
Yaşamının son evresindeki soğuk yıldızlardır. BEYAZCÜCE
Uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanması ile meydana gelen bir nesnedir. KARADELİK
Yıldızların yaşamlarının son bulabileceği biçimlerden biridir. NÖTRONYILDIZLARI
Aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere verilen isimdir. ELEMENT
Evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır. ATOM

ders Crossword

Type
Crossword
Description

Allah'ın nurdan yarattığı gözle görülmeyen varlıklar MELEK
Allah'ın peygamberlere gönderdiği vahiylerden oluşan kitap İLAHİKİTAP
İman esaslarının ilki olan ve her şeyi yoktan var eden yaratıcı ALLAH
İnsanın başına gelen iyi ve kötü her şeyi Allah'ın bilmesi ve bütün bunların bir düzen içerisinde gerçekleşmesi KADER
Allah'ın insanlara rehber olmakla görevlendirdiği elçiler PEYGAMBER
Geçici olan dünya hayatından sonra insanların ebedi yaşayacakları yer AHİRET
Müslümanım diyebilmek için kalben kabul edilmesi ve söylenmesi gereken söz KELİMEİŞEHADET
Müslüman olanların günde 5 vakit Allah'la buluşmaları anlamına gelen ibadet NAMAZ
Ramazan ayında müslümanların yerine getirmeleri gereken farz ibadet ORUÇ
İmkanı olan müslümanların ihtiyaç sahipleriyle mallarının belli bir oranını Allah'ın emri üzerine paylaşmaları ZEKAT
İmkanı olan müslümanların ömründe en az 1 kez yerine getirmeleri gereken Mekke ve civarındaki kutsal yerleri ziyaret etmek şeklinde gerçekleştirilen ibadet HAC

ÜRİNER VE BAĞIRSAK BOŞALTIM GEREKSİNİMİ Crossword

Type
Crossword
Description

Idrarın istem dışı atılmasına ne denir? Inkontinans
Erkeklerde yaklaşık 20 cm olan ve idrar kanalı fonksiyonu yanında üreme organlarından salgılanan salgıların ve hücrelerin geçiş yeri olarak görev yapan organ hangisidir Üretra
Metabolizma sonunda oluşan artık ürünleri atan, vücudun sıvı-elektrolit dengesini asit-baz dengesini ve bazı endokrin fonksiyonları düzenleyen organımız hangisidir Böbrek
Mesanenin idrarı tam boşaltamaması ve mesanede idrar birikmesine ne denir? İdrar retansiyonu
Idrarda eritrosit bulunması durumuna ne denir ? Hematüri
Kalın bağırsağın hangi salgısı kalın barsak kayganlığını ve feçesin ileri doğru itilmesini sağlar? Mukus salgısı
Bireyin bağırsak hareketlerinin ve normal defekasyon sıklığının azalması feçes kıvamının sertleşmesine ne denir? Konstipasyon
Dışkılama sayısının artmasının yanında içerdiği su miktarının artmasıyla dışkının şekilsiz bir hal almasına ne denir? Diyare
Ayda iki kez den daha sık uygun olmayan yerde veya zamanda istemsiz gayita çıkarılmasına ne denir? Fekal inkontinans
Rektumdaki venlerin genişlemesi sonucu ne oluşur? Hemoroid
Rektum ve sigmoid kolona sıvı verme işlemine ne denir? Lavman
Kalın bağırsakların, ışıklı , kolayca eğilebilen ince tüp şeklinde yapılmış optik bir kamera ile incelenmesi yöntemine ne denir? Kolonoskopi
Stoma aracılığı ile kalın bağırsak içerisine belli miktarda sıvı verilerek bağırsak içeriğinin boşaltılması işlemine ne denir? Kolostomi irrigasyonu

KARE BULMACA Crossword

Type
Crossword
Description

Yazin ilk gittigimiz mekanin adi Hey Joe
Birlikte ilk kahvalti ettigimiz yer adı Museum
Evlilik teklifi ederken unuttugun sey Yüzük
Söz tepsisini süslemek için kullanılan tülün rengi Mor
Söz masasının arkasında kaç tane balon vardı Oniki
Sözde dağıtılan bir şey Başörtüsü
Saçlarımı en sevdiğin hali Kıvırcık
Getirdigin çikolataların içinde en sevdigimiz hangi meyveliydi Böğürtlen
Sana ilk yaptığım kahve nasıldı Şekerli
Eskişehir de en çok ne ararken yürüdük Çiçek
Eskisehirdeyken en cok seninle beraber yapmak isteyip ama yapamadigim şey Kardan Adam
Sinirli veya düşünceli oldugumu nerden anlarsın ilk bas Kaşlar
Söz yüzüklerini aldığımız kuyumcu hangi kuyumcunun karşısındaydı Ercanlar
Orda bıraktığım atkı ve şapkanın rengi Bordo
Sende en çok öpmeyi sevdigim yer Boyun
Seninle arabaya bindigimizde hep radyoda çıkan şarkı Tamam Tamam
Sözde getirdigin buketin içindeki çiçek rengi Sarı
Ben senin neyinim Sıpa
Birlikte ilk izledigimiz film Bumblebee

OSMANLI Crossword

Type
Crossword
Description

Bir hükümdarın hükum yönetimine bağlı olup vergi veren halk,yönetilenler.Reaya
Silahlardan sorumlu olan görevli.Silahdar
Hükümdarın oturduğu ve devleti yönettiği yer.Saray
Silahlardan sorumlu askeri sınıf.Cebeciler
İleri gelenlerin toplandığı temel sorunları görüşüp karara bağlamak üzere yapılan toplantı.Kurultay
Devlet adamlarının oluşturduğu meclis.Divan
Boyların birleşmesiyle oluşan yapı.Bodun
İlk Türk toplumunun temel birimi.Oğuş
Devlet hazinesinin alacaklarının tahsili ve kamu hizmetlerinin giderleri ile ilgilenen kişi.Defterdar
Siyasi,askeri,ekonomik ve kültürel meselelerin görüşülüp karara bağlandığı yer.Toy
Osmanlı imparatorluğunda başbakan.Sadrazam
Osmanlıda en önde giden askeri keşif birliği.Akıncılar
Bir hükümdarn başkanlığı altındaki parlamento yönetimi.Meşrutiyet
Ailelerin birleşmesiyle oluşan siyasi ve sosyal birlik.Boy

Driver Education Word Search

Type
Word Search
Description

ACCELERATOR
BLINDSPOT
CIRCLECHECK
CLASS5
COLLISION
CRIMINAL
CriminalCode
DISTRACTION
DRIVEREDUCATION
FOLLOWINGDISTANCE
GraduatedDriversLicence
GRADUATEDDRIVERSLICENCE
headlights
HYDROPLANE
IPDE
MADD
MANDATORY
Novice1
ONEWAY
RESTRICTION
SafeDriverRecognition
SEARCHPATTERN
SPEED
TRAGEDY

Hayi Bul Word Search

Type
Word Search
Description

aplıç
arı
bakır
cmc
dernek
doğa
eko
eğitim
festival
gazete
güney
hava
ilçe
karadağ
kuzey
kızılay
lefke
maden
madenci
mikro
nahiye
numune
organizma
park
proje
reklam
resim
sanat
sağlık
su
toplum
toprak
vakıf
yangın
yağmur
yeraltı
çevre
öğrenci
üniversite

RENKLER Bingo Cards

Type
Bingo Cards
Description

kırmızı
sarı
mor
menekşe
turuncu
pembe
yeşil
mavi
kahve rengi
beyaz
siyah
altın
gümüş
resim
boya
renk

    Customize