Puzzles and worksheets similar to UZUNLUK ÖLÇME Crossword

MÜZİK TERİMLERİ Crossword

MÜZİK TERİMLERİ Crossword
Type
Crossword
Description

Ağır ve gösterişli çalım
Tutkulu çalım
Abantı
Beşli müzik grubu
Kuvvetli güçlü çalım
Dörtlü müzik grubu
Sesin giderek azaltılması
Sesin gürlüğünün artması
İki ya da daha fazla sesin (notanın) aynı anda çalınması
Tatlı yumuşak tarzda çalım
Önüne konulduğu notayı yarım ses tizleştiren işaret
Dizek
Çalgı eşliği olmayan koro
Kadın ve çocuk seslerinin en pes olanı
Orta kalınlıkta erkek sesi
Bir notayı yarım aralık pesleştiren işaret
Geleneksel armoni kurallarına göre uyumsuz sayılan nota bileşimi
Beraberlik, topluluk
Erkek seslerinin normal alan dışında tiz, kadın sesine benzer sesler çıkarmak amacıyla başvurdukları yöntem
Çok yavaş tempo
Çok ses yazısı türlerinden. Ses girişleri, dizinin türlü katlarında tekrarlama yoluyla birbirini izler
Genellikle tek, bazen de birden çok çalgı için, orkestra eşliğiyle yazılmış beste
Ritm öğesinden yararlanarak, bir biçim için art arda çizilmiş notalar
Bir yapıtın kuruluşunun ana öğelerinden biri olarak kullanılan ve bir müzik fikrinin kaynağı olan parça
Müzik yazısı. Sesleri gösteren işaretler
Sekiz sesli aralık
Çabuk
Belirli bir kalıp ve biçime bağlı olmayan genellikle halk temalarına dayanan çalgı müziği
Bir konserde tek şarkıcı yada çalgıcının eşliksiz olarak bir veya birkaç yapıtı sunması
Zaman içinde varolan müziğin yine zaman içinde belirtilmesi
Küçük ve kısa sonat
En tiz kadın veya çocuk sesi
Operalarda ve operetlerde genellikle hizmetçi kız rolüne çıkan hafif sopranolar sınıfına verilen ad
Notalarda belirtilen sesleri birbirine bağlamadan teker teker ayrı ayrı yorumlama
Bir yaylı çalgıyı, yada maden nefes çalgısını sağırlaştırıcı parça veya tıkaç
Çok hızlı ve canlı tempoda Napoli dansı
En tiz erkek sesi
Bir nota yada bir akorun çok hızlı olarak tekrarı
Üç ses yada çalgı için yazılmış beste
Müzikli sahne yapıtlarının, süit ve senfonilerin başındaki açılış, giriş müziği
Titreme, bir notanın yüksekliğini aşağı ve yukarı doğru sık yada geniş aralıklı sallandırılmayla elde edilir
Canlı çalım
"kuyruk" anlamındadır. Bir bestenin sonuna konan bitiş bölümü
Canlı çalım
Kısa ve küçük arya
İcrada tempo değişmesinden sonra, yeniden önceki tempoya dönüş
En kalın erkek sesi
Güldürücü. Operalarda güldürücü rollere çıkan şarkıcı
Şarkı söyler gibi
İki ses için müzik

coğrafya Crossword

coğrafya Crossword
Type
Crossword
Description

Ege denizi, Marmara ve Karadeniz'in oluştuğu jeolojik zamandır.
Rüzgar aşınım şekillerinden farklı dirençteki kayaçların yumuşak kısımlarının rüzgârlar tarafından aşındırılması ile oluşan oluk veya kırıklardır.
Oluşumunda aşınma,taşınma,birikme,sıkışma doğal çimentolaşma ve taşlaşmanın etkili olduğu kayaç türüdür.
Karstik arazilerde sular, kireç taşlarını aşındırarak oyuklar ve yarıklar oluşturan karstik aşınım şekildir.
Alüvyal tabanlı vadi üzerindeki akarsuların, yeniden canlanarak yatağını kazması sonucunda oluşan yüksekte kalmış eski vadi tabanlarıdır.
Denge profilindeki bir akarsuyun tekrardan derine doğru aşındırma yapmaya başlamasıyla gerçekleşen olaydır.
Su damlacıkları içindeki kalsiyum karbonatın Mağara tabanında torullanmasıyla oluşan karstik birikim şeklidir.
Akarsuların dik yamaçlarda hızlı akarak derine doğru aşındırmalar sonucu meydana getirdiği vadi şeklidir.
Volkanların üzerinde bulunan konik çukurluğa verilen isimdir.
Alp Himalaya kıvrım sisteminin oluştuğu şiddetli volkanik olaylar ve depremlerin görüldüğü jeolojik zamandır.
Yer kabuğu ile çekirdek arasında kalan katmandır.Litosfere göre sıcaklık ağırlık ve Yoğunluk daha fazla iken çekirdeğe göre azdır.
Derin denizlerde biriken tortulların levha tektoniği ile birlikte yan basınca maruz kalması sonucu kıvrılarak ya da kırılarak yükselmesi ile oluşmuş yapılardır.

Ankara Crossword

Type
Crossword
Description

Ankara'nın ünlü parklarından birisi
Polatlı yakınlarındaki Frig başkenti; iskambil oyunlarında kağıt atma sırası
Yarım yüzyil öncesinde Ankara'nın içinden şimdilerde ise yer altından geçen bir dere
Ankara'nın yeni ve büyük yerleşim yerlerinden biri
Ucuz kitapçı barakları ile ünlü Ankara sokağı
Ankara'nın en önemli yeri
Eski TBMM'nin bulunduğu semt
Yaz sıcaklığının oldukça hafiflemesiyle ve kışın daha az şiddetli geçmesiyle nitelenen iklim
1967 yılında başkent Ankara'da kurulmuş olan devlet üniversitesi
Ankara'da kurulan ilk özel üniversite
Anıtkabir'in bulunduğu semt
Sabahattin ..... (1948'de karanlık güçlerce öldürülen öykü ve roman yazarımız); Ankara ağzırda "tavşan izi"
Ankara'nın en ünlü hayvanı
Ankara'nın kuzeyinde yer alan kaplıcası ile ünlü ilçesi
Ankara'nın barajlarından biri
MÖ II. yüzyıl başında Galatların Altındağ ilçesinde yer alan tarihi yapıt
Ankara'da 125 metre yükseklikte döner restoranlı kulesi ile meşhur alışveriş merkezi
Mehmet Ali Ertekin'in Ankara için bestelediği marşın adı
Ankara il sınırları içerisindeki göletlerden biri
Ankara'nın içinde bulunduğu coğrafi bölge

Coğrafya Dünya'nın yapısı ve oluşumu Crossword

Coğrafya Dünya'nın yapısı ve oluşumu Crossword
Type
Crossword
Description

Ege denizi, Marmara ve Karadeniz'in oluştuğu jeolojik
Rüzgar aşınım şekillerinden farklı dirençteki kayaçların yumuşak kısımlarının rüzgârlar tarafından aşındırılması ile oluşan oluk veya kırıklardır.
Oluşumunda aşınma,taşınma,birikme,sıkışma doğal çimentolaşma ve taşlaşmanın etkili olduğu kayaç türüdür.
Karstik arazilerde sular, kireç taşlarını aşındırarak oyuklar ve yarıklar oluşturan karstik aşınım şekildir.
Alüvyal tabanlı vadi üzerindeki akarsuların, yeniden canlanarak yatağını kazması sonucunda oluşan yüksekte kalmış eski vadi tabanlarıdır.
Denge profilindeki bir akarsuyun tekrardan derine doğru aşındırma yapmaya başlamasıyla gerçekleşen olaydır.
Su damlacıkları içindeki kalsiyum karbonatın Mağara tabanında torullanmasıyla oluşan karstik birikim şeklidir.
Akarsuların dik yamaçlarda hızlı akarak derine doğru aşındırmalar sonucu meydana getirdiği vadi şeklidir.
Volkanların üzerinde bulunan konik çukurluğa verilen isimdir.
Alp Himalaya kıvrım sisteminin oluştuğu şiddetli volkanik olaylar ve depremlerin görüldüğü jeolojik zamandır.
Yer kabuğu ile çekirdek arasında kalan katmandır.Litosfere göre sıcaklık ağırlık ve Yoğunluk daha fazla iken çekirdeğe göre azdır.
Derin denizlerde biriken tortulların levha tektoniği ile birlikte yan basınca maruz kalması sonucu kıvrılarak ya da kırılarak yükselmesi ile oluşmuş yapılardır.

Sosyal Bilgiler Bulmacası Crossword

Sosyal Bilgiler Bulmacası Crossword
Type
Crossword
Description

işinde iyi, eğitimli ve yetenekli kişilerin kendi ülkesinden bir başka ülkeye göç etmesi
türkiyede tarihte bilinen ilk kütüphane
parayı bulan mezapotamya devleti
osmanlılar devletini kuran padişah
375te olan bu olay sonucunda ilk çağ bitmiş, orta çağ başlamıştır.
Hz. Muhammed 622 yılında Mekke'den nereye göç etmiştir
Ali saip bey nerenin kurtuluşunda rol oynamış millî kahramanlarımızdan biridir.
Lozan barış antlaşmasında On İki Ada nereye bırakıldı
türklere ait en eski yazılı eser.
Türkiyenin nufus bakımından en kalabalık bölgesi
Asya Hun devletini güce getiren başkan
Hangi İlimizde Demiryolu Yoktur?
Hangi Ülkenin İki Tane Başkenti Vardır?

Coğrafya Dünya'nın yapısı ve oluşumu Crossword

Coğrafya Dünya'nın yapısı ve oluşumu Crossword
Type
Crossword
Description

Ege denizi, Marmara ve Karadeniz'in oluştuğu jeolojik zamandır.
Rüzgar aşınım şekillerinden farklı dirençteki kayaçların yumuşak kısımlarının rüzgârlar tarafından aşındırılması ile oluşan oluk veya kırıklardır.
Oluşumunda aşınma,taşınma,birikme,sıkışma doğal çimentolaşma ve taşlaşmanın etkili olduğu kayaç türüdür.
Karstik arazilerde sular, kireç taşlarını aşındırarak oyuklar ve yarıklar oluşturan karstik aşınım şekildir.
Alüvyal tabanlı vadi üzerindeki akarsuların, yeniden canlanarak yatağını kazması sonucunda oluşan yüksekte kalmış eski vadi tabanlarıdır.
Denge profilindeki bir akarsuyun tekrardan derine doğru aşındırma yapmaya başlamasıyla gerçekleşen olaydır.
Su damlacıkları içindeki kalsiyum karbonatın Mağara tabanında torullanmasıyla oluşan karstik birikim şeklidir.
Akarsuların dik yamaçlarda hızlı akarak derine doğru aşındırmalar sonucu meydana getirdiği vadi şeklidir.
Volkanların üzerinde bulunan konik çukurluğa verilen isimdir.
Alp Himalaya kıvrım sisteminin oluştuğu şiddetli volkanik olaylar ve depremlerin görüldüğü jeolojik zamandır.
Yer kabuğu ile çekirdek arasında kalan katmandır.Litosfere göre sıcaklık ağırlık ve Yoğunluk daha fazla iken çekirdeğe göre azdır.
Derin denizlerde biriken tortulların levha tektoniği ile birlikte yan basınca maruz kalması sonucu kıvrılarak ya da kırılarak yükselmesi ile oluşmuş yapılardır.

Sayılar Bingo Cards

Sayılar  Bingo Cards
Type
Bingo Cards
Description

yirmi altı
yirmi yedi
yirmi sekiz
yirmi dokuz
otuz
otuz bir
otuz iki
otuz üç
otuz dört
otuz beş
otuz altı
otuz yedi
otuz sekiz
otuz dokuz
kırk
kırk bir
kırk iki
kirk üç
kırk dört
kırk beş
kırk altı
kırk yedi
kırk sekiz
kırk dokuz
elli

    Customize    

Tarih 11.Sınıf Bulmaca Crossword

Tarih 11.Sınıf Bulmaca Crossword
Type
Crossword
Description

Güneş batmayan imparatorluk olarak bilinen ülke nedir?
Osmanlı Hotin Savaşında kime karşı savaşmıştır?
Osmanlı Prut Savaşında kime karşı savaşmıştır?
Papaların tek kişiyi dinden çıkarmasına verilen isim nedir?
Kağıt nerede icat edilmiştir?
İlk Rum matbaası nerededir?
Osmanlı' nın belli bir dönem büyük avrupalı devletlere verdiği isim nedir?
Osmanlı' da ilk Ermeni matbaası nerededir?
İstanbul Konferansına göre Osmanlı Karabağ ve hangi devlete toprak verecekti?
Sömürgeci ülkelerden Afrika' ya ilk yönelen ülke nedir?
XVIII. yüzyıl da Aristo' nun bazı eserlerini grekçeden arapçaya çevirerek tanınan kişi kimdir?
Papaların arsa satmasına verilen isim?
Hangi antlaşma ile Osmanlı ilk kez Avrupa Devletler hukukuna dahil edilmiştir?
Rusya' nın güneye inme politikası sonucunda ortaya çıkan Osmanlı-Rusya savaşının adı nedir?
İlk Barok Tarzı camiinin ismi nedir?
İncil' i almancaya tercüme etmesi üzerine büyük tepki çeken kişi kimdir?
Modern anlamdaki ilk daimi ordu' nun ismi nedir?
Osmanlı' da XVI. yüzyılın sonlarında ihtiyaç halinde toplanan verginin adı nedir?
Osmanlı' da geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklara verilen isim nedir?
İbrahim Müteferrika matbaası basılan ilk kitap nedir?
Avrupa ile Osmanlı ilim dünyası arasındaki açığı ilk fark eden Osmanlı Âlimi kimdir?
Osmanlı Devleti' nin ilk vakanüvisi kimdir?
Osmanlı Devleti' nin en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmanın adı nedir?
1639 yılında bugünkü günümüz İran sınırını çizen antlaşmanın adı nedir?
Osmanlı Devleti, Nasuh Paşa Antlaşmasını hangi devlet ile imzaladı?
Batıda en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşmanın adı nedir?
Rusya' nın bütün Slavları tek bir bayrak altında toplama idealine verilen isim nedir?

SİYER bulmacasi Crossword

SİYER bulmacasi Crossword
Type
Crossword
Description

Ilk müslüman olan cocuk
Peygamberimizin dedesinin adi
Mekkeden Medineye yapilan göc
Peygamberimizin babasi
Peygamberimizin güvenilir oldugu icin Mekkelilerin taktigi lakap
Peygamberimizin süt annesi
Peygamberimizin eslerinden biri
Peygamberimizin ilk eşi
Peygamberimizin amcasiyla beraber ticaret icin develerle katildiklari yolcular
Peygamberimizin süt kardesi
Peygamberimizin annesi,babasi ve dedesi öldükten sonra yaninda büyüdügü amcasi
Peygamberimizin annesi
Peygamberimizin kendisinden sonra vefat eden en kücük kizi
Mekkede bulunan ayni zamanda kiblemiz olan kutsal

ders Crossword

ders Crossword
Type
Crossword
Description

Allah'ın nurdan yarattığı gözle görülmeyen varlıklar
Allah'ın peygamberlere gönderdiği vahiylerden oluşan kitap
İman esaslarının ilki olan ve her şeyi yoktan var eden yaratıcı
İnsanın başına gelen iyi ve kötü her şeyi Allah'ın bilmesi ve bütün bunların bir düzen içerisinde gerçekleşmesi
Allah'ın insanlara rehber olmakla görevlendirdiği elçiler
Geçici olan dünya hayatından sonra insanların ebedi yaşayacakları yer
Müslümanım diyebilmek için kalben kabul edilmesi ve söylenmesi gereken söz
Müslüman olanların günde 5 vakit Allah'la buluşmaları anlamına gelen ibadet
Ramazan ayında müslümanların yerine getirmeleri gereken farz ibadet
İmkanı olan müslümanların ihtiyaç sahipleriyle mallarının belli bir oranını Allah'ın emri üzerine paylaşmaları
İmkanı olan müslümanların ömründe en az 1 kez yerine getirmeleri gereken Mekke ve civarındaki kutsal yerleri ziyaret etmek şeklinde gerçekleştirilen ibadet