Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

AEROBIESE KAPASITEIT
AEROBIESE VERMOE
AKTIEWE STREKKE
DRAF
DUUR
EKSPLOSIEWE KRAG
FIKSHEID
FREKWENSIE
GEWIGSVERLIES
HARDLOOP
HARTTEMPO
HOE INTENSITEIT
KORT AKTIWITEITE
LENGTE
LIGGAAMSAMESTELLING
MASSA
MATIGE INTENSITEIT
METS
OEFENING
OMVANG VAN BEWEGING
PASSIEWE STREKKE
SPIERKRAG
SPIERUITHOUVERMOE
SUURSTOF
SWEM
TYDSDUUR
VELVOUE

    Customize    

Vul in die Blokkieraaisel aangaande Fisieke Fiksheid Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Wat noem mens die vlakke wat mens moet in oefen intervalle
Die F in FITT principle staan vir Frekwensie
As mens 'n strek vir lank kan hou oefen mens jou Soepelheid
Afkorting FF staan vir Fisieke Fiksheid
30 min 'n dag oefen tydsduur
Dit sê hoe hard 'n mens moet oefen Intensiteit
Dit is die tempo wat jou hart teen gaan Harttempo
Voorbeeld van 'n sekere intensiteit wat mens oefen Matige
Om in 'n groep te oefen verbeter mens se _ aspek van mens se lewe Sosiale
Die tyd waarteen mens oefen Duur

    Customize    

Soek die volgende woorde aangaande Fisieke Fiksheid Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

FITT
fisieke fiksheid
tydsduur
gewig
krag
spoed
matige
genotvol
spring
hardloop
duur
frekwensie

    Customize    

Werkkaart - Elektrostatika en Elektrisiteit Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

'n Tydelike magneet gemaak deur 'n stroomdraende draad om 'n ysterkern te spoel. ELEKTROMAGNEET
Materiaal wat nie toelaat dat elektrone vloei nie ISOLATOR
'n Stroombaan komponent wat die stroom van elektriese stroom weerstaan RESISTOR
'n Veranderlike weerstand REOSTAAT
Voorwerpe met teenoorgesteld ladings ervaar 'n ___________ krag AANTREKKINGS
'n Materiaal waarlangs 'n elektriese stroom kan vloei GELEIER
Die weerstand wat ervaar word wanneer een voorwerp in kontak met 'n ander beweeg word WRYWING
'n Toestel wat chemiese energie in elektriese energie kan verander SEL
Volledig pad waardeur elektrisiteit gelei word STROOMBAAN
'n draad wat maklik smelt wanneer oorverhit en so breek 'n stroombaan SMELTDRAAD
'n Mate van hoe sterk die ladings langs die geleier gestoot word STROOM
Voorwerpe met dieselfde ladings ervaar 'n ___________ krag AFSTOTINGS
Verlig lig as gevolg van verhitting GLOEILAMP
Nie beweeg nie, bly op een plek STATIES
'n Spoel draad wat soos 'n magneet optree as 'n stroom daardeur beweeg SOLENOïDE
Hoë weerstand draad gebruik in gloeilampe WOLFRAM

    Customize    

Vul die ontbrekende woorde in oor fisieke aktiwiteit Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

______ is die hoeveelheid keer wat jy per week oefen. frekwensie
______ van die oefensessie bepaal hoe hard jy oefen. intensiteit
Jy moet tenminste ______ keer per week oefen. vier
Voor oefening word daar _______ gedoen. opwarming
Na oefening word daar ______ gedoen. afwarming
Ons doen strek oefeninge om meer ________ te word. soepel
Terwyl ons oefen moet ons baie ______ drink. water
______ is baie goed vir ons gesondheid. Oefening
Dis belangrik om vir die Juffrou te _____ tydens 'n les. luister
Ons moet tenminste ____ minute per dag oefen. dertig
As ons oefen dan word ons spiere _______. sterker
Tydens oefening leer ons nuwe _______. vaardighede

    Customize    

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis? Coetzees
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry? kerk
Wie is ook in die VGK-kerk? Loisie
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan. sending
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk. kos
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet. Buffel
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is? hartseer
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het. biduur
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________. De Bruyn
Die mense se die dominee het kwaai______________ . honde
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie. erf
Wie het net by die dominee se erf ingeloop? Jakob
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop. deur
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie. huise
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ . oupa
Die dominee se __________ was grys. hare
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai? sopkombuis
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het? Sanna
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik? perdekar
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies. pak
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon. gesig
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________. glimmer
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie. ryloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________. vermink
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________. geloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee. boodskap
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys? gedig
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan? Gariepdam
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon? klaskamerbeheer
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou Cline
Wat is die skoolhoof se van? Roode
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ? Dale
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ? Leonard
Wat is die Engelse juffrou se van ? Cline
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ? Avenant
Wat is die L.O. meneer se van ? Rheeder
Wat is die Biologie meneer se van ? Els
Wat is die MSW meneer se van ? Viljee
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig? agt
Vir wie stel die gedig voor? personeellede
Wat sal Tina vir die koerant teken? spotprente
Hoe voel Tina oor Jakob se dood? hartseer

    Customize    

EDCC 411 LE3 KLASAKTIWITEIT Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Hoekom vind moderering plaas? gehalteversekering
Rapporte lê klem op punte, gemiddelde en vordering van 'n leerder. Rapportering
Die proses van identifisering, versameling, interpretasie en rapportering van 'n leerder se prestasie ten opsigte van voorgestelde uitkomstes. Assessering
Om hoër vorme van denke in die onderwys te bevorder, soos om konsepte, prosesse, prosedures en beginsels te ontleed en te evalueer, eerder as om net feite te onthou taksonomieë
Praktiese aktiwiteite wat deur leerders uitgevoer word bv. houtwerk, naaldwerk ens. Praktiesewerk
'n oefening of ondersoek waarin die tydsbeperkings meer ontspanne is Projek
Lêer wat bestaan ​​uit verskeie voorbeelde van 'n leerder se werk Portefeulje
Terugvoering kan 'n bydrae lewer tot lee TERUGVOERING
Gehalteversekering en regverdigheid in assessering Moderering
In ___________ word punte wat op die rapportkaart aangebied word, saamgestel uit ʼn verskeidenheid van aktiwiteite buiten skriftelike toetse. deurlopende assessering

    Customize    

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Wie dra altyd die juffrou se tas? Andries
Vir wie verduidelik Andries hoe om 'n geleentheid te kry om vir die naweek huis toe te gaan? Tina
Waar moet Tina gaan wag om vir 'n geleentheid huis toe te vra by die boere? kooperasie
Voltooi die volgende. Tina moet nie 'n tas vol _______________ saamvat as sy vir 'n geleentheid gaan vra nie. wasgoed
Tina kan by ______________ en Ant Ketlin gaan bly as sy nie 'n geleentheid huis toe kry nie. David
Wie kom tot Tina se redding by die kooperasie? Stefaans
Stefaans Marais word kwaad as Tina hom ____________ noem. meneer
Vul die ontbrekende woord in. Tina sit __ Stefaans in die bakkie en nie agter op nie. langs
Hoe voel Tina daaroor dat mense oor haar praat met die dat haar pa wit is? naar
Wanneer Tina by ant Ketlin-hulle is en weet dat daar nie genoeg is om te eet nie maak sy verskoning en se sy moet na __________ gaan. Loisie
Watter skoolwerk gaan sy by haar vriendin in Marta se Kris doen? Wiskunde
Haar vriendin bly by haar __________________. tannie
Wie het haar vriendin by haar tannie in Marta se Kris geplaas? welsyn
Sy is in die sorg van haar tannie geplaas omdat die omstandighede by die huis nie ________________________ vir studie is nie. bevorderlik
Waarmee sukkel Loisie as dit by Wiskunde kom? tafels
Aan watter sanger word Tina blootgestel deur Loisie? Eminem
Die sanger praat baie lelik en __________________ in sy liedjies. vloek
Wat het Tina vir aandete gehad daardie Vrydagaand in Marta-se-Kris? Dit kos net 50c. skyfies

    Customize    

Tegnologie graad 9 Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Die beginsel waarop hidroulika en pneumatika gebasseer is Pascal
'n Nadeel van hidrouliese stelsels peperduur
Stoor die lading in hidrouliese 'n domkrag eenwegklep
Ook bekend as 'n bros materiaal hard
'n Metaal roes wanneer dit met hierdie element reageer suurstof
Toestel met tande wat gebruik word om 'n tou vas te maak. Nokklos
'n Elektroniese komponent wat as regsteller gebruik word. diode
Stoor vloeistof vir ekstra beweegafstand reservoir
Komponent se weerstand verhoog as die temperatuur verander termistor
Elektroniese skakelaar wat swak stroom kan versterk transistor
Skakelaars in serie enlogikahek
Beskerm komponente deur die stroom te beheer resistor
Keer dat 'n kapasitor ontlaai Dielektrikum
Mees geskikste behandeling teen roes galvanisering
Algemeenste soort remme wat in fietse gebruik word vellingremme
Die massa per kubieke meter van 'n spesifieke materiaal digtheid
Toets vir hardheid brinell
Ontdekker van die hidrouliese pers bramah
Pneumatiese stelsels gebruik .................... gas saamgepersde
Enkelwiel vaste katrolle bied geen ......................... voordeel nie meganiese
Hidrouliese stelsels is gevaarlik a.g.v. die hoë .......... druk
Die pal en ............... laat beweging slegs in een rigting toe. sperrat
Volgens Ohm se wet is die stroomsterkte direk eweredig aan die ..................... as die weerstand dieselfde bly. potensiaalverskil
Stoor elektriese lading Kapasitor
Positiewe elektrode Anode
Negatiewe elektrode Katode
Komponent wat gewoonlik saam met 'n transistor werk Potensiometer

    Customize    

Assesseringstegnieke Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Kreatiewe skryfwerk voorsien gewoonlik ʼn goeie bewys van leerders se kreatiwiteit en kan ook die kennis en vaardighede wat hulle opgedoen het, reflekteer. Kreatiewe skryfwerk is ook ʼn goeie vorm van assessering vir die assessering van waardes. Kreatiewe denke
Dit is ʼn spesifieke skryftaak. Kriteria word vasgepen voor die voorbereidingstyd van ʼn funksionele skryftaak en leerders moet dan daarop reageer. Funksionele skryfwerk kan gebruik word om kennis, ʼn paar vaardighede en waardes te assesseer. Funksionele skryfwerk
Mondelinge aanbieding kan goeie insigte bied met betrekking tot leerders se kennis en waardes. Dit kan gelei word deur kritiese vrae, wat insig gee omtrent die vaardighede wat ontwikkel is. Gesproke taal
Hierdie vorm van assessering vereis van leerders om mondeling of skriftelik te reageer op ’n gegewe teks. Dit help om leerders se vermoë te assesseer om kennis, vaardighede en waardes binne ʼn gegewe konteks of scenario toe te pas. Reaksie op teks
Hierdie vorm van assessering maak voorsiening vir ʼn holistiese evaluering of assessering van leerders se vermoë om kennis, vaardighede en waardes te kombineer deur ondersoeke te onderneem. Kriteria moet voorsien word vir die verskillende stadia van die ondersoekproses. Ondersoekaktiwiteite
Soos ondersoekaktiwiteite maak projekte ook voorsiening vir ʼn holistiese assessering van leerders se vermoë om kennis, vaardighede en waardes in die konteks van die projek toe te pas. Verskillende stadia van die projek kan apart geassesseer word, asook die projek as geheel. Projekte
Die gebruik van gevallestudies is ʼn manier om te assesseer of leerders kennis, vaardighede en waardes in ʼn ander konteks kan toepas. Gevallestudie
Navorsingstake assesseer leerders se vermoë om werk onafhanklik te onderneem en om kennis van een konteks na ʼn ander te bring. Navorsing
Rolspel maak voorsiening vir assessering van uitdrukkingsvaardighede en is ook baie nuttig vir die assessering van waardes. Rolspel kan ook gebruik word om die assessering van die toepassing van kennis van een konteks na ʼn ander te assesseer. Rolspel
Toetse is nuttig om die herroeping van kennis te assesseer. Dit kan ook verstaan of begrip assesseer. As vrae noukeurig en akkuraat voorberei word, kan dit ook die toepassing van kennis en sekere vaardighede assesseer. Toets
Soos projekte en ondersoeke maak take ook voorsiening vir ʼn meer holistiese assessering van kennis, vaardighede en waardes en hulle toepassing in verskillende kontekste. Taak
Praktiese demonstrasies is ook baie nuttig vir die assessering van vaardighede en hulle toets hoe leerders kennis en waardes in vaardighede demonstreer. Praktiese Demonstrasie
Simulasie is soortgelyk aan praktiese demonstrasies, behalwe dat dit dikwels iets onrealisties demonstreer. Dit is nuttig vir die assessering van die toepassing van kennis, vaardighede en waardes binne verskillende kontekste. simulasie

    Customize    

Blokkiesraaisel: Menseregte en die Grondwet Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Die basiese regte wat elke mens het om regverdig beandel te word en vry te kan leef. menseregte
Die aartsbiskop en anti-apartheidsaktivis wat vir Suid-Afrika die naam "reenboognasie" gegee het. Desmond Tutu
Die gebruik van iemand of iets wat jou op 'n onregverdige manier help. uitbuiting
Die tref van onderskeid deur een mens/groep anders as 'n ander mens/groep te behandel. diskriminasie
Die hoogste wet van Suid-Afrika. Grondwet
'n Standpunt van die regte van 'n groep mense. handves
Die ideaal van gelyke behandeling tussen mans en vroue. Geslagsgelykheid
Niemand mag jou doodmaak nie. Hierdie is die reg tot ____. lewe
Nie die staat of enigeiemand anders mag jou pos oopmaak, jou e-posse lees of na jou telefoonoproepe luister sonder jou toestemming nie. Hierdie is die reg tot ____. privaatheid
Howe wat genader word met klagtes ten opsigte van diskriminasie, teistering en haatspraak. gelykheidshowe
Onwettige en oneerlike optrede, veral deur iemand met mag of gesag. korrupsie
________ beskerm jou teen die skending van jou regte. Beskermingsagentskappe

    Customize