Type
Word Search
Description

kombineer
deeltjies
een
eienskappe
gasse
koffie
koolsuurgas
lemoensap
materiale
mengsel
metodes
olie
onoplosbaar
oplosbaar
skei
skeiding
sop
sout
stowwe
suiker
suiwer
suurstof
twee
van
verskillende
water
ysblokkie water

Oplossings Crossword

Type
Crossword
Description

Watter woord beteken dat die partikels van 'n stof versprei tussen die partikels van 'n ander? Oplos
'n Mengsel waarin ons nie die verskillende stowwe kan identifiseer nie. Oplossing
Dit lyk regdeur die hele oplossing dieselfde. Eenvormig
Kan oplos. Oplosbaar
Kan nie oplos nie. Onoplosbaar
Hoe goed 'n stof oplos. Oplosbare stof
Vloeistof waarin iets oplos. Oplosmiddel
Vloeistof verander in 'n gas. Verdamping
Opgeloste stof verander in kristalle. Kristallisering
Spesiale apparaat wat vloeistowwe of oplossings laat deurvloei. Filtreerpapier
Kleinste dele van 'n stof. Partikels
Partikels is baie naby mekaar. Vastestof
Daar is klein spasies tussen die partikels. Vloeistof
Die partikels kan vinnig en vrylik beweeg. Gas
Twee of meer stowwe wat saamgevoeg is. Mengsel
Breek 'n mengsel weer op soos wat dit aanvanklik was. Skei
Vastestofmengsel te skei met die hand. Sorteer
Wat gebeur as jy 'n vastestof (soos ys) verhit? Smelting
Die omgekeerde van smelting. Verkoel

Atmosfeer: Troposfeer, Stratosfeer, Mesosfeer en Termosfeer Crossword

Type
Crossword
Description

Buitenste laag van die atmosfeer Termosfeer
Mengsel van gasse in atmosfeer-stikstof,suurstof,..........ander gasse en waterdampe Koolsuurgas
Laag gasse wat Aarde omring Atmosfeer
Laag naaste aan Aarde bevat suurstof en..... wat nodig is vir lewe. Waterdamp
Troposfeer bevat....... wat ons in asem. Suurstof
Die troposfeer is die enigste laag wat........ bevat Waterdamp
Klein seeplante waarop seediere voed Fitoplankton
Koudste gedeelte van atmosfeer Mesosfeer
Bo stratosfeer wat osoonlaag bevat Mesosfeer
Termosfeer is die........ laag van die atmosfeer Hoogste

skeiding van mengsels Crossword

Type
Crossword
Description

skei vastestowwe wat uit groot deeltjies bestaan sortering
wat gebeur as modderwater vir 'n ruk staan afsakking
as modderwater se vloeistof versigtig skuins gehou en afgegooi word dekantering
haal sekere metale uit mengsels magneet
pas by yster en kobalt nikkel
om vloeistowwe met verskillende digthede te skei skeitregter
word gebruik om groot onsuiwerhede uit water te verwyder filtrasie
die eindproduk van water wat deur filtreerpapier beweeg het filtraat
toevoeging van hitte tot suikerwater verdamping
die proses wat plaasvind nadat die water uit suikerwater verwyder is kristallisasie
suiwer, drinkbare water, nadat distillasie plaasgevind het distillaat
die tegniek wat gebruik kan word om pigmente in ink te skei chromatografie

Luan Silvo NW Crossword

Type
Crossword
Description

Vaste stof na n aste stof word 'n ___ genoem Vries
__ is die kleinste deel van 'n materiaal molekule
As iets hard word ___ verhard
'n toe struktuur wat met hoë temprature smelt word ___ genoem smeltoond
Gemngde metaal Allooie
Ferm stowwe wat 'n vaste vorm het Vastestof
Wanneer waterdamp in die lug van 'n gas in 'n vloestof verander Kondensasie
Waruit nuwe plante kan groei Saad
Stowwe soos lug Gasse
Lewende dinge kan meer word Voorplanting
'n gas wat nodig is om asem te haal Suurstof
Saad word lewendig Ontkiem
Anker 'n plant in die grond Wortel
Stawe waarmee 'n struktuur gestut word Spanstuk
Iets wat 'n struktuur versterk Stut
Die tempratuur waarteen vloeistowwe kook Kookpunt
'n Gas wat vorm wanneer water tot kookpunt verhit Waterdamp
Waar diere bly Habitat
Verskillende vorms van aterie wat vir ons nuttig is word ___ genoem Materiaal
Al die materiale om ons is in een van 3 ___ Toestande

BLOKKIESRAAISEL Crossword

Type
Crossword
Description

Die tiende maand van die jaar oktober
Die vierde maand van die jaar april
Die persoon wat tande regmaak tandarts
Die dag na Saterdag Sondag
Die seisoen wanneer ons swem somer
Die seisoen na winter lente
Die persoon wat 'n gedig skryf digter
Die persoon wat ander lande besoek toeris
Jy eet dit saam met koffie/tee beskuit
Die eerste ete van die dag ontbyt
Die laaste ete van die dag aandete
Die maaltyd in die middel van die dag middagete
Een woord vir "in die aand" saans
Die persoon wat die skool bestuur skoolhoof
Die meervoud van "kind" kinders
Die verkleinwoord van "kind" kindjie
Die meervoud van "speelding" speelgoed
Ek eet met 'n mes en 'n __________ vurk
Baie moeg is ______________ doodmoeg
Baie duur is _______________ peperduur
Die antoniem vir "vinnig" stadig
Die antoniem vir "baie" min
Die persoon wat jou onderrig onderwyser
Goed, beter , die _________________ beste
Die vroulike vorm van "buurman" buurvrou
Die mervoud van "buurman" bure
Mens gaan eers na die _______________ en dan na die hoëskool laerskool

Gedigte 11.5 Crossword

Type
Crossword
Description

aa bb cc PAARRYM
abab KRUISRYM
abba OMVORMDE RYM
abcb GEBROKERYM
aaa SLAGRYM
abaabcbccb VERSLIGERDE RYM
Tweereëlige strofe KOEPLET
Driereëlige strofe Tersine
Vierreëlige strofe Kwatryn
Eerste agt versreëls vorm die OKTAAF
Laaste ses versreëls vorm die SESTET
Ons vergelyk twee dinge of sake met mekaar VERGELYKING
Ons vergelyk twee dinge of sake direk met mekaar METAFOOR
Ons gee menslike eienskappe aan ‘n dier of voorwerp PERSONIFIKASIE
Herhaling van die dieselfde medeklinker / konsonante ALLITERASIE
Stil bly is ook 'n antwoord PARADOKS
Die noem van 'n gedeelte vir die geheel SINEKDOGEE
Ek het jou al 'n duisend maal gewarsku! HIPERBOOL
Dit word ook versagting genoem EUFEMISME
Die borriegeur van die son SINESTESIE

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

Name van dinge wat ons kan sien, hoor, ruik,proe of voel. selfstandige naamwoorde
Ons gebruik die woord om aan 'n persoon,plek of dier 'n naam te gee. Eiename
'n Versameling goed. versamelname
Voorwerpe wat meervoude of verkleinwoorde het. soortname
Dit verwys na die stof waaruit iets bestaan. massaname
Hoeveelhede word hiermee gemeet. maatname
Die woord vertel vir ons wat gedoen word. werkwoorde
Hierdie woorde dui tyd aan en word saam met werkwoorde gebruik. hulpwerkwoorde
Hierdie "klein woordjies" dui dikwels posisie aan - waar iets is. voorsetsels
Hierdie woord sê hoeveel van iets daar is. telwoorde
Hierdie woord dui aan hoeveelste iets is. rangtelwoorde
Hierdie woorde verbind twee sinne. voegwoorde
Hierdie woord vertel vir ons meer van 'n selfstandige naamwoord. Byvoeglike naamwoord
Hulle vertel vir ons meer van 'n werkwoord. Bywoorde
Ons gebruik hulle in die plek van selfstandige naamwoorde. voornaamwoorde
Meer as een ding. Meervoude

f en v hersiening Crossword

Type
Crossword
Description

Hiermee kan jy van een land tot die volgende vlieg, wat is dit? Vliegtuig
Baie rook kom uit hierdie gebou. Fabriek
Iemand wat ander help is... gaaf
Met wat is 'n voel bedek? vere
Wat het twee wiele en 'n ketting? fiets
Ek ..... die papier en gooi dit in die drom Frommel
Dis Biebie, kalla en ... vlooi
Wanneer dit beurtkrag is, gebruik ons 'n ... Flits
Sy het gehardloop, laat die ...... staan. stof
Watter diertjie swem in die see? vis
Die juffrou het gese ons mag .... maar nie raas nie. fluister
een, twee, drie... vier
Watter klank maak 'n hond? blaf
Watter dier se brein is so groot soos jou pinkie se nael? volstruis

W a t e r b e s o e d e l i n g Crossword

Type
Crossword
Description

Dit besoedel die see en beskadig die see lewe oliestortings
Hierdie seedier vrek as hulle plastieksakke vreet Seeskilpaaie
Chemikalieë wat gebruik word om plante beter te laat groei. kunsmis
Chemikalieë wat gebruik word om insekte dood te maak insekdoders
Menslike afval wat in die toilet afgespoel word rioolvullis
'n Siekte wat jou ontlasting baie los en waterig maak. diarree
Soliede toiletafval ontlasting
'n Siekte wat deur kieme in menslike ontlasting veroorsaak word cholera
Hierdie seedier verwar plastieksakke met jellievisse Seeskilpaaie
Robbe en Pikkewyne raak verstrengel daarin Vislyn
Stowwe soos OLIE en PLASTIEK Onoplosbare
Stowwe soos SEEP en KUNSMIS oplosbare
As ons water met hierdie metaal drink, kan dit die brein en niere ernstig beskadig Lood
Dit verlaag die suurstofvlakke van die water. Kunsmis

Taal Hersiening Crossword

Type
Crossword
Description

'n Woord wat min of meer dieselfde betekenis as 'n ander woord het. Sinoniem
'n Woord wat die teenoorgestelde betekenis as 'n ander woord het. Antoniem
Die kleinste betekenisvolle eenheid van 'n woord. Basisvorm
'n Woord met twee of meer basisvorme. Samestelling
Die naam van 'n persoon, plek of ding. Eienaam
Beskryf die selfstandige naamwoord. Byvoeglike naamwoord
Help die werkwoord bv. het of sal Hulpwerkwoord
Iemand of iets wat die handeling uitvoer in 'n sin. Onderwerp
Beskryf die werkwoord. Bywoord
Die aksie wat plaavind in 'n sin. Werkwoord
Woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar dit het verskillende betekenisse. Homonieme
Woorde wat dieselfde klink, maar verskillend gespel word en het verskillende betekenisse. Homonieme
Die tydsvorm waarin die woord "het" en "ge-" in 'n sin gebruik word. verlede tyd
Die tydsvorm waarin die woord "sal" gebruik word. Toekomende tyd
'n SIn wat met 'n vraagteken eindig. Vraagsin
'n Woorddeel wat agter aan 'n basisvorm gevoeg word. agtervoegsel
'n Woorddeel wat vooraan 'n basisvorm gevoeg word. Voorvoegsel
'n Sin wat net uit 'n onderwerp, voorwerp en gesegde bestaan. Enkelvoudige sin
'n Sin wat twee of meer gesegdes het en word verbind met 'n voegwoord. Veelvoudige sin
Onbepaalde lidwoord. 'n
Bepaalde lidwoord. die
Woorde wat gebruik word om sinne bymekaar te voeg bv. en, maar voegwoorde