Type
Word Search
Description

spaargeld
bankwese
netto waarde
transaksie
verlies
wins
begroting
uitgawes
bankstaat
regering
besighede
ontvangste
ontrekkings
kapitaal
laste
bates

EBW GRAAD 8 WOORD SOEK Word Search

Type
Word Search
Description

KAPITAAL
OUTOKRATIES
ARBEID
BESIGHEDE
FAKTORMARK
HUISHOUDINGS
ENTREPRENEURSKAP
LANDELIK
GESKOOLDE ARBEID
INFRASTRUKTUUR
SELFONDERHOUDEND
KBJ
NATUURLIKE HULPBRONNE
REGERING
NASIONALE BEGROTING
KWITANSIE
ONTTREKKINGSTROKIE
ONTLEDING VAN ONTVANGSTE
DEPOSITOSTROKIE
BATES
BANKSTAAT
TJEKTEENBLAD
LASTE
KOJ
ONTTREKKINGS

Rekeningkundige begrippe Word Search

Type
Word Search
Description

Transaksies
Finansiele rekords
Banksake
Spaargeld
Begrotings
Verlies
Wins
Uitgawes
Inkomste
Bates
Kapitaal

Graad 7 EBW Projek Word Search

Type
Word Search
Description

Begroting
Beplanning
Bestuur
Betalings
Doelwitte
Finansies
Geld
Huur
Inkomste
Kontrole
Rekeninge
Skuld
Spaargeld
Spandeer
Tjeks

Gr.8 - EBW terme Word Search

Type
Word Search
Description

Sondebelasting
Uitgawes
Inkomste
Begroting
Grondwetlike hof
Regering
Buitelandse sektor
Ondernemings
Huishoudings
Staat

EBW: Ekonomie Crossword

Type
Crossword
Description

This system was formed to get rid of kings rule Planned
Sole provider of a product or service Monopoly
This system does not provide certain needs such as roads. Market
Private individuals provide goods and services at higher prices. Mixed system
Email is an example of ICT
Handelsprodukte en dienste word vervaardig op wereldwye skaal Globalisering
Het veroorsaak dat internationale handel meer ingewikkeld was Handelsbeperkings
Verskaf produksie faktore aan vervaardigers en regering Huishoudings
Handel tussen lande Oop ekonomiesestelsel
Gebruik belasting tot voordeel van die land en landsburgers Regering
Omskep produksie faktore in bruikbare produkte en dienste Produseerders
Belasting op salarisse Inkomste belasting
Openbare diens gelewer aan besighede en huishoudings Paaie
Arbeid, Kapitaal, Natuurlike hulpbronne en .... is produksie faktore entrepreneurskap
Inkomste op kapitaal Rente

Entrepreneursdag Crossword

Type
Crossword
Description

-uitgawes is die koste wat in die daaglikse verloop van die sakeonderneming voorkom Bedryfs
Twee soorte winste in n sakeonderneming is........ wins en netto wins Bruto
Iets wat jy beoog of beplan om te bereik Doelwit
Inkomste wat verdien is minus die uitgawes Wins
Die koste om geld te leen Rente
Daardie koste wat wel verander Veranderlike
N sakeman of - vrou wat n sakeonderneming oprig en die risiko's daaraan verbonde, aanvaar Entrepreneur
Daardie koste wat nie verander nie Vaste
Iets buite ons beheer wat deel van n SWOT - analise vorm Bedreigings
N beraming van die verwagte inkomste en die verwagte uitgawes Begroting
Dinge waarsonder verbruikers nie kan lewe nie Behoefte
Koerante en die internet is twee soorte..... media Advertensie

Graad 8: Vorme van eienaarskap Word Search

Type
Word Search
Description

kortings
aanspreeklikheid
onbeperkte
loodgieters
rekenmeesters
spazawinkels
bloemiste
dokumente
eenmansaak
alleenhandelaar
verlies
wins
belasting
regsvereistes
kontinuiteit
bestuur
kapitaal
regsaanspreeklikheid
ondernemingsvorm

Ekonomiese Kringloop Crossword

Type
Crossword
Description

Die vergoeding vir die gebruik van kapitaal wat aan iemand anders behoort rente
'n Ekonomie wat net binnelands goedere en dienste ruil Geslote
'n Ander naam vir besighede ondernemings
'n Vorm van belastinginvordering deur die regering BTW
'n Entrepreneur se kenmerk kreatiwiteit
Besighede betaal huishoudings_________vir die gebruik van hulle grond huur
Individue in 'n huishouding kan so genoem word verbruikers
Deelnemer in die geslote ekonomie regering
Die mark waar huishoudings hulle produksiefaktore verkoop en waar besighede die produksiefaktore koop. Faktormark
Die mark waar besighede hul goedere en dienste verkoop en waar huishoudings dit koop. Goedere en dienstemark

Blokkiesraaisel - markstrukture Crossword

Type
Crossword
Description

Kurwe met ʼn afwaartse helling wat die verhouding tussen prys & hoeveelheid oor ʼn tydperk aandui Vraagkurwe
Dui die verband tussen die prys & hoeveelheid wat produsent gewillig is om te lewer oor ʼn tydperk. Aanbodkurwe
Dui die verskillende vlakke & vorme van mededinging aan. Markstruktuur
Onbelemmerde mededinging in markte (meeste mededingend) Volmaakte mededinging
Produkte identies – nie ooglopende verskille Homogene produkte
Onderneming wat nie sy eie pryse kan bepaal nie. Prysnemers
Onderneming stel die prys vas wanneer hy besluit hoeveel hy gaan aanbied Prysmaker
Enkel verkoper van goedere waar daar nie naby substitute bestaan nie (Minste mededingend) Monopolieë
Nywerhede wat baie kopers & verkopers het & relatief toeganklik is, maar goedere gedifferensieerd Monopolistiese mededinging
Bestaan uit klein aantal dominante produsente – soortgelyke / identiese produkte verkoop Oligopolie
Produkte nie identies aan soortgelyke produkte nie - verskil effens Heterogene produkte
Is die abstrakte dinge wat van die manifestasie van reële dinge afgelei word Afgeleides
Dit is die gemiddelde inkomste verdien deur ʼn persoon in ʼn gegewe gebied binne ʼn tydperk van ʼn jaar. ( Totale inkomste/ getal eenhede) Gemiddelde inkomste
Die ekstra inkomste wat ʼn verkoper ontvang as hy een addisionele eenheid produseer en verkoop. (Byvoegings tot Totale Inkomste) Marginale inkomste
Die totale koste/aantal eenhede (hoeveelheid) geproduseer van die mark Gemiddelde koste
Die ekstra koste om een eenheid meer as die hoeveelheid waarvoor reeds beplan is te maak. Marginale koste
Maatstaf van gevoeligheid of sensitiwiteit. Wanneer twee veranderlikes met mekaar verband hou, wil n mens dikwels weet hoe sensitief/gevoelig die afhanklike veranderlike vir veranderings in die onafhanklike veranderlike is Elastisiteit
Die verskil tussen totale inkomste en die geleentheidskoste van alle hulpbronne wat in die produksie van die goedere/dienste wat verkoop is, gebruik is (sluit implisiete & eksplisiete kostes in & verskil van wins soos rekenmeesters dit bereken) (dit is ʼn Surplus tot koste) Ekonomiese wins
Beskryf oortollige bates (inkomste, winste, kapitaal en goedere). Dit is ʼn oorskot wat plaasvind in ʼn begroting wanneer uitgawes minder is as die inkomste wat in voorraad geneem word gebruik word as wat behou word. (hou verband met vraag & aanbod) Surplus
Die minimum verdienste wat sal verhoed dat entrepreneurs hul produksiefaktore elders aanwend (wins wat net genoeg is om te verseker dat die besigheid sal voortgaan om die bestaande goedere of dienste aan te bied) (koste-item = omdat dit is entrepreneurs se vergoeding is Normale wins
Die totale waarde van die firmas se verkope. (Prys × Hoeveelheid) Totale Inkomste
Koste om ʼn sekere hoeveelheid van n firma se produk te produseer. Totale Koste

EKONOMIE - BASISLYN Word Search

Type
Word Search
Description

AANBOD
ARBEID
BEGEERTES
BEHOEFTES
BESIGHEDE
BESIGHEIDE
CYRIL RAMAPHOSA
EKONOMIE
HUISHOUDINGS
HUUR
KAPITAAL
MIDDELE
NATUURLIKE HULPBRONNE
ONDERNEMERSKAP
PLAASLIKE
PRODUKSIEFAKTORE
PROVINSIALE
PRYS
REGERING
RENTE
SALARISSE
SENTRALE
SKAARS
SOSIALE
VRAAG
WINS