Type
Word Search
Description

gebaar
gesigsuitdrukkings
akteurs
karakters
drama
ruggraat
postuur
bewegingsin
kommunikasie
mimiek
ruimte
rekwisiete
konsentreer
klanke
liggaamsperkussie
opwarming
balans
spring
elevasie
voortbeweging

Voltooi die blokkiesraaisel deur die ontbrekende definisies in te vul Crossword

Type
Crossword
Description

Akteurs en akrtises in 'n toneelstuk word .... genoem. Karakters
Spasie waar die toneel afspeel ruimte
Onvoorbereide opvoering Improvisasie
'n Ander woord vir drama oefen repeteer
Dramatiese spanning is die belangrike gebeure wat lei tot die? Klimaks
Die klimaks is die .... van 'n storie hoogtepunt
Die tempo van 'n hartseer toneel is ...? stadig
As jy gedig ontleed doen jy... teksontleding
Dit gee meer betekenis aan die toneel rekwisiete
Wanneer jy projekteer praat jy deur jou .... gebruik Diafragma

Elemente van Drama Crossword

Type
Crossword
Description

a. mense wat in die aktiwiteit betrokke is en spesifieke rolle speel akteurs
b. gesprek tussen mense dialoog
c. voorwerpe wat belangrik is vir die toneel rekwisiete
d. spesiale uitrustings kostuums
d. gesamentlike gebare beweging
e. mense wat kyk gehoor
f. waar alles plaasvind ruimte
g. instrumente of sangers word gebruik begeleiding
h. wanneer dit plaaasvind tyd
i. tegnologie om indrukwekkende effekte te skep spesiale effekte

Drama Crossword

Type
Crossword
Description

Drama word opgevoer op 'n __________________. verhoog
Die hoogtepunt van 'n drama word 'n _________________ genoem. klimaks
'n Televisiedrama se __________ is onbeperk. Ruimte
Stoele en tafels op die verhoog, word die ________________ genoem. Dekor
Die antoniem van dialoog, is 'n ________-loog. mono
'n Sinoniem vir botsing. Konflik
Die kyker by 'n televisiedrama is ________, want hy sit net en kyk. passief
'n Mens kan nie net in 'n verhoogdrama in en uit die teater loop nie, want daar speel _________ karakters in die drama. lewendige
In 'n verhoogdrama het die akteur nie 'n _________ om sy stem mee te versterk nie. mikrofoon
Die toneelaanwysings word in die ________ aangedui. neweteks
'n Sinoniem vir plek of ruimte, is _____. milieu
Dit word ook 'n radiodrama genoem. hoorspel
'n Drama word geskryf om _________ te word. opgevoer
Die motoriese moment is daardie oomblik wat die_______ begin. aksie
Die lewensles van 'n drama, word die _________ genoem. tema
Die persone wat in 'n drama voorgestel word, word _____________ genoem. karakters
Die akteurs op 'n verhoog se gesigsuitdrukkings en _____taal is belangrik! lyf
As jy 'n drama lees, moet jy 'n ________ in jou kop vorm van wat gebeur. prentjie
Die dialoog van die karakters word in die _________ van die drama weergegee. hoofteks
Die kyker van die drama leer die karakters en hulle omstandighede in die ________ van die drama ken. eksposisie
Die kleredrag en taalgebruik moet by die ______ waarin die drama afspeel, pas. tyd
Konflik kan uiterlik of ________ wees. innerlik
'n Sinoniem vir gebeure is__________. intrige
Die spanning in 'n drama neem af in die _________ van die drama. afloop
Die bou van die drama moet aan die __________-lyn voldoen, om die leser se aandag te behou. spannings
'n Televisiedrama se tonele kan dikwels _________. wissel
Mense kyk deesdae tydens hulle _____ na 'n televisiedrama. ete
Die simbool van drama bestaan uit twee __________. maskers
Dramas is gewoonlik _______ en nie die werklikheid nie. fiksie
In 'n radiodrama is die gebruik van die akteur se _____ al wat van hom gebruik word. stem
'n Radiodrama kan nie te ______ wees nie, want dan verloor die luisteraar belangstelling. lank
In 'n drama ontwikkel die ______, sodat hy anders aan die einde is as aan die begin. held
Die gehoor van 'n radiodrama word ________ genoem. luisteraars
Die gehoor van 'n verhoogdrama, _____ na die drama. kyk
'n Roman, 'n drama en 'n gedig behoort aan verskillende _____. genres
Ons leer 'n karakter ken deur op te let na hulle dialoog, handeling en konflik, en hoe hulle ______. optree
Die gehoor van 'n verhoogdrama gee _________ aan die einde van die drama, om te wys dat hulle daarvan gehou het. applous
Donderweer, 'n deur wat kraak of voetstappe in 'n radiodrama word ______ genoem. byklanke
Die ________ is deesdae een van die gewildste vorme van vermaak en ook 'n medium vir dramas. televisie
In die ontwikkelingsfase van die drama, word die _______ al hoe erger. spanning
Die skrywer van 'n drama, word 'n ______ genoem. dramaturg
Die karakter-_____ dui vir ons in die geskrewe teks van 'n drama aan wie die karakters in die drama is. lys
'n Drama wat 'n mens laat lag, word 'n _______ genoem. komedie
Tegniese aspekte by 'n verhoogdrama, het te make met klank en __________. beligting
Iemand wat 'n drama afrig, word 'n __________ genoem. regisseur
Voordat akteurs aangewys kan word om rolle in 'n drama te vertolk, moet daar eers 'n ________ gedoen word. oudisie
'n Akteur klim in 'n karakter se ______ in om die karakter in die drama uit te beeld. skoene
Verhoogdramas word in 'n _________ opgevoer. teater
Deesdae word die ______ van van 'n verhoog nie meer oop en toegemaak nie, maar bly dit oop. gordyne
'n Drama sit 'n mens in 'n ander _______ terwyl jy daarna kyk of luister. wereld
Die ________-huis in Port Elizabeth is die oudste teater in die suidelike halfrond. opera
In radioteater maak dit nie saak hoe die akteur lyk nie, maar hoe hy _____. klink
'n Akteur van 'n verhoogdrama mag nooit te _____ praat nie. sag
Uiterlike botsing kan _______ word. gesien
Die gehoor van 'n verhoogdrama mag glad nie met mekaar praat of ________ sit en eet nie. lekkergoed
Drama is deel van 'n volk se kultuur / sport. kultuur
'n Verhoogdrama word ook 'n _______ genoem. toneel

Skeppende Kunste Kwartaal 1 Hersiening Crossword

Type
Crossword
Description

Voordat jy met oefening begin, moet jy eers jou liggaam _____________________. opwarm
______________________________ is wanneer jy klank maak deur jou liggaam te gebruik. Liggaamsperkussie
Slaginstrumente word geslaan of geskud om 'n ___________________________ te maak. klank
Die _______________________________ sê hoeveel tellings daar in 'n maat is. tydmaatteken
Persoonlike ruimte is die ruimte ___ jou liggaam. om
Wanneer iets baie moeite verg, sê ons dit is __________________________. inspannend
Ruimte wat deur almal gevorm word, word _________________ ruimte genoem. algemene
Een woord vir: maak iets op soos jy aangaan. improviseer
Iets wat jy dra of gebruik wanneer jy optree, word in Afrikaans 'n _________________________ genoem. rekwisiet
Kommunikasie met die liggaam sonder woorde. Mimiek

Skeppende Kunste Crossword

Type
Crossword
Description

Die persoon wat ongesiens deur 'n pop praat Buikspreker
Gebruik van sang, dans en dialoog in 'n genre Musiekblyspel
Hoe vinnig of stadig 'n karakter praat Tempo
'n Genre wat vol grappe en vrolikheid is. Komedie
Stories wat lank gelede uitgedink is en deur mense geglo is maar nie noodwendig waar is nie. Mites
Hoe diep/hoog jou stem is Toonhoogte
Die meubels en / of agtergrond wat op die verhoog geskep word. stel
Voorwerpe wat karakters gebruik om hulle rolle/persoonlikheid as karakter te versterk rekwisiete
Die tipe verhoog waar die gehoor in 'n sirkel/vierkant sit rondom die ruimte waar daar opgetree word. arenaverhoog
Tipe verhoog in ons skoolsaal prosceniumboogverhoog

Kuns Word Search

Type
Word Search
Description

popkuns
wit
swart
modernisme
realisme
naturalisme
ekspressionisme
fauvisme
surrealisme
kubisme
kunselemente
ontwerpsbeginsels
da vinci
michelangelo
esel
pallet
skilderdoek
beeldhouwerk
potlood
pastel
tekstuur
picasso
van gogh
ritme
balans
perspektief
ruimte
toonwaarde
kleur
vorm
lyn
groen
oranje
pers
geel
blou
rooi
Akriel
Olieverf
Waterverf

Elemente van Dans en Kuns Crossword

Type
Crossword
Description

Die manier waarop die onderwyser die klas opdragte gee. beheermaatreël
'n Sekere manier van optrede in die dansklas waarvan almal moet kennis neem gedragskode
Maak die gewrigte soepel, sodat dit vrylik kan beweeg. gewrigsmobiliteit
Koördinasie van die kop, oë, arms, bene en bolyf. liggaamslyn
Verhoging van die omvang van bewegings in gewrigte en spiere. Soepelheid
Die heel laaste bene van die ruggraat. Stuitjie
Die ...... tesame met die brein vorm ons belangrikste senuweestelsel. Ruggraat
Bene in jou ruggraat. Werwels
DIe spiere in jou abdomen en rug wat goeie liggaamshouding skep. Kernstabiliteit
Verlenging van die ruggraat om 'n reguit lyn te vorm vanaf die kop tot stuitjie. Postuur
'n Rangskikking van voorwerpe om 'n tekening te maak. Stillewe
Donkerder tinte van 'n kleur. Skakerings
Verskillende skakerings van een kleur. Monochroom
Nie dieselfde aan twee kante nie. asimmetries
Die basiese boustene van 'n kunswerk, bv. lyn, vorm, kleur en tekstuur. Kunselemente
Die gevoel van die oppervlak en hoe ons dit in 'n tekening aandui. Tekstuur

Mga uri ng Karakter, Talasalitaan at Sangkap ng Maikling Kuwento Crossword

Type
Crossword
Description

Ang hadlang sa lahat ng plano ng bida kontrabida
Pag-ibig ang nangingibabaw na damdamin ng makata sa mga tulang katulad nito. Elehiya
ang mga pangyayaring nagaganap o magaganao sa kuwento mula sa simula hanggang sa wakas. banghay
karakter na mahirap mabasa ang intensiyon o tungkulin sa kuwento komplikado
Ang kahulugan ng nabihag nabighani
lugar kung saan ipinanganak si Propetang Muhammad Mecca
Dito matatagpuan ang moske na libingan ni Muhammad. Medina
Ito ang buhay at diwa ng mga tauhan at ng mga pangyayari sa kuwento. pananalita
Hindi nagbabago ang katangian o tungkulin ng karakter Istatiko
ang paksa o kaisipang hangad maibahagi ng manunulat sa mga mambabasa. Tema

Kelime Avı Word Search

Type
Word Search
Description

rol
oyuncu
aktör
karakter
başarı
eğitim
ilim
eser
düşünür
sinema
hortum
fırtına
çığ
sel
deprem
afet
sağlık
yönetmen
senaryo
olimpiyatlar
müzik
spor
sevgi
barış

manlik en vroulik Word Search

Type
Word Search
Description

wyfiekat
mannetjieskat
leeuwyfie
leeumannetjie
bokooi
bokram
merrie
hings
koei
bul
varksog
varkbeer
jodin
jood
non
monnik
aktrise
akteur
heldin
held
koningin
koning
weduwee
wewenaar
vriendin
vriend
onderwyser
onderwyseres
mevrou
meneer
teef
reun
hen
haan
bulkalf
verskalf
dame
heer
tannie
oom
bruid
Bruidegom
skoonsuster
swaer
niggie
neef
dogter
seun
vrou
man
ouma
oupa
ma
pa