Beth yw enw'r pibell waed mwyaf yn y Galon?
Aorta
Mae pedwar o rhain yn y galon
Siambr
Beth yw'r enw am astudiaeth y Galon?
Cardioleg
Mae'r galon tua'r un maint a hwn.
Dwrn
Mae'r strwythur yma yn atal gwaed i lifo nol.
Falf
Rhywbeth sy'n achosi i'r galon curo'n gyflymach.
Ymarfer corff
Pa ochor o'r galon sy'n cario gwaed i'r ysgyfaint?
Dde
Ble yn y byd cafodd y trawsblaniad cyntaf ei gwneud?
De Affrica
Er mwyn cael calon iach mae'n bwysig i fwyta llai o -------
Fraster
Pa siambr sydd efo wal trwchus?
Fentrigl chwith
Beth mae doctor yn cyfri wrth teimlo garddwn claf?
Curiad y galon