Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

vaardig
handig
beslissende
finale
mikpunt
doelwit
instrukteur
afrigter
eindig
begin
hardloop
draf

    Customize    

Vereistes om fisieke fiksheid te bevorder Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

AEROBIESE KAPASITEIT
AEROBIESE VERMOE
AKTIEWE STREKKE
DRAF
DUUR
EKSPLOSIEWE KRAG
FIKSHEID
FREKWENSIE
GEWIGSVERLIES
HARDLOOP
HARTTEMPO
HOE INTENSITEIT
KORT AKTIWITEITE
LENGTE
LIGGAAMSAMESTELLING
MASSA
MATIGE INTENSITEIT
METS
OEFENING
OMVANG VAN BEWEGING
PASSIEWE STREKKE
SPIERKRAG
SPIERUITHOUVERMOE
SUURSTOF
SWEM
TYDSDUUR
VELVOUE

    Customize    

Cell Division Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Genetic information is bundled into packages of DNA Chromosomes
The chromosomes in eukaryotic cells form a close association with histones, a type of protein. Chromatin
Biologists described the life of a cell as one cell division after another separated by an "in-between" period of growth. Interphase
First stage of the process,division of the cell nucleus. Mitosis
The second stage, the division of the cytoplasm. Cytokinesis
First phase of mitosis, usually the longest and may take up half of the total time required to complete mitosis. Prophase
Duplicated strands of the DNA molecule canbe seen to be attached along their length at an area. Centromere
Each DNA strand in the duplicated chromosome is referred to as a sister chromatid. Chromatid
Spindle fibers extend from a region called the centrosome, where tiny paried structures are located. Centrioles
Second phase of mitosis, is generally the shortest. Metaphase
Third phase of mitosis, begins when sister chromatids separate and begin to move apart. Anaphase
The fourth and final phase of mitosis. Telophase

    Customize    

Blokkiesraaisel Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Afrikaans vir "how much" hoeveel
Meervoud van hok hokke
Afrikaans vir "when" wanneer
Meervoud vir muis muise
Meervoud van raam rame
Verskleining vir wond wondjie
Verkleining vir hart hartjie
verkleining vir das dassie
Verkleining vir lip lippie
Verkleining vir perd perdjie
Verkleining vir bok bokkie
Afrikaans vir "left" links
Afrikaans vir "next to" langs
Antoniem vir warm koud
Antoniem vir mooi lelik
Sinoniem vir woedend kwaad
Sinoniem vir gou vinnig

    Customize    

Dierevoeding Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Afbreek van groot, onoplosbare molekules in voedsel na kleiner, onoplosbare molekules deur die toevoeging van water. Chemiesevertering
Die eindproduk van koolhidraatvertering. Glukose
Die kapillêre bloedvate vloei saam en vorm groter vene wat uiteindelik in die ..........................open. Lewerpoortaar
Tipe vervoer wat energie en dikwels ook die hulp van draermolekules benodig aangesien dit teen die konsentrasiegradiënt plaasvind. Aktiewevervoer
Die selle neem die voedingstowwe uit die bloed op en gebruik dit om nuwe selstrukture en verbindings op te bou. Assimilasie
Diere wat se voedselvoorkeure plante is. Herbivore
Diere wat se voedselvoorkeure plante en vleis is. Omnivore
Lang, buisvormige struktuur wat reg deur die liggaam strek. Spysverteringskanaal
Die eerste en kortste gedeelte van die dunderm. Duodenum
Die middelste gedeelte van die dunderm Jejunum
Die laaste en langste gedeelte van die dunderm. Ileum
Villus word omring deur 'n enkele laag ........................... Kolomepiteelselle
Die deel van die dikderm wat sakagtig is waarby die dunderm aansluit Sekum
DIe grootste gedeelte van die dikderm Kolon
Spieragtige orgaan waarvan die agterpunt aan die mondvloer geheg is. Tong
Die speekselkliere wat onder die ore voorkom Parotis
Die speekselkliere wat onder die kake voorkom Submaksillêre
Die speekselkliere wat onder die tong voorkom Sublinguale
'n Orgaan wat die gal berg wat in die lewer geproduseer word en dit vrystel. Galblaas
Die proses waartydens daar van onverteerde reste in die vorm van feses, ontslae geraak word. Egestie
Sinoniem vir die voorkiestande Premolare
Sinoniem vir die kouproses Mastikasie
Voedsel word opgeneem en gaan die spysverteringskanaal binne. Ingestie
Die eindprodukte van vertering word in die bloedstroom opgeneem. Absorpsie
Soliede, onoplosbare voedsel word deur fisiese en chemiese prosesse na eenvoudiger, oplosbare stowwe verander. Vetering
Die sagte verhemelte eindig in die .............................. Kleintongetjie
Op die oppervlak van die kolomepiteelselle kom mikroskopiese uitsteekseltjies, bekend as ......................voor Mikrovilli
Handhawing van 'n konstante interne omgewing in die liggaam Homeostase
Sinoniem vir suikersiekte Diabetesmellitus
Die bestanddeel wat die immuunreaksie veroorsaak, word 'n .............. genoem Allergeen

    Customize    

Afrikaans week 10 Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

Vandag
Gister
Wereld
Geeet
Almal
Klein
Wanneer
Hardloop
Terug
Baie
Bietjie

    Customize    

Words to use in persuasive writing Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

agree
also
although
always
another
believe
besides
but
disagree
finally
firstly
for example
furthermore
however
important
in conclusion
in fact
initially
lastly
moreover
must
never
opinion
secondly
strongly
such as
therefore
thirdly
to begin
without a doubt

    Customize    

STAAR Reading Vocabulary Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

A group of letters added to the beginning of a root word to change the meaning Prefix
A short statement that gives the main ideas of something that has been said or written Summary
What the reader can figure out about the story using context clues. Inference
A made-up story Fiction
A true story about a person's life Biography
A comparison of two things using like or as Simile
A comparison of two things WITHOUT using like or as Metaphor
The reason the writer wrote something Author's Purpose
This is another way to say "tell" Express
A story, or description of events Narrative
A fiction story that could NOT happen in real life Fantasy
A story passed down from generation to generation Folktale
One line of poetry Verse
A group of lines that look much like a paragraph Stanza
The moral of a story Theme
The specific style of writing is the story's... Genre
Pictures, maps, captions, graphic organizers...anything provided except the text Text Features
To come to a final decision based on facts Conclude
A word that has the opposite meaning of another word Antonym
The order of something Sequence

    Customize    

Woordsoort- Graad 7 Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

This matching worksheet contains the following questions and answers:

hardloop werkwoord
stoel selfstandige naamwoord
'n Onbepaalde lidwoord
Pretoria eienaam
goud Maatname
liter massaname
Sjoe! Tussenwerpsel
min hooftelwoorde
eerste rangtelwoorde
op voorsetsel

    Customize    

Graduation Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

Homework
Study
Focus
Commitment
Struggle
Classrooms
Projects
Term Papers
Books
Friendships
Britney
Ceremony
Classes
Finished
Dedication
Diploma
Finals
High School
Isaiah
Journey
Justin
New Beginning
Robert E Lee
Teachers

    Customize    

Werkwoorde Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

eet
dink
skree
verf
luister
sing
swem
ry
vang
gooi
slaan
skop
fluit
sit
skryf
kyk
loop
lag
praat
spring
hardloop

    Customize