Tippie en die kat Word Search
Type
Word Search
Description

was
lap
vat
kos
bak
eet
sit
bed
kat
kas

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword
Type
Crossword
Description

Wie dra altyd die juffrou se tas?
Vir wie verduidelik Andries hoe om 'n geleentheid te kry om vir die naweek huis toe te gaan?
Waar moet Tina gaan wag om vir 'n geleentheid huis toe te vra by die boere?
Voltooi die volgende. Tina moet nie 'n tas vol _______________ saamvat as sy vir 'n geleentheid gaan vra nie.
Tina kan by ______________ en Ant Ketlin gaan bly as sy nie 'n geleentheid huis toe kry nie.
Wie kom tot Tina se redding by die kooperasie?
Stefaans Marais word kwaad as Tina hom ____________ noem.
Vul die ontbrekende woord in. Tina sit __ Stefaans in die bakkie en nie agter op nie.
Hoe voel Tina daaroor dat mense oor haar praat met die dat haar pa wit is?
Wanneer Tina by ant Ketlin-hulle is en weet dat daar nie genoeg is om te eet nie maak sy verskoning en se sy moet na __________ gaan.
Watter skoolwerk gaan sy by haar vriendin in Marta se Kris doen?
Haar vriendin bly by haar __________________.
Wie het haar vriendin by haar tannie in Marta se Kris geplaas?
Sy is in die sorg van haar tannie geplaas omdat die omstandighede by die huis nie ________________________ vir studie is nie.
Waarmee sukkel Loisie as dit by Wiskunde kom?
Aan watter sanger word Tina blootgestel deur Loisie?
Die sanger praat baie lelik en __________________ in sy liedjies.
Wat het Tina vir aandete gehad daardie Vrydagaand in Marta-se-Kris? Dit kos net 50c.

Die kruppel engel Hoofstuk 7 Worksheet

Die kruppel engel Hoofstuk 7 Worksheet
Type
Matching Worksheet
Description

Wat was vir Tina die hoogtepunt die middag toe hulle dorp toe mag gaan?
Kies die korrekte antwoord. Tina kon nie 'n boek uitneem nie omdat sy op die (dorp / plaas) woon.
Juffrou Dale verduidelik dat sy in die ____________ op die dorp woon.
Hoeveel rand het juffrou Dale daardie middag vir Tina geleen wat Tina moes terugbetaal?
Hoeveel sakgeld kry Tina 'n week?
Loisie en Lindiwe het eerder na die ______________ op die gegaan as die biblioteek.
Juffrou Dale ____________ Tina op haar kuns en Afrikaanse gedig.
Elke kind het in die EBW-klas 'n _____________ gekry om te vermeerder en moes na twee weke verslag doen op wat hulle gedoen het of die geld teruggee.
Vul die ontbekende woorde in. Op 'n middag kyk Tina na 'n kinderprogram oor geldsake. Die tiener was ____________ as Japie.
Hy lyk nie so _______________ so wat sy hom onthou nie.
Die ______________ is sagter.
Sy vel lyk _____________ .
Die oor is ____________ genoeg om sy gesig interessant te maak.
Hy praat, eienaardig, maar nie __________________ nie.
Sy boodskap is dat _________________ die sleutel tot finasiele sukses is.
Wat het Tina by Oumies leer maak?
Tina en haar vriendinne kon hulle geld saamsit en die koekies maak en daarna die ________________ deel.
Die koekies het hulle in ___________-hulle se kombuis gemaak.
Die meisies hoef nie vir Hanmarie se ma ______________ vir die yskas te betaal nie.
Wat noem Tina-hulle die koekies?
Die koekies het in die eerste __________ minute uitverkoop.
Die koekies was 'n groot _____________.
Waar wag Stefaans Marais daardie middag om Tina huis toe te vat? Voor die...
Waaroor was Simpiwe en Phakama onseker en dit het bygevoeg dat hulle nie na die dorpskool wou gaan en klaar maak met skool nie?
Wat besluit Tina om daardie naweek huis toe te vat.
Wat het Stafaans vir hulle gekoop toe hy by die kafee stop.

Byvoeglike naamwoorde Crossword

Byvoeglike naamwoorde Crossword
Type
Crossword
Description

Die kos is heerlik.
Die som is maklik.
My ma is kwaai as ek laat is.
Hy kyk nuuskierig om die hoekie.
Die kos wat ek eet, is gesond.
Die man fluit vrolik in die oggend.
Die geniepsige windjie waai aanmekaar.
Die onderwyseres is snaaks.
Die onderwyseres is snaaks.
Die seun is aantreklik.
Die son skyn helder.
Die goudgeel piesang in my bord lyk lekker.
Die dam is kurkdroog.

Troeteldiere Crossword

Troeteldiere Crossword
Type
Crossword
Description

Die troeteldier hou van wortels en het lang ore.
Hy woon in a bak water.
Is die troeteldier mens se beste vriend?
Die troeteldier het vere en kan vlieg.
Die troeteldier is klein en kan in a hok gehou word.
Die troeteldier loop baie stadig en dra sy huis op sy rug.
Die troeteldier het nie 'n pels nie. Hy is lank en glad en hy sis.
Jy kan op hom ry. Ons noem die geluid wat hy maak: runnik.
Hy kan hoog swaai aan 'n tou.
Hy kan hoog spring en land altyd op sy pote. Hy miaau.

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Die kruppel engel    Hoofstuk 6 Crossword
Type
Crossword
Description

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis?
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry?
Wie is ook in die VGK-kerk?
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan.
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk.
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet.
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is?
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het.
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________.
Die mense se die dominee het kwaai______________ .
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie.
Wie het net by die dominee se erf ingeloop?
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop.
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie.
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ .
Die dominee se __________ was grys.
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai?
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het?
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik?
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________.
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee.
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys?
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan?
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon?
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou
Wat is die skoolhoof se van?
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ?
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ?
Wat is die Engelse juffrou se van ?
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ?
Wat is die L.O. meneer se van ?
Wat is die Biologie meneer se van ?
Wat is die MSW meneer se van ?
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig?
Vir wie stel die gedig voor?
Wat sal Tina vir die koerant teken?
Hoe voel Tina oor Jakob se dood?

BLOKKIESRAAISEL Crossword

BLOKKIESRAAISEL Crossword
Type
Crossword
Description

Die tiende maand van die jaar
Die vierde maand van die jaar
Die persoon wat tande regmaak
Die dag na Saterdag
Die seisoen wanneer ons swem
Die seisoen na winter
Die persoon wat 'n gedig skryf
Die persoon wat ander lande besoek
Jy eet dit saam met koffie/tee
Die eerste ete van die dag
Die laaste ete van die dag
Die maaltyd in die middel van die dag
Een woord vir "in die aand"
Die persoon wat die skool bestuur
Die meervoud van "kind"
Die verkleinwoord van "kind"
Die meervoud van "speelding"
Ek eet met 'n mes en 'n __________
Baie moeg is ______________
Baie duur is _______________
Die antoniem vir "vinnig"
Die antoniem vir "baie"
Die persoon wat jou onderrig
Goed, beter , die _________________
Die vroulike vorm van "buurman"
Die mervoud van "buurman"
Mens gaan eers na die _______________ en dan na die hoëskool

Sosiale Wetenskap Geskiedenis Crossword

Sosiale Wetenskap Geskiedenis Crossword
Type
Crossword
Description

Mense wat gewasse kweek en vee aanhou.
'n Tydseenheid wat 'n duisend jaar lank is.
Die plante wat boere kweek om te oes en te eet.
Die Afrika-boere het gewasse gekweek wat hierdie tipoe reën nodig gehad het om te groei.
Die plek waar 'n vrou en haar kinders gewoon het.
Die man wat in beheer was van die huishoudings in 'n kraal.
Die magtigste man in 'n dorpie.
Die ligging van 'n dorpie is gekies volgens die grond en ________
Hulle het van jongs af met die boerdery gehep.
Die manier waarop mense in 'n gemeenskap georganiseer is.
'n Ontmoetingsplek
Die _________was inn die middel van die kraal.
Hulle was spesiale diere en 'n simbool van rykdom
Die spesiale soort oond waarin ystererts gesmelt was.
__________is gebruik om water,melk en kos in te bëre.

Afdeling E Markus 2 Crossword

Afdeling  E  Markus 2  Crossword
Type
Crossword
Description

Na hoeveel dae het Jesus weer in Kapernaum gekom?
Wat het baie mense daar gedoen, sodat daar selfsby die deur nie meer plek was nie?
Daarkom toe mense, met wat se man na Hom toe?
Wat was oop gebreek bokant Hom?
Wie het gese?"Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen."
Wie het dadelik geweet dat hulle by hulleself so redeneer?
Die seun van die mens het volmag om wat op die aarde te doen met sondes?
Wie is Alfeus se seun?
Wat het Jesus by Alfeus se seun se huis gaan maak?
Tollenaars,Jesus sy dissipels en wat se ander mense was nog aan taffel saam Jesus?
Die wat gesond is, het nie n wie nodig nie?
Hoeveel van die mans moes die ander man dra?
Johannes se volgelinge en die Fariseers was besig om wat te doen ?
Niemand lap ou klere met wat se materiaal nie?
Nuwe wyn word in wat se velsakke gegooi ?

Diere in Cederberg Crossword

Diere in Cederberg Crossword
Type
Crossword
Description

Sortgelyk aan 'n mens
klein soogdiere wat in die berge woon
Spring op klipe
Gevlekte kat
'n voel wat die dassies eet
giftige reptiel
amfibieë wat in spring en in damme woon
eet miere
Klein bruin bokkie
Hierdie dier her penne
giftige reptiel met geen bene
ontwikkel in kakoekies
gee jou malaria
arachnid met agt bene

Verkleinwoorde Crossword

Verkleinwoorde Crossword
Type
Crossword
Description

Die perske het 'n klein _______________.
Die verkleinwoord van kat.
Die muisie het 'n lang ___________.
My maatjie skryf vir my hierin vir my verjaarsdag.
Dit klop vinniger as ek moeg raak.
Die verkleinwoord van "fout".
'n Sinoniem vir "vriend".
Ek trek 'n skoen aan hierdie liggaamsdeel.
Hierdie troeteldier blaf.
Ek slaap hierop in die aand.
As ek dit plant kom daar 'n plantjie op.
My ma skep vir my 'n stukkie koek hierop.
Ek praat met hierdie liggaamsdeel.
My ma pak elke dag vir my hiervan in om eerste pouse te eet.
Daar is vyf vingers aan hierdie liggaamsdeel.
Die verkleinwoord van kind.