Puzzles and worksheets similar to Meervoude en Verkleinwoorde Crossword

Hersiening Crossword

Type
Crossword
Description

Wat is die afrikaanse woord vir "targetgroup"?
Wat is die afrikaanse woord vir "grounded"?
Vir indirekte rede gebruik ons die woord ________ wanneer ons die woord "sê" sien.
Vir indirekte rede gebruik ons die woord ________ wanneer ons die woord "vra" sien.
Vroom! Is n voorbeeld van _________
Die woord _______ dui n vergelyking aan.
Die afkorting "Mnr." staan vir ________
Die afkorting vir die woord asseblief is ______
n Sin wat eindig met n ? noem ons n ________
n Sin wat eindig met n punt, noem ons n ________
Punt, komma, hakies, dubbelpunt is almal voorbeelde van
Ons verbind twee sinne met n ________
Die voegwoord "daarom" is groep ________
Die voegwoord "omdat" is groep ________
Die voegwoord "maar" is groep _______
Die verkleining vir die woord hond is _________
Die woorde "om te" dui die ___________ aan.
Wat is die teenoorgestelde van voordele?
Die teenoorgestelde van letterlik is __________
Kies die korrekte spelling (interessant/interresant)

Blokkiesraaisel: Hersiening Crossword

Blokkiesraaisel: Hersiening Crossword
Type
Crossword
Description

Die meervoud van liniaal
Vertaal "how many"
Die meervoud van pad
Die meervoud van lam
Die meervoud van dag
Die verkleinwoord van blad
Die verkleinwoord van koning
Die verkleinwoord van wurm
Die verkleinwoord van ster
Die intensiewe vorm van droog
Die intensiewe vorm van vol
Die intensiewe vorm van vinnig
Die intensiewe vorm van geel
Die teenoorgestelde van afwesig
Die teenoorgestelde van vol
Die teenoorgestelde van fluks
Die teenoorgestelde van bang
Die teenoorgestelde van lig
Wat is die voorsetsel in die sin, "Mia bly op 'n eiland."?
Wat is die eienaam in die sin, "Gabi kyk na die prent."?
Vertaal "with what"
Vertaal "when"
Wat is die werkwoord in die sin, "Ek onthou my taal."?
Wat is die voorsetsel in die sin, "Ek skryf met 'n potlood."?
'n Groot slang, 'n klein ______
Aap se meervoud
Een duif, vyf ____
Koppe se verkleinwoord
Vakansie se verkleinwoord

Meervoud en Verkleining Crossword

Meervoud en Verkleining Crossword
Type
Crossword
Description

'n klein bak
pit se meervoud
'n klein pop
pil se meervoud
een rak, twee _______
hekke se enkelvoud
lag se verkleinwoord
kas se verkleinwoord
'n klein bok
een mes, twee ________
les se meervoud
'n klein kop

Die Industriele Revolusie Crossword

Die Industriele Revolusie Crossword
Type
Crossword
Description

Voor die IR was die verkoop van die 'items' die rede hoekom Brittanje en Amerika baie geld gemaak het.
Brittanje het baie _______ gehad wat grondstowwe en produkte vir hulle verskaf het.
Nuwe metodes om te boer het drastiese veranderinge gebring.
Vervaardigers wat van hul huise af klein werkswinkels gehad het.
Dit het massaproduksie moontlik gemaak.
Thomas Newcomen het die uitgevind, wat 'n groot verandering in produksie gemaak het.
Sakelui, handelslui, dokters, prokureurs, onderwysers, winkeliers e handelaars was in die groep.
Uitvindsel van James Hargreaves
Die eerste groot fabrieksnywerheid in Brittanje
Hulle werk was dikwels om onder masjiene in te klim of in klein tonnels in die myne.
Die tipe kinders was baie gebruik om te werk omdat hulle nie iemand gehad het wat omgegee het oor hulle nie.
Plaaswerkers wat teen die gebruik van die dorsmasjien geveg het.
Die groep mense was teen die gebruik van gemeganiseerde weefgetoue.
Brittanje se ekonomie na die IR

Afrikaans words Crossword

Afrikaans words Crossword
Type
Crossword
Description

Meervoud vir bok
Verkleining vir kat
Meervoud vir medikus
Meervoude vir pad
Meervoud vir slaaf
Meervoud vir onderwyser
Meervoud vir skadu
Verkleining vir kop
Verkliening vir vakansie
Verkliening vir lem
Verkliening vir long
Verkliening vir nooi
Voorsetsel vir behind
Voorsetsel vir in front
Voorsetsel vir in
Voorsetsel vir over
Intensive form vir arm
Intensive form vir dronk
Intensive form vir vinnig
Intensive form vir koud
Intensive form vir vas

Dewald en Chanè se liefdesverhaal Crossword

Type
Crossword
Description

1.In watter maand het Dewald en Chanè ontmoet?
2. Wat het hulle op hulle eerste date gaan drink?
3. Wat het Dewald gekoop nadat hy haar verjaarsdag vergeet het?
Wattter speletjies het hy gebruik om die groot vraag te vra?
Wat moet Dewald vir Chanè koop na 'n aand se gekuier?
Wat is een ding wat Dewald en Chanè soms van vergeet?
Wanneer het Dewald, Chanè gevra om sy meisie te wees?
Wat is hulle trou Hashtag?
Wat was die klas wat hulle saam gedeel het?
10. Wat van Dewald was baie lank?
11. Wat geniet Chanè gereeld as 'n buitemuurse aktiwiteit?
12. Waar trou hulle?

Hersiening - Meervoude Crossword

Hersiening - Meervoude Crossword
Type
Crossword
Description

rol
arm
vloot
kam
byt
vurk
vliegtuig
land
hoera
pad
boom
koerant
skip
stad
duif
gesig
bed

Gr 7 - speltoets Crossword

Gr 7 - speltoets  Crossword
Type
Crossword
Description

Een avokado, baie___
Meervoud vir haelbui
Een geoloog, twee___
Diagram se meervoud
Selfoon se meervoud
Groot plaas, klein___
Dialoog se meervoud
Erf se meervoud
Skoonheid se meervoud
Liedere se enkelvoud
Ideale se enkelvoud
Brûe se enkelvoud
Filosoof se verkleining
Een duvet, baie___
Waterkar se meervoud
Hingste se enkelvoud
Firma se verkleining
Reënboog se meervoud
Een ballon, baie___
Klas se verkleining

Gr 7. Spel toets Crossword

Gr 7. Spel toets Crossword
Type
Crossword
Description

Een avokado, baie___
Groot haelbui, klein___
Een geoloog, twee___
diagram se meervoud
selfoon se meervoud
Groot plaas, klein___
dialoog se verkleining
erf se meervoud
skoonheid se meervoud
liedere se enkelvoud
ideale se enkelvoud
brûe se enkelvoud
filosoof se verkliening
Een duvet, baie___
waterkar se meervoud
hingste se enkelvoud
firma se verkleining
reënboog se meervoud
Een ballon, baie___
klas se verkliening

Verkleinings Crossword

Verkleinings Crossword
Type
Crossword
Description

Die verkleining van kat is...
Die boom___ is nog klein.
Woorde wat op t of d eindig kry ____ vir hulle verkleiningsvorme.
My baba sussie se arm___ is nog klein.
Vark word _____
Aap sal ______ word
My hond het baba ________ gekry.
Vul se verkleining is ...
Ek sit my geld in 'n spaar______.
Koning se verkleining is ...
Ek teken 'n klein son______ in my prent.
Ring se verkleiningsvorm is ...