PSW Gr 4 Kwartaal 2 - Emosies,groepwerk,afknouery Crossword
Type
Crossword
Description

Dit is wat ons voel
Jy word kwaad wanneer jou geluk bedreig word of jy nie veilig voel nie
Dit is n emosie wat jou gelukkig maak
Jy is bang vir dinge wat jou kan seer maak
Jy is senuweagtig en bang
n Beplande taak waar meer as een persoon aan werk
Gaan jul spelling na en werk netjies
Om deur dinge wat gesê of gedoen word iemand seer te maak
Iets wat die wet mens toelaat om te doen
Voedingskrag of kos
Slegte behandeling of wreedheid teenoor iemand
Iets wat jou ndiens laat verrig

Woordsoorte Crossword

Woordsoorte Crossword
Type
Crossword
Description

Name van dinge wat ons kan sien, hoor, ruik,proe of voel.
Ons gebruik die woord om aan 'n persoon,plek of dier 'n naam te gee.
'n Versameling goed.
Voorwerpe wat meervoude of verkleinwoorde het.
Dit verwys na die stof waaruit iets bestaan.
Hoeveelhede word hiermee gemeet.
Die woord vertel vir ons wat gedoen word.
Hierdie woorde dui tyd aan en word saam met werkwoorde gebruik.
Hierdie "klein woordjies" dui dikwels posisie aan - waar iets is.
Hierdie woord sê hoeveel van iets daar is.
Hierdie woord dui aan hoeveelste iets is.
Hierdie woorde verbind twee sinne.
Hierdie woord vertel vir ons meer van 'n selfstandige naamwoord.
Hulle vertel vir ons meer van 'n werkwoord.
Ons gebruik hulle in die plek van selfstandige naamwoorde.
Meer as een ding.

Beroepe Crossword

Beroepe Crossword
Type
Crossword
Description

Persoon wat 'n bus bestuur.
Persoon wat jou siek hond gesond sal maak.
Persoon wat lekker kos kook.
Persoon wat my tand kan trek.
Mevrou Jones leer kinders op skool.
As ek siek voel gaan sien ek die persoon.
Jy bel my om 'n brand te kom blus.
Ek is baie trots op my mooi tuin.
Ek bekerm jou teen diewe en skelms.
As jy nie die bord mooi kan sien nie gee ek vir jou 'n bril.

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword
Type
Crossword
Description

Wie dra altyd die juffrou se tas?
Vir wie verduidelik Andries hoe om 'n geleentheid te kry om vir die naweek huis toe te gaan?
Waar moet Tina gaan wag om vir 'n geleentheid huis toe te vra by die boere?
Voltooi die volgende. Tina moet nie 'n tas vol _______________ saamvat as sy vir 'n geleentheid gaan vra nie.
Tina kan by ______________ en Ant Ketlin gaan bly as sy nie 'n geleentheid huis toe kry nie.
Wie kom tot Tina se redding by die kooperasie?
Stefaans Marais word kwaad as Tina hom ____________ noem.
Vul die ontbrekende woord in. Tina sit __ Stefaans in die bakkie en nie agter op nie.
Hoe voel Tina daaroor dat mense oor haar praat met die dat haar pa wit is?
Wanneer Tina by ant Ketlin-hulle is en weet dat daar nie genoeg is om te eet nie maak sy verskoning en se sy moet na __________ gaan.
Watter skoolwerk gaan sy by haar vriendin in Marta se Kris doen?
Haar vriendin bly by haar __________________.
Wie het haar vriendin by haar tannie in Marta se Kris geplaas?
Sy is in die sorg van haar tannie geplaas omdat die omstandighede by die huis nie ________________________ vir studie is nie.
Waarmee sukkel Loisie as dit by Wiskunde kom?
Aan watter sanger word Tina blootgestel deur Loisie?
Die sanger praat baie lelik en __________________ in sy liedjies.
Wat het Tina vir aandete gehad daardie Vrydagaand in Marta-se-Kris? Dit kos net 50c.

Die kruppel engel Hoofstuk 7 Worksheet

Die kruppel engel Hoofstuk 7 Worksheet
Type
Matching Worksheet
Description

Wat was vir Tina die hoogtepunt die middag toe hulle dorp toe mag gaan?
Kies die korrekte antwoord. Tina kon nie 'n boek uitneem nie omdat sy op die (dorp / plaas) woon.
Juffrou Dale verduidelik dat sy in die ____________ op die dorp woon.
Hoeveel rand het juffrou Dale daardie middag vir Tina geleen wat Tina moes terugbetaal?
Hoeveel sakgeld kry Tina 'n week?
Loisie en Lindiwe het eerder na die ______________ op die gegaan as die biblioteek.
Juffrou Dale ____________ Tina op haar kuns en Afrikaanse gedig.
Elke kind het in die EBW-klas 'n _____________ gekry om te vermeerder en moes na twee weke verslag doen op wat hulle gedoen het of die geld teruggee.
Vul die ontbekende woorde in. Op 'n middag kyk Tina na 'n kinderprogram oor geldsake. Die tiener was ____________ as Japie.
Hy lyk nie so _______________ so wat sy hom onthou nie.
Die ______________ is sagter.
Sy vel lyk _____________ .
Die oor is ____________ genoeg om sy gesig interessant te maak.
Hy praat, eienaardig, maar nie __________________ nie.
Sy boodskap is dat _________________ die sleutel tot finasiele sukses is.
Wat het Tina by Oumies leer maak?
Tina en haar vriendinne kon hulle geld saamsit en die koekies maak en daarna die ________________ deel.
Die koekies het hulle in ___________-hulle se kombuis gemaak.
Die meisies hoef nie vir Hanmarie se ma ______________ vir die yskas te betaal nie.
Wat noem Tina-hulle die koekies?
Die koekies het in die eerste __________ minute uitverkoop.
Die koekies was 'n groot _____________.
Waar wag Stefaans Marais daardie middag om Tina huis toe te vat? Voor die...
Waaroor was Simpiwe en Phakama onseker en dit het bygevoeg dat hulle nie na die dorpskool wou gaan en klaar maak met skool nie?
Wat besluit Tina om daardie naweek huis toe te vat.
Wat het Stafaans vir hulle gekoop toe hy by die kafee stop.

Blokkiesraaisel: Menseregte en die Grondwet Crossword

Blokkiesraaisel: Menseregte en die Grondwet Crossword
Type
Crossword
Description

Die basiese regte wat elke mens het om regverdig beandel te word en vry te kan leef.
Die aartsbiskop en anti-apartheidsaktivis wat vir Suid-Afrika die naam "reenboognasie" gegee het.
Die gebruik van iemand of iets wat jou op 'n onregverdige manier help.
Die tref van onderskeid deur een mens/groep anders as 'n ander mens/groep te behandel.
Die hoogste wet van Suid-Afrika.
'n Standpunt van die regte van 'n groep mense.
Die ideaal van gelyke behandeling tussen mans en vroue.
Niemand mag jou doodmaak nie. Hierdie is die reg tot ____.
Nie die staat of enigeiemand anders mag jou pos oopmaak, jou e-posse lees of na jou telefoonoproepe luister sonder jou toestemming nie. Hierdie is die reg tot ____.
Howe wat genader word met klagtes ten opsigte van diskriminasie, teistering en haatspraak.
Onwettige en oneerlike optrede, veral deur iemand met mag of gesag.
________ beskerm jou teen die skending van jou regte.

Woordsoorte Crossword

Woordsoorte Crossword
Type
Crossword
Description

Sonder my kan jy nie 'n sin maak nie
Alles wat jy kan sien, aan vat en kan voel
Ek help die "doenwoord"
Jy het woordsoorte nodig om 'n ____ te maak
Die baba-woordsoort
Ek is mooi, warm, slim of klein
Hoeveel familielede in die storie?
Wat is die van (surname) van die familie?
Die seuns (boys) het almal _______ name
Die meisies (girls) het ______ name

f en v hersiening Crossword

f en v hersiening Crossword
Type
Crossword
Description

Hiermee kan jy van een land tot die volgende vlieg, wat is dit?
Baie rook kom uit hierdie gebou.
Iemand wat ander help is...
Met wat is 'n voel bedek?
Wat het twee wiele en 'n ketting?
Ek ..... die papier en gooi dit in die drom
Dis Biebie, kalla en ...
Wanneer dit beurtkrag is, gebruik ons 'n ...
Sy het gehardloop, laat die ...... staan.
Watter diertjie swem in die see?
Die juffrou het gese ons mag .... maar nie raas nie.
een, twee, drie...
Watter klank maak 'n hond?
Watter dier se brein is so groot soos jou pinkie se nael?

Graad 4 Blokkiesraaisel Crossword

Graad 4 Blokkiesraaisel Crossword
Type
Crossword
Description

Gooi iemand met water
Olifante doen dit met hulle ore
Die bekendste liggaamsdeel van die olifant
Mandla sê Olifant se slurp is ______________
Die dier met die reuse ore
Die geluid wat 'n olifant maak
Dit klink so as mens hard teen iets vasloop
Die dier met die kolle en die lang nek
Kameelperd eet die ___________ blare in die boomtoppe
Iets wat nie Kameelperd se tong steek terwyl hy eet nie
Waterbok se kleur is __________
Die naam van die bok
As mens rooi word in jou gesig van skaamte
Hang dit op die draad om droog te word
Waterbok ____________ saggies in die bos rond
Mandla was nie gelukkig nie
Mandla se ma sê dat almal iets ______________ het
'n Ander woord vir uitrek
'n Ander woord vir 'n stroom water
'n Groep bome
Olifant pluk dit van die bome af
Mandla kry 'n soen op sy _____________
Om stil te wees hou Waterbok ______________
Ma wil Mandla optel en ________________
Daarsonder sal jy nooit goed wees in iets nie

Lewensvaardighede Graad 6 Crossword

Lewensvaardighede Graad 6 Crossword
Type
Crossword
Description

Wanneer vriende jou forseer om iets te doen wat jy nie wil doen nie
As jy iemand spot of verkleineer
'n Beeld wat jy van jouself in jou gedagtes skep
Die strooi van rommel of ander afvalstowwe in water is...
Omgee of vriendelikheid wat teenoor ander bewys word
'n Bewondering vir iemand of iets en hulle vermoëns, eienskappe of prestasies
Regte wat aan alle mense behoort
Om jou werk of dag mooi te beplan sodat jy by al jou werk uitkom
Wanneer twee partye tot 'n ooreenkoms kom na hulle van mening verskil het
As jy jou doelwitte bereik word dit ..... genoem
Wanneer iemand nie met jou saamstem nie en 'n opinie lewer daaroor
Bakterieë wat deur besmette water versprei word en jou klein organe aantas
Wanneer middels gebruik word in so 'n manier dat dit skadelik teenoor ander mense of die persoon wat dit gebruik, kan wees
'n Stel oortuigings en die gedrag waarin 'n persoon glo
Multiras of -kulturele land ( spesifiek Suid-Afrika in die post-apartheid era)

Afrikaans Crossword

Afrikaans Crossword
Type
Crossword
Description

Iets wat jy drink
Jy kan dit doen vir n taxi
Jy kyk dit saam met jou vriende
Jy doen dit as iemand vir jou n grap vertel
Jy kry dit vir jou verjaarsdag
Jy voel dit as jy op n eng plek is
Iets waarop jy sit
Jy eet dit by die flieks
As jy iemand se aandag gee
As jy hartseer voel
Halle smaak soet
Halle sal altyd daar wees vir jou
Wanneer u lekker is
As u n gesprek het
Soet en roomerig
Soet en bruin
Wanneer iemand wil hê jy moet iets koop
Die teenoorgestelde van vriendin