Byvoeglike naamwoorde Crossword
Type
Crossword
Description

Die kos is heerlik.
Die som is maklik.
My ma is kwaai as ek laat is.
Hy kyk nuuskierig om die hoekie.
Die kos wat ek eet, is gesond.
Die man fluit vrolik in die oggend.
Die geniepsige windjie waai aanmekaar.
Die onderwyseres is snaaks.
Die onderwyseres is snaaks.
Die seun is aantreklik.
Die son skyn helder.
Die goudgeel piesang in my bord lyk lekker.
Die dam is kurkdroog.

Afrikaans Meervoude en Trappe Van Verlykking Blokkiesraaisel Crossword

Afrikaans Meervoude en Trappe Van Verlykking Blokkiesraaisel Crossword
Type
Crossword
Description

Die Victoria watervalle is (groot) as die Eiffel Tower
Dit was (baie koud) toe ek berg Everest geklim het
Toe ons in die Serengeti was moes ons 'n (baie nuut) "land rover" kry.
Dit het klein (druppels) gereer toe ek by "Trappe toe Hemel" was.
Die Groot Muur van China is (baie oud)
Madagascar is a baie mooi plek met baie mooi (skepe)
Ons vakansie van Dubai toe die (duur) van al ons vakansies
In die Groot Koraalrif is baie (vis)
Toe ek by die Hwange Nationele Park het ek baie Kori Busters gesien.
Ek het drie mooi (foto) van die luiperd in die boom.
Al my (buurman) is op vakansie in Amerika.
Die bloed rivier is nie (baie rooi) nie
Die (goed) plek in die wereld is Italy
Ons sien twee (leeu) in die bosveld
Op die tafelberg die mis is (wit)
Die boot van Mauritius was( blou)
In die Okavango in Botswana ons sien 'n aap met twee (piesang) in sy hande
Toe ek in Rio De Janiero die (polisieman) het my gestop.
al my (ouma) is op vakansie
al my (oupa) is in Spain nou

Intensiewe Vorms Crossword

Intensiewe Vorms Crossword
Type
Crossword
Description

so lyk die grasperk
net gister gekoop
nie vuil nie
in die water geval
soos Usain Bolt
in die middel van die winter
geen maan of sterre nie
my gesig as ek bloos
ek het nou net die Argus gery
ons sit so as ons vir die spook wag
baie, baie kwaad
glad nie bitter nie
glad nie sag nie
vlamme
nie spierwit nie
die beeste in die droogte

Woordsoorte Crossword

Woordsoorte Crossword
Type
Crossword
Description

Name van dinge wat ons kan sien, hoor, ruik,proe of voel.
Ons gebruik die woord om aan 'n persoon,plek of dier 'n naam te gee.
'n Versameling goed.
Voorwerpe wat meervoude of verkleinwoorde het.
Dit verwys na die stof waaruit iets bestaan.
Hoeveelhede word hiermee gemeet.
Die woord vertel vir ons wat gedoen word.
Hierdie woorde dui tyd aan en word saam met werkwoorde gebruik.
Hierdie "klein woordjies" dui dikwels posisie aan - waar iets is.
Hierdie woord sê hoeveel van iets daar is.
Hierdie woord dui aan hoeveelste iets is.
Hierdie woorde verbind twee sinne.
Hierdie woord vertel vir ons meer van 'n selfstandige naamwoord.
Hulle vertel vir ons meer van 'n werkwoord.
Ons gebruik hulle in die plek van selfstandige naamwoorde.
Meer as een ding.

Beroepe Crossword

Beroepe Crossword
Type
Crossword
Description

Persoon wat 'n bus bestuur.
Persoon wat jou siek hond gesond sal maak.
Persoon wat lekker kos kook.
Persoon wat my tand kan trek.
Mevrou Jones leer kinders op skool.
As ek siek voel gaan sien ek die persoon.
Jy bel my om 'n brand te kom blus.
Ek is baie trots op my mooi tuin.
Ek bekerm jou teen diewe en skelms.
As jy nie die bord mooi kan sien nie gee ek vir jou 'n bril.

Afrikaans Worksheet

Afrikaans Worksheet
Type
Matching Worksheet
Description

Personifikasie
Vergelyking
Paarrym
Kruisrym
Omarmde rym
Onomatopee
Alliterasie
Assonansie
Metafoor
Byvoeglike naamwoord
Selfstandige naamwoord
Werkwoord
Voorsetsel
Voornaamwoord
Voegwoorde

ou woorde Crossword

ou woorde Crossword
Type
Crossword
Description

Ek dra dit aan my een voet
Ek gooi dit soms oor my kos
My bank is daarvan gemaak
In die winter is dit baie . . .
Ek loop deur die donker . . .
Ons gooi dit oor ons hotdogs
Juffrou merk dit verkeerd
Dit word gemyn en juwele word daarvan gemaak
Mamma maak so iets oor Kersfees
Ek gebruik dit om goed aanmekaar vas te bind

Werkwoorde Crossword

Werkwoorde Crossword
Type
Crossword
Description

As mens hartseer is dan ______ mens.
As mens nie praat nie dan ______ mens.
Ons gebruik ons ore om te _______.
As iets snaaks is dan ______ ons.
Ek ______ in my bed.
Die seun _____ die bal.
Die meise ______ haar boek.
Die meise ______ met haar poppe.
Die seun ______ met n pen in sy boek.
Die skelm ______ oor die muur.
Ek ______ my kos.
As ons nie loop nie dan _____ ons.
As ons nie hardloop nie dan ______ ons.

Woordsoorte Crossword

Woordsoorte Crossword
Type
Crossword
Description

Sonder my kan jy nie 'n sin maak nie
Alles wat jy kan sien, aan vat en kan voel
Ek help die "doenwoord"
Jy het woordsoorte nodig om 'n ____ te maak
Die baba-woordsoort
Ek is mooi, warm, slim of klein
Hoeveel familielede in die storie?
Wat is die van (surname) van die familie?
Die seuns (boys) het almal _______ name
Die meisies (girls) het ______ name

Intensiewe vorm - kleure Crossword

Intensiewe vorm - kleure Crossword
Type
Crossword
Description

die man se skoene is baie swart
die appel is baie rooi
die sak is baie groen
die stoel is baie blou
die wolke is baie wit
my ma se rok is baie geel
die boom is groen en
die lemoen is _________ in kleur
die blom is 'n mooi ________ kleur.
die hart is ________ in kleur
ek ken al my kleure (colours)

Afrikaans Crossword

Afrikaans Crossword
Type
Crossword
Description

Ons is ___ , die mense buite.
Hy het ___ geld, sy het min
Ek is groot, die baba is ___ .
My pen is êrens; ek kry dit ___ nie.
praat mooi, moenie ___ praat nie.
Myne is verkeerd, syne is ___.
Ek is ___ , sy is onseker.
Die boek is ___; die koerant is toe
As jy nie ___ nie, dan verloor jy.
Die boek is dik, die kkoerant is ___.
Die vrou is jonk; die man is ___.
Het jy dit ooit gesien? Nee, nog ___ nie.
Haar rok is ___; myne is lank
Die meisies lyk ___; die seuns lyk anders.
Ek draf in die ___ en werk in die aand.
Gaan dit ___ of slegter?
Ek gooi ___; hy gooi mis.
Hy voel ___; sy voel sleg.