Verkleinwoorde Crossword
Type
Crossword
Description

Die perske het 'n klein _______________.
Die verkleinwoord van kat.
Die muisie het 'n lang ___________.
My maatjie skryf vir my hierin vir my verjaarsdag.
Dit klop vinniger as ek moeg raak.
Die verkleinwoord van "fout".
'n Sinoniem vir "vriend".
Ek trek 'n skoen aan hierdie liggaamsdeel.
Hierdie troeteldier blaf.
Ek slaap hierop in die aand.
As ek dit plant kom daar 'n plantjie op.
My ma skep vir my 'n stukkie koek hierop.
Ek praat met hierdie liggaamsdeel.
My ma pak elke dag vir my hiervan in om eerste pouse te eet.
Daar is vyf vingers aan hierdie liggaamsdeel.
Die verkleinwoord van kind.

Woordsoorte Crossword

Woordsoorte Crossword
Type
Crossword
Description

Name van dinge wat ons kan sien, hoor, ruik,proe of voel.
Ons gebruik die woord om aan 'n persoon,plek of dier 'n naam te gee.
'n Versameling goed.
Voorwerpe wat meervoude of verkleinwoorde het.
Dit verwys na die stof waaruit iets bestaan.
Hoeveelhede word hiermee gemeet.
Die woord vertel vir ons wat gedoen word.
Hierdie woorde dui tyd aan en word saam met werkwoorde gebruik.
Hierdie "klein woordjies" dui dikwels posisie aan - waar iets is.
Hierdie woord sê hoeveel van iets daar is.
Hierdie woord dui aan hoeveelste iets is.
Hierdie woorde verbind twee sinne.
Hierdie woord vertel vir ons meer van 'n selfstandige naamwoord.
Hulle vertel vir ons meer van 'n werkwoord.
Ons gebruik hulle in die plek van selfstandige naamwoorde.
Meer as een ding.

BLOKKIESRAAISEL Crossword

BLOKKIESRAAISEL Crossword
Type
Crossword
Description

Die tiende maand van die jaar
Die vierde maand van die jaar
Die persoon wat tande regmaak
Die dag na Saterdag
Die seisoen wanneer ons swem
Die seisoen na winter
Die persoon wat 'n gedig skryf
Die persoon wat ander lande besoek
Jy eet dit saam met koffie/tee
Die eerste ete van die dag
Die laaste ete van die dag
Die maaltyd in die middel van die dag
Een woord vir "in die aand"
Die persoon wat die skool bestuur
Die meervoud van "kind"
Die verkleinwoord van "kind"
Die meervoud van "speelding"
Ek eet met 'n mes en 'n __________
Baie moeg is ______________
Baie duur is _______________
Die antoniem vir "vinnig"
Die antoniem vir "baie"
Die persoon wat jou onderrig
Goed, beter , die _________________
Die vroulike vorm van "buurman"
Die mervoud van "buurman"
Mens gaan eers na die _______________ en dan na die hoëskool

Afrikaans Meervoude en Trappe Van Verlykking Blokkiesraaisel Crossword

Afrikaans Meervoude en Trappe Van Verlykking Blokkiesraaisel Crossword
Type
Crossword
Description

Die Victoria watervalle is (groot) as die Eiffel Tower
Dit was (baie koud) toe ek berg Everest geklim het
Toe ons in die Serengeti was moes ons 'n (baie nuut) "land rover" kry.
Dit het klein (druppels) gereer toe ek by "Trappe toe Hemel" was.
Die Groot Muur van China is (baie oud)
Madagascar is a baie mooi plek met baie mooi (skepe)
Ons vakansie van Dubai toe die (duur) van al ons vakansies
In die Groot Koraalrif is baie (vis)
Toe ek by die Hwange Nationele Park het ek baie Kori Busters gesien.
Ek het drie mooi (foto) van die luiperd in die boom.
Al my (buurman) is op vakansie in Amerika.
Die bloed rivier is nie (baie rooi) nie
Die (goed) plek in die wereld is Italy
Ons sien twee (leeu) in die bosveld
Op die tafelberg die mis is (wit)
Die boot van Mauritius was( blou)
In die Okavango in Botswana ons sien 'n aap met twee (piesang) in sy hande
Toe ek in Rio De Janiero die (polisieman) het my gestop.
al my (ouma) is op vakansie
al my (oupa) is in Spain nou

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword
Type
Crossword
Description

Wie dra altyd die juffrou se tas?
Vir wie verduidelik Andries hoe om 'n geleentheid te kry om vir die naweek huis toe te gaan?
Waar moet Tina gaan wag om vir 'n geleentheid huis toe te vra by die boere?
Voltooi die volgende. Tina moet nie 'n tas vol _______________ saamvat as sy vir 'n geleentheid gaan vra nie.
Tina kan by ______________ en Ant Ketlin gaan bly as sy nie 'n geleentheid huis toe kry nie.
Wie kom tot Tina se redding by die kooperasie?
Stefaans Marais word kwaad as Tina hom ____________ noem.
Vul die ontbrekende woord in. Tina sit __ Stefaans in die bakkie en nie agter op nie.
Hoe voel Tina daaroor dat mense oor haar praat met die dat haar pa wit is?
Wanneer Tina by ant Ketlin-hulle is en weet dat daar nie genoeg is om te eet nie maak sy verskoning en se sy moet na __________ gaan.
Watter skoolwerk gaan sy by haar vriendin in Marta se Kris doen?
Haar vriendin bly by haar __________________.
Wie het haar vriendin by haar tannie in Marta se Kris geplaas?
Sy is in die sorg van haar tannie geplaas omdat die omstandighede by die huis nie ________________________ vir studie is nie.
Waarmee sukkel Loisie as dit by Wiskunde kom?
Aan watter sanger word Tina blootgestel deur Loisie?
Die sanger praat baie lelik en __________________ in sy liedjies.
Wat het Tina vir aandete gehad daardie Vrydagaand in Marta-se-Kris? Dit kos net 50c.

TAALLEER HERSIENING NO.2 Crossword

TAALLEER HERSIENING NO.2 Crossword
Type
Crossword
Description

Vul die ontbrekende voornaamwoord by die oop spasie in. 'n Mens moet altyd weet wat om _________ aangaan.
Watter soort sin is die volgende? Wees versigtig!
Gee die vergrotende trap van die woord tussen hakies. Die aantal sterftes op die pad is (baie) gedurende die Desembervakansie.
Vorm die korrekte afleiding van die woord tussen hakies.Die (leer) studeer hard vir die eksamen.
Watter skryfteken ontbreek by die volgende . Julle moet hard studeer
Skryf die volgende afkorting tussen hakies voluit.( asb.)
Gee die oortreffende trap van die woord tussen hakies. Dit is die (goed) boek wat ek nog gelees het.
Vervang die woord dan met 'n sinoniem. Lees is beter (dan) TV.
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Die meisie wonder of hulle dieselfde (dink) koester.
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Op die melkbottel staan "olie" (skrif).
As jy in Suid-Afrika woon is jy 'n ____________________ .
Wat noem ons die stylfiguur tring! tring!?
Voltooi die volgende uitdrukking. Hy kap die spyker op sy______
Die meisie (belowe / glo) sy gaan eendag die president van Suid-Afrika wees.
Skryf die syfer, 20, in woorde.
Gee die intensiewe vorm van (beroemd)
Kies die korrekte antwoord. Ek is na my ma (vernoem/genoem).
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Almal dink (Amerika) is die slimste mense in die wêreld.
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. By die huisgala sien ons al die goeie (swem).
Kies die korrekte woord tussen hakies. By Hogsback is (eisige/ysige) temprature gedurende die winter ondervind.
Gee een woord vir die woorde tussen hakies. (In die aand) eet ons 'n volle maaltyd.
Gee een woord vir die woorde tussen hakies.Ek hardloop graag (in die oggend)
Gee een woord vir die woorde tussen hakies. Ek doen (elke dag) my huiswerk.
Kies die korrekte antwoord. Gou op jou (perdjie/donkie)wees.
Kies die korrekte antwoord tussen hakies. Is daar (enige/enigste) vrae?
Kies die korrekte antwoord. Is daar (enigste/enige) vrae?
Kies die korrekte antwoord. Hy (stuur/steur) vir sy meisie 'n bos rose.
Vul die korrekte antwoord by die oop spasie in. Die mense staan in 'n (tou/lyn/streep) om kaartjies vir die Mamma Mia fliek te koop.
My ouma se (raat/raad) vir hoes is heuning en suurlemoen.
Bakpoeier laat die koek (reis/rys).
Ons vertrek om (5 uur) vanmiddag. skryf in die tyd tussen hakies in woorde.
Ek het skuld (erken/herken/verken/ontken).
Skakel die (lug/lig) aan.

Sederberge is nie vir sissies nie Crossword

Sederberge is nie vir sissies nie Crossword
Type
Crossword
Description

Hierdie is 'n voorbeeld van 'n ....
Die seun se naam
Die oudste stapper se naam
Die pa se bynaam
Die seun se bynaam
Hulle stap in die....
Hulle sien die dier se spore in die voetpad
Liggaamsdeel van die Oom wat gebyt word
Die berg wat hulle uitklim
Die plek waar hulle die staptog sou eindig
Die pa se regte naam
Die tydperk in Suid-Afrikaanse Geskiedenis toe die Oom jonk was
Hoeveel oorsese vriende by die Oom in die Township gaan kuier het
Die twee mans drink dit om hulle warm te hou
Die taal wat die ou man praat
Die studierigting wat die oom se oorsese vriende studeer het

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Die kruppel engel    Hoofstuk 6 Crossword
Type
Crossword
Description

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis?
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry?
Wie is ook in die VGK-kerk?
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan.
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk.
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet.
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is?
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het.
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________.
Die mense se die dominee het kwaai______________ .
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie.
Wie het net by die dominee se erf ingeloop?
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop.
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie.
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ .
Die dominee se __________ was grys.
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai?
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het?
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik?
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________.
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee.
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys?
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan?
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon?
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou
Wat is die skoolhoof se van?
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ?
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ?
Wat is die Engelse juffrou se van ?
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ?
Wat is die L.O. meneer se van ?
Wat is die Biologie meneer se van ?
Wat is die MSW meneer se van ?
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig?
Vir wie stel die gedig voor?
Wat sal Tina vir die koerant teken?
Hoe voel Tina oor Jakob se dood?

Voorsetsels Crossword

Voorsetsels Crossword
Type
Crossword
Description

Die boer ry ______ perd op sy plaas
Hulle juig _______ die oorwinning.
Die gebou is _______ die brand.
Juffrou praat _____ my
Hy soek ______ sy potlood.
Ons was dood ______ die honger.
Die siek man het _______ die dood omgedraai
Alles word ______ die voet verkoop
Ons speel 'n wedstryd _____ ons buurskool.
Gee die geld _____ my
Sy verlang _____ haar ma.
Die soldate veg ______ die vyand
Ouma sit _____ die stoel
Die man klop ______ die deur.
Hy is _____ die moeilikheid
Sy is kwaad ______ my.
Moenie ______ vuurhoutjies speel nie.
Die stout kind neem die huis _____ horings.
Jan spring _______ die sloot.

Taalleer Hersiening No.1 Crossword

Taalleer Hersiening  No.1 Crossword
Type
Crossword
Description

Verkleining van die woord tussen hakies- Die seun dra 'n (broek).
Gee die meervoud van die woord tussen (hakies). Pa en Oupa dra (hemp).
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Die stoel (op wat) Oupa sit, is stewig.
Gee een woord. My (ma se suster) gaan saam met ons vakansie hou.
Gee die verkleining van die woord tussen hakies. Die kinders bou (torings) op die strand.
Intensiewe vorm van die woord tussen hakies. Pa is 'n (vet) man.
Intensiewe vorm - Die speelgoedpop was (goedkoop)
Gee die vergrotende trap van die woord tussen hakies. Die pa is (oud) as die ma.
Gee die korrekte samestelling. Die seuns dra (kind + skoene).
Gee die regte vorm van die woord tussen hakies. Deon Meyer skryf die (goed) speurverhale.
Kies die korrekte antwoord. Die meisie oor(wie/wat) hy skryf is 'n Suid-Afrikaner.
Die man (wie/wat) die boek skryf het in Klerksdorp grootgeword.
Voltooi die sin met die korrekte lidwoord in die oop spasie. Om (...) mens te laat lag, moet jy snaaks wees.
Korrekte lidwoord. Ek het (...) beste tyd van my lewe.
Gee die intensiewe vorm. Dit was 'n (lekker) burger.
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Ek is mal oor (rooster) tamaties.
Skryf die getal in woorde. (40)
Vul die ontbrekende voorsetsel in. Hulle het mekaar _____ 'n vriend ontmoet.
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. "As jy 'n (uitstaan) diens lewer, sal mense jou ondersteun.
Gee die antoniem vir die woord tussen hakies. Om 'n besigheid te bestuur moet jy (ongeduldig) wees.
Gee 'n persoonsnaam van die woord tussen hakies. (Iemand wat 'n winkel bestuur.)

Die kruppel engel Hoofstuk 1 Crossword

Die kruppel engel Hoofstuk 1 Crossword
Type
Crossword
Description

Wat is die naam van die plaasskool waar Tina graad 7 voltooi het?
Vul die ontbrekende woord in die oop spasie in. Tina wil _____________ met die hoop op 'n beter toekoms en opvoeding.
Waarheen is Tina op pad?
Op watter manier beplan Tina om Kaapstad toe te gaan?
'n Motor hou stil en 'n seun klim uit. Wat is die seun se naam?
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Hy is _____________ en hy stink.
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Daar is ______________ tussen sy neus en mond.
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Sy vel is droog en hy het geen ooghare of ____________________ nie.
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Sy ____________________ oog traan.
Wat is die naam van Stefaans Marais se plaas?
Ant Lya is Stefaans Marais se _____________________.
Hoe oud was Tina se ma toe Tina gebore is?
Tina se ma sê dat Tina 'n _______________ is.
Hoe laat Tina se ma haar voel oor die feit dat sy gebore is?
Pa At is Tina se _________________________.
Pa At is Tina se _________________________.
Tina vra vir Stefaans Marais vir geld om _____________________ toe te gaan.
Waarvoor moet Stefaans alles betaal?
Waarvoor moet Stefaans alles betaal?
Waarvoor moet Stefaans alles betaal?
Waarvoor moet Stefaans alles betaal?
Waarvoor moet Stefaans alles betaal?
Waarvoor moet Stefaans alles betaal?
In watter taal gaan Tina in die ander skool leer?
In watter taal het Tina by die plaasskool geleer?
Tina se suster se naam is______________ .
Tina se broor se naam is ______________