Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Chemiese samestelling van suikers ? C H & O atome
Monosakkariede staan ook bekend as watter suikers ? Enkelsuikers
Yt wat bestaan disakkariede Monosakkariede
Deur wat word fruktose gemetaboliseer Lewer
In watter voedsel soorte word laktose aangetref ? melkprodukte
In watter drankies word glukose aangetref ? Energieverskaffend
In watter soort produkte word laktose aangetref Suiwelprodukte
Wat is die vertakte vorm van styslel? Amilopektien
Een van die voedsel bronne ryk aan stysel? Aartappels
Dieetbronne van vesel sluit in ? Vrugte en groente
Dames met die ouderdom 19-50 jaar moet hoeveel gram vesel in neem per dag? 25g
Hoeveel gram vesel moet mans in neem met die ouderdom 19-50 jaar per dag? 38g
Bevolkings wat nie genoegsame vesel in neem staan 'n groter kans vir watter siektes? Chroniese
Chemiese samestelling van vette? CH & O atome
Botter is watter soort vetsuur? Versadige
Olyfolie, kanola olie en neute is watter soort vetsure? Onversadige
Van wat is sterole af gesintetiseer? Asetielkoensiem
Vleis, eiers en vis word in watter sterole gevind? Voedsel
Plantsterole sluit in plantolies, sade en? Neute
Wat is die algemeenste sterool? Cholestrol

    Customize    

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis? Coetzees
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry? kerk
Wie is ook in die VGK-kerk? Loisie
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan. sending
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk. kos
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet. Buffel
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is? hartseer
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het. biduur
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________. De Bruyn
Die mense se die dominee het kwaai______________ . honde
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie. erf
Wie het net by die dominee se erf ingeloop? Jakob
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop. deur
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie. huise
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ . oupa
Die dominee se __________ was grys. hare
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai? sopkombuis
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het? Sanna
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik? perdekar
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies. pak
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon. gesig
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________. glimmer
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie. ryloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________. vermink
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________. geloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee. boodskap
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys? gedig
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan? Gariepdam
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon? klaskamerbeheer
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou Cline
Wat is die skoolhoof se van? Roode
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ? Dale
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ? Leonard
Wat is die Engelse juffrou se van ? Cline
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ? Avenant
Wat is die L.O. meneer se van ? Rheeder
Wat is die Biologie meneer se van ? Els
Wat is die MSW meneer se van ? Viljee
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig? agt
Vir wie stel die gedig voor? personeellede
Wat sal Tina vir die koerant teken? spotprente
Hoe voel Tina oor Jakob se dood? hartseer

    Customize    

BLOKKIESRAAISEL Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Die tiende maand van die jaar oktober
Die vierde maand van die jaar april
Die persoon wat tande regmaak tandarts
Die dag na Saterdag Sondag
Die seisoen wanneer ons swem somer
Die seisoen na winter lente
Die persoon wat 'n gedig skryf digter
Die persoon wat ander lande besoek toeris
Jy eet dit saam met koffie/tee beskuit
Die eerste ete van die dag ontbyt
Die laaste ete van die dag aandete
Die maaltyd in die middel van die dag middagete
Een woord vir "in die aand" saans
Die persoon wat die skool bestuur skoolhoof
Die meervoud van "kind" kinders
Die verkleinwoord van "kind" kindjie
Die meervoud van "speelding" speelgoed
Ek eet met 'n mes en 'n __________ vurk
Baie moeg is ______________ doodmoeg
Baie duur is _______________ peperduur
Die antoniem vir "vinnig" stadig
Die antoniem vir "baie" min
Die persoon wat jou onderrig onderwyser
Goed, beter , die _________________ beste
Die vroulike vorm van "buurman" buurvrou
Die mervoud van "buurman" bure
Mens gaan eers na die _______________ en dan na die hoëskool laerskool

    Customize    

Bybel Blokraai Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Wat word die eerste vyf boeke van die bybel genoem? DieWet
Watter insek hou Johannes van? Springkaan
Watter Apostels was eerste geroep PetrusenAndreas
Wie het haar seun aan die Here toegewy? Hanna
Wie was Moses se vrou? Sippora
Watter Israelitiese vrou het 'n koningin van Persië geword? Ester
Wie was die vrou van Agab wat die profete dood gemaak het? Isebel
Op watter dag het God die plante gemaak? Derdedag
Wat was Jesus se pa se beroep? Skrynwerker
Wat is die korste vers in die bybel? Jesus het geween
Wat is die oudste boek in die bybel? Job
Watter Engel het aan Maria verskyn? Gabriel
Watter getal was baie prominent in Moses se lewe? Veertig
Wie het Jesus se liggaam geneem en begrawe na die kruisiging Josef van Armathea

    Customize    

Ken en verstaan jou nutriente Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Bloed cholestrol kan verlaag deur watter sterool ? Plant
Proteien bestaan yt hoeveel essensiele aminosure? Nege
Die N atoom verskaf watter naam aan proteiene Amino
Vis, bone, hoender en rooivleis is afkomstig van watter makro nutrient? Proteiene
Wat is die RDA vir water oplosbare vitamienes wat mans moet in neem per dag? 12mg
Wat is die RDA vir vrouens per dag vir water oplosbare vitamienes? 11mg
Wortels is ryk aan watter Vitamien? Vitamiene A
Watter vitamien K verlaag die risiko van? Bloedstolling
Oormatige bloeding word veroorsaak deur 'n tekort aan? Vitamiene K
Wat is die maksimum iname wat moet ingeneem word van water deur vloeistowwe? 1500ml
Water met 'n hoe kalsium en magnesium inhoud word geklassifiseer as watter soort water? Harde
Water met 'n hoe natrium en kalium inhoud word geklassifiseer as watter soort water? Sagte
'n Oormate van hierdie mineraal kan hipertensie vererger? Natrium
Die boonste vlak van iname vir volwassenes vir Natrium per dag? 200mg
Die boonste veilige vlak van chloried per dag is? 3600mg
Hierdie toestand is 'n onomkeerbare aangebore siekte wat gekarakteriseer word deur verstandelike en fisieke vertraging as gevolg van 'n tekort aan jodium deur swanger vroue? Kretinisme
Wat is die jodium aanbeveling vir volwassenes per dag? 150g
Voedsel broone van selenium sluit in vleis, volgraan, groente en? Seekos
Die boonste veilige vlak van iname vir selenium vir volwassenes per dag is? 400mg
Wat is die boonste veilige vlak van iname vir koper vir volwassenes per dag? 11mg

    Customize    

Die kruppel engel Hoofstuk 1 Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Wat is die naam van die plaasskool waar Tina graad 7 voltooi het? Rising star
Vul die ontbrekende woord in die oop spasie in. Tina wil _____________ met die hoop op 'n beter toekoms en opvoeding. wegloop
Waarheen is Tina op pad? Kaapstad
Op watter manier beplan Tina om Kaapstad toe te gaan? ryloop
'n Motor hou stil en 'n seun klim uit. Wat is die seun se naam? Jakob
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Hy is _____________ en hy stink. vuil
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Daar is ______________ tussen sy neus en mond. rowe
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Sy vel is droog en hy het geen ooghare of ____________________ nie. wenkbroue
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Sy ____________________ oog traan. skeefgetrekte
Wat is die naam van Stefaans Marais se plaas? Engelsplaas
Ant Lya is Stefaans Marais se _____________________. huishulp
Hoe oud was Tina se ma toe Tina gebore is? sestien
Tina se ma sê dat Tina 'n _______________ is. mistyk
Hoe laat Tina se ma haar voel oor die feit dat sy gebore is? skuldig
Pa At is Tina se _________________________. grootmaakpa
Pa At is Tina se _________________________. stiefpa
Tina vra vir Stefaans Marais vir geld om _____________________ toe te gaan. dorpskool
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? skoolgeld
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? koshuis
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? boeke
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? skoolklere
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? toiletware
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? sakgeld
In watter taal gaan Tina in die ander skool leer? Afrikaans
In watter taal het Tina by die plaasskool geleer? Engels
Tina se suster se naam is______________ . Maaghret
Tina se broor se naam is ______________ Klein At

    Customize    

Energie in brandstowwe Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

........................... is 'n stof wat ons kan eet of verbrand om energie te maak. Brandstof
.......................... energie is energie wat ons in iets berg. Dit kan verander word in ander soorte energie. Gebergde
................. - energie is die hoeveelheid energie wat by hout gevoeg moet word om dit te laat brand. Inset
........................- energie is die energie wat ontstaan as wanneer 'n brandstof brand. Uitset
Bewegingsenergie, hitte - en ............... energie is voorbeelde van uitset- energie. lig
Gas, paraffien, petrol en ...................... is voorbeelde van brandstowwe. Steenkool
Daar is ...................- energie in voedsel. gebergde
Die vuurdriehoek bestaan uit brandstof, hitte en ........................ Suurstof
Ons kan 'n kers blus met 'n Kerssnuiter
...................... is 'n brandstof vir jou liggaam. voedsel

    Customize    

Afrikaans Huistaal 2018 Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Skryf die meervoudsvorm van "bos" neer. bosse
Gee die verkleinwoord van vriend. vriendjie
Verskaf die meervoudsvorm van oupa. oupas
Gee die intensiewe vorm van groen. grasgroen
Wat is die stam van die woord daagliks. dag
Trappe van vergelyking: vinnig, vinniger, ... vinnigste
Gee die intensiewe vorm van doof. stokdoof
Identifiseer die basisvorm van die volgende woord: kinderagtig kind
Gee die intensiewe vorm van bekend. wêreldbekend
Gee die intensiewe vorm van jonk. bloedjonk
Verskaf die meervoudsvorm van plant. plante
Skryf 'n meer gepaste woord vir oggendete neer. ontbyt
Skryf die stam van tegnologiese neer. tegnologie
Teenoorgestelde geslag by diere: hoenderhaan hoenderhen
Gee die verkleinwoord van skilpad skilpadjie
Skryd die meervoud van die woord panda neer. pandas
'n Tydperk van 10 jaar. dekade
Alle blondines is maar lekker dom. stereotipering
Wat is die gemeenslagtige vorm van haan, hen en kuiken? hoender
Watter woordsoort is "tjank"? werkwoord

    Customize    

Die kruppel engel (Tina) Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Wie is die hoofkarakter in die roman? Tina
Wat is die hoofkarakter se van? Louw
Wat is die hoofkarakter se biologiese pa se naam? Stefaans
Wat is haar biologiese pa se van? Marais
Van watter afstammeling is die hoofkarakter se ma? Karretjiesmense
Van watter afstammeling is die hoofkarakter se biologiese pa? witmense
Vul die korrekte woord in. Tina is __________ soos haar ma. kort
Tina het bruin ___________________ oë. amandelvormige
Tina het _________lippe. punt
Tina het 'n _________ neus. punt
Tina het nie ______________ hare nie. kroes
Tina het ___________bene. kierie
Tina is die _______________ in haar graad -7 klas. slimste
Die plaasskool se naam is ______________. Rising Star
Op watter dorp wil Tina skool gaan om in Afrikaans te leer? Van Noodt
Tina is na ouma _____________ vernoem. Martina
Hoe word Tina se ouma deur die plaasmense genoem? Oumies
Waarheen wil Tina wegloop? Kaapstad
Wie is Tina se grootmaakpa? Pa At
Wat is Tina se sussie se naam? Maaghret
Wat is Tina se boetie se naam? Klein Attie
Wat is Tina se ma se naam? Lettie
Wat is die naam van die plaas waar Tina-hulle woon? Coetzeerus
In watter taal het Tina onderrig op die plaas gekry? Engels
Wie het vir Tina na Stefaans gestuur? Jakob
Wat moes Tina by Stefaans gaan vra? geld
Waaroor het Tina en Jakob baklei toe hulle klein was? pop
Jakob steek vir Tina met 'n ... geroeste mes
Jakob is ______ jaar ouer as Tina. drie

    Customize    

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Wie dra altyd die juffrou se tas? Andries
Vir wie verduidelik Andries hoe om 'n geleentheid te kry om vir die naweek huis toe te gaan? Tina
Waar moet Tina gaan wag om vir 'n geleentheid huis toe te vra by die boere? kooperasie
Voltooi die volgende. Tina moet nie 'n tas vol _______________ saamvat as sy vir 'n geleentheid gaan vra nie. wasgoed
Tina kan by ______________ en Ant Ketlin gaan bly as sy nie 'n geleentheid huis toe kry nie. David
Wie kom tot Tina se redding by die kooperasie? Stefaans
Stefaans Marais word kwaad as Tina hom ____________ noem. meneer
Vul die ontbrekende woord in. Tina sit __ Stefaans in die bakkie en nie agter op nie. langs
Hoe voel Tina daaroor dat mense oor haar praat met die dat haar pa wit is? naar
Wanneer Tina by ant Ketlin-hulle is en weet dat daar nie genoeg is om te eet nie maak sy verskoning en se sy moet na __________ gaan. Loisie
Watter skoolwerk gaan sy by haar vriendin in Marta se Kris doen? Wiskunde
Haar vriendin bly by haar __________________. tannie
Wie het haar vriendin by haar tannie in Marta se Kris geplaas? welsyn
Sy is in die sorg van haar tannie geplaas omdat die omstandighede by die huis nie ________________________ vir studie is nie. bevorderlik
Waarmee sukkel Loisie as dit by Wiskunde kom? tafels
Aan watter sanger word Tina blootgestel deur Loisie? Eminem
Die sanger praat baie lelik en __________________ in sy liedjies. vloek
Wat het Tina vir aandete gehad daardie Vrydagaand in Marta-se-Kris? Dit kos net 50c. skyfies

    Customize    

Aardverwarming en Volhoubare Toerisme Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Aardverwarming word veroorsaak deur 'n toename in ... ? besoedeling
'n Ysmassa wat stadig beweeg, aangetref naby die pole? Gletsers
Verandering in die aarde se ... veroorsaak aardverwarming? atmosfeer
Verminder omgewingsimpak van 'n toeristebedryf groentoerismepraktyke
Lang periodes van abnormale warm weer? Hittegolwe
Die bewaring van diere- en plantelewe? Natuurbewaring
Afval wat deur water weggevoer word? riool
Te veel mense op een plek? opeenhoping
Die vernietiging van privaat of openbare eiendom? Vandalisme
Gesonde omgewing met baie dierespesies? Biodiversiteit

    Customize