Type
Crossword
Description

Die basiese regte wat elke mens het om regverdig beandel te word en vry te kan leef. menseregte
Die aartsbiskop en anti-apartheidsaktivis wat vir Suid-Afrika die naam "reenboognasie" gegee het. Desmond Tutu
Die gebruik van iemand of iets wat jou op 'n onregverdige manier help. uitbuiting
Die tref van onderskeid deur een mens/groep anders as 'n ander mens/groep te behandel. diskriminasie
Die hoogste wet van Suid-Afrika. Grondwet
'n Standpunt van die regte van 'n groep mense. handves
Die ideaal van gelyke behandeling tussen mans en vroue. Geslagsgelykheid
Niemand mag jou doodmaak nie. Hierdie is die reg tot ____. lewe
Nie die staat of enigeiemand anders mag jou pos oopmaak, jou e-posse lees of na jou telefoonoproepe luister sonder jou toestemming nie. Hierdie is die reg tot ____. privaatheid
Howe wat genader word met klagtes ten opsigte van diskriminasie, teistering en haatspraak. gelykheidshowe
Onwettige en oneerlike optrede, veral deur iemand met mag of gesag. korrupsie
________ beskerm jou teen die skending van jou regte. Beskermingsagentskappe

Menseregte en die Grondwet Crossword

Type
Crossword
Description

Die basiese regte waarop alle mense geregtig is Menseregte
Internasionale liggaam vir wetgewing oor die universele menseregte Verenigde Nasies
Vorm deel van die Grondwet en beskerm mense se basiese regte Handvesmenseregte
Jy mag nie aangehou word sonder 'n verhoor nie. Vryheid
Elkeen het die reg tot 'n huis en plek om te bly Behuising
Waarvoor staan MRK Menseregtekommisie
Die reg wat in Suid-Afrika die meeste geskend word Gelykheid
Die hoogste wet van Suid-Afrika Grondwet
Jy beskik hierdie reg omdat jy 'n menslike wese Menswaardigheid
Hierdie organisasie help alle mense om hulle menseregte uit te oefen BlackSlash

Menseregte Blokkiesraaisel Crossword

Type
Crossword
Description

Jy het 'n reg tot behoorlike en veilige skuiling. Jou reg tot ........................... behuising
Waar is die Menseregte van Suid-Afrika opgeteken? grondwet
Jou menseregte staan in die .............................. van menseregte. handves
Regte slegs op toepassing van mense onder 18 jaar. kinderregte
Menseregte is 1994 na hierdie era vir die eerste ker opgeskryf. apartheid
Hierdie reg gee jou geleentheid om jou opinies te deel. Jou reg tot vryheid van ...................... uitdrukking
Hierdie reg gee aan kinders die geleentheid om skool toe te gaan, al verhoed jou finansiële status dit. Jou reg tot ........................ onderwys
Menseregte is slegs op toepassing op die ...................... van Suid-Afrika. burgers
Almal het reg tot gelyke respek. Jou reg tot ................................ menswaardigheid
Jy het die reg tot 'n onskadelike area (om in te woon, werk of leef) omgewingsreg

Blokkiesraaisel Crossword

Type
Crossword
Description

Vorm deel van die grondwet van RSA Handvesvanregte
Die wet wat jou beskerm as jy jou opinie wil lig is vryheid van ____? uitdrukking
'n Mens het regte om jou te beskerm maar in reaksie hierop moet mens ____ optree. verantwoordelik
Die handves van Regte se doel is om burgers se _____ te beskerm. Regte
Die hoofstuk waarin die Handves van Regte in die Grondwet staan twee
As iemand jou ongemaklik laat voel, oortree hulle hierdie reg. Menswaardigheid
Afkorting vir die kommissie wat die skending van menseregte monitor. SAMRK
Die parlement voor 1994 het bekend gestaan as 'n ____ -parlement. driekamer
Suid-Afrika het so 'n regeringstelsel demokratiese
As ootreders in die hof verskyn, verdedig hierdie persoon hulle. advokaat

Handves van mense regte Crossword

Type
Crossword
Description

Die reg om nooit onregverdig teen gediskrimineer te word nie gelykheid
Om ander mense te respekteer asook om self respek te he menswaardig
Jy het die reg om te .... lewe
Niemand mag jou persoonlike goedere ondersoek sonder jou toestemming nie privaatheid
Deur nie rommel te strooi beskerm jy dit. omgewing
Dit wat aan jou behoort. eiendom
Jy het die reg op basise ... om jou te leer lees en skryf. onderwys
Mense onder die ouderdom van 18 jaar kinders
Jy is veraltyd n Suid Afrikaner indien jy dit sou opgee burgerskap
Die reg om in 'n huis te woon behuising

Menseregte Crossword

Type
Crossword
Description

'n groep wette wat se hoe mense mekaar moet behandel grondwet
Wat wil die Suid-Afrikaanse Grondwet bevorder? beskerming
Wat word daardeur erken? onregverdighede
Wat word deur die Grondwet ondersteun? waardes
Op wie is die Handves van Regte van toepassing? landsburgers
Wie beskerm die regte van die landsburgers? Konstitusionele Hof
Die Konstitusionele Hof se ____________ is bindend bo enige ander wet. beslissings
Almal is __________________ voor die wet gelyk
Daar mag nie teen 'n ander gediskrimineer word op grond van ______ nie. kultuur
Elkeen het die reg op 'n ___________. lewe
Elke volwasse burger het die reg om te _______________. stem
Elke kind het die reg op 'n ______________ vanaf geboorte. naam
Elke kind het die reg om beskerm te word teen ___________. mishandeling
Elke kind het die reg op basiese ______________. onderwys

f en v hersiening Crossword

Type
Crossword
Description

Hiermee kan jy van een land tot die volgende vlieg, wat is dit? Vliegtuig
Baie rook kom uit hierdie gebou. Fabriek
Iemand wat ander help is... gaaf
Met wat is 'n voel bedek? vere
Wat het twee wiele en 'n ketting? fiets
Ek ..... die papier en gooi dit in die drom Frommel
Dis Biebie, kalla en ... vlooi
Wanneer dit beurtkrag is, gebruik ons 'n ... Flits
Sy het gehardloop, laat die ...... staan. stof
Watter diertjie swem in die see? vis
Die juffrou het gese ons mag .... maar nie raas nie. fluister
een, twee, drie... vier
Watter klank maak 'n hond? blaf
Watter dier se brein is so groot soos jou pinkie se nael? volstruis

Lewensvaardighede Graad 6 Crossword

Type
Crossword
Description

Wanneer vriende jou forseer om iets te doen wat jy nie wil doen nie Groepsdruk
As jy iemand spot of verkleineer Boelie
'n Beeld wat jy van jouself in jou gedagtes skep Selfbeeld
Die strooi van rommel of ander afvalstowwe in water is... waterbesoedeling
Omgee of vriendelikheid wat teenoor ander bewys word liefde
'n Bewondering vir iemand of iets en hulle vermoëns, eienskappe of prestasies Respek
Regte wat aan alle mense behoort Menseregte
Om jou werk of dag mooi te beplan sodat jy by al jou werk uitkom Tydsbestuur
Wanneer twee partye tot 'n ooreenkoms kom na hulle van mening verskil het Konflikoplossing
As jy jou doelwitte bereik word dit ..... genoem sukses
Wanneer iemand nie met jou saamstem nie en 'n opinie lewer daaroor Kritiek
Bakterieë wat deur besmette water versprei word en jou klein organe aantas Cholera
Wanneer middels gebruik word in so 'n manier dat dit skadelik teenoor ander mense of die persoon wat dit gebruik, kan wees Middelmisbruik
'n Stel oortuigings en die gedrag waarin 'n persoon glo Geloof
Multiras of -kulturele land ( spesifiek Suid-Afrika in die post-apartheid era) Reënboognasie

Grondwet en Menseregte Crossword

Type
Crossword
Description

Die hoogste verkose beraadling van verteenwoordigers van 'n demokratiese regstaat. Parlement
Die regeringsvorm van Suid Afrika Demokrasie
'n Kleur in ons landsvlag Goud
Die hoogste hof sover as wat nie-grondwetlike sake aangetref word nie Appelhof
Die reg wat almal se lewens beskerm en keer dat iemand se lewe ner gevat kan word lewe
Die reg tot ... Hierdie wet verseker dat almal dieselfde hanteer word. Gelykheid
Hoogste wet van Suid Afrika Grondwet
Die ... van Regte. Dit is die hoeksteen van demokrasie in Suid Afrika. Handves
As iemand gedwing word om te werk en geen vryheid het nie. Knegskap
'n Manier om sake op te los sonder om hof toe te gaan. Mediasie

Die kruppel engel Hoofstuk 7 Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Wat was vir Tina die hoogtepunt die middag toe hulle dorp toe mag gaan? biblioteek
Kies die korrekte antwoord. Tina kon nie 'n boek uitneem nie omdat sy op die (dorp / plaas) woon. plaas
Juffrou Dale verduidelik dat sy in die ____________ op die dorp woon. koshuis
Hoeveel rand het juffrou Dale daardie middag vir Tina geleen wat Tina moes terugbetaal? dertig
Hoeveel sakgeld kry Tina 'n week? vyfrand
Loisie en Lindiwe het eerder na die ______________ op die gegaan as die biblioteek. winkeltjies
Juffrou Dale ____________ Tina op haar kuns en Afrikaanse gedig. komplimenteer
Elke kind het in die EBW-klas 'n _____________ gekry om te vermeerder en moes na twee weke verslag doen op wat hulle gedoen het of die geld teruggee. vyfrandmuntstuk
Vul die ontbekende woorde in. Op 'n middag kyk Tina na 'n kinderprogram oor geldsake. Die tiener was ____________ as Japie. Jakob
Hy lyk nie so _______________ so wat sy hom onthou nie. sleg
Die ______________ is sagter. littekens
Sy vel lyk _____________ . gesond
Die oor is ____________ genoeg om sy gesig interessant te maak. oneweredig
Hy praat, eienaardig, maar nie __________________ nie. onverstaanbaar
Sy boodskap is dat _________________ die sleutel tot finasiele sukses is. samewerking
Wat het Tina by Oumies leer maak? yskaskoekies
Tina en haar vriendinne kon hulle geld saamsit en die koekies maak en daarna die ________________ deel. wins
Die koekies het hulle in ___________-hulle se kombuis gemaak. Hanmarie
Die meisies hoef nie vir Hanmarie se ma ______________ vir die yskas te betaal nie. huur
Wat noem Tina-hulle die koekies? tjokbrokke
Die koekies het in die eerste __________ minute uitverkoop. vyf
Die koekies was 'n groot _____________. sukses
Waar wag Stefaans Marais daardie middag om Tina huis toe te vat? Voor die... koshuis
Waaroor was Simpiwe en Phakama onseker en dit het bygevoeg dat hulle nie na die dorpskool wou gaan en klaar maak met skool nie? vervoer
Wat besluit Tina om daardie naweek huis toe te vat. wasgoed
Wat het Stafaans vir hulle gekoop toe hy by die kafee stop. slaptjips

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Type
Crossword
Description

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis? Coetzees
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry? kerk
Wie is ook in die VGK-kerk? Loisie
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan. sending
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk. kos
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet. Buffel
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is? hartseer
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het. biduur
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________. De Bruyn
Die mense se die dominee het kwaai______________ . honde
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie. erf
Wie het net by die dominee se erf ingeloop? Jakob
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop. deur
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie. huise
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ . oupa
Die dominee se __________ was grys. hare
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai? sopkombuis
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het? Sanna
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik? perdekar
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies. pak
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon. gesig
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________. glimmer
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie. ryloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________. vermink
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________. geloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee. boodskap
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys? gedig
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan? Gariepdam
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon? klaskamerbeheer
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou Cline
Wat is die skoolhoof se van? Roode
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ? Dale
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ? Leonard
Wat is die Engelse juffrou se van ? Cline
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ? Avenant
Wat is die L.O. meneer se van ? Rheeder
Wat is die Biologie meneer se van ? Els
Wat is die MSW meneer se van ? Viljee
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig? agt
Vir wie stel die gedig voor? personeellede
Wat sal Tina vir die koerant teken? spotprente
Hoe voel Tina oor Jakob se dood? hartseer