Type
Crossword
Description

Die voedingstof word deur die liggaam gebruik om dit warm te hou en energie te gee om te beweeg koolhidrate
Koolhidrate bestaan uit 2 groepe, naamlik stysel en ______ suiker
Stysel gee jou ______ energie sodat dit langer kan hou stadige
Jy het ______ nodig om jou liggaam te bou en herstel en om siektes te beveg proteiene
Proteiene vorm deel van jou ______ wat suurstof van jou longe na die res van jou liggaam stuur rooibloedselle
Vette en ______ gee meer energie aan lewende organismes as enige ander voedselsoort olies
Ongesonde vette en olies word ook _______ vette genoem, bv sjokolade, koek en kookvet versadigde
Vitamiene en ______ werk saam met koolhidrate, proteien en vette om ons liggaam te help om normal te ontwikkel minerale
Vitamiene K is baie belangrik om _____ te help stop bloeding
Kalsium is noodsaaklik vir die bou van sterk _____ en bene tande
Vitamiene C help infeksies beveg en kom hoofsaaklik voor in ______ -vrugte sitrus
Voedseletikette dui die % aan wat die aantal voedingstowwe in een ______ is porsie
Die hoeveelheid energie wat ons uit een porsie van die voedsel kry kaloriee
‘n Belangrike stof wat in vrugte, groente en graan voorkom wat help dat jy nie hardlywig word nie vesel
Die woord beskryf die verskeidenheid van verskillende kos wat ‘n persoon elke dag eet dieet

Taalleer Hersiening No.1 Crossword

Type
Crossword
Description

Verkleining van die woord tussen hakies- Die seun dra 'n (broek). broekie
Gee die meervoud van die woord tussen (hakies). Pa en Oupa dra (hemp). hemde
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Die stoel (op wat) Oupa sit, is stewig. waarop
Gee een woord. My (ma se suster) gaan saam met ons vakansie hou. tannie
Gee die verkleining van die woorde tussen hakies. Die kinders bou (torings) op die strand. torinkies
Intensiewe vorm van die woord tussen hakies. Pa is 'n (vet) man. spekvet
Intensiewe vorm - Die speelgoedpop was (goedkoop) spotgoedkoop
Gee die vergrotende trap van die woord tussen hakies. Die pa is (oud) as die ma. ouer
Gee die korrekte samestelling. Die seuns dra (kind + skoene). kinderskoene
Gee die regte vorm van die woord tussen hakies. Deon Meyer skryf die (goed) speurverhale. beste
Kies die korrekte antwoord. Die meisie oor(wie/wat) hy skryf is 'n Suid-Afrikaner. wie
Die man (wie/wat) die boek skryf het in Klerksdorp grootgeword. wat
Voltooi die sin met die korrekte lidwoord in die oop spasie. Om (...) mens te laat lag, moet jy snaaks wees. 'n
Korrekte lidwoord. Ek het (...) beste tyd van my lewe. die
Gee die intensiewe vorm. Dit was 'n (lekker) burger. smullekker
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Ek is mal oor (rooster) tamaties. geroosterde
Skryf die getal in woorde. (40) veertig
Vul die ontbrekende voorsetsel in. Hulle het mekaar _____ 'n vriend ontmoet. deur
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. "As jy 'n (uitstaan) diens lewer, sal mense jou ondersteun. uitstaande
Gee die antoniem vir die woord tussen hakies. Om 'n besigheid te bestuur moet jy (ongeduldig) wees. geduldig
Gee 'n persoonsnaam van die woord tussen hakies. (Iemand wat 'n winkel bestuur.) bestuurder

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

Sonder my kan jy nie 'n sin maak nie werkwoord
Alles wat jy kan sien, aan vat en kan voel selfstandige naamwoord
Ek help die "doenwoord" bywoord
Jy het woordsoorte nodig om 'n ____ te maak sin
Die baba-woordsoort lidwoord
Ek is mooi, warm, slim of klein byvoeglike naamwoord
Hoeveel familielede in die storie? vyf
Wat is die van (surname) van die familie? woord
Die seuns (boys) het almal _______ name kort
Die meisies (girls) het ______ name lang

Voltooi die blokkiesraaisel deur die ontbrekende definisies in te vul Crossword

Type
Crossword
Description

Akteurs en akrtises in 'n toneelstuk word .... genoem. Karakters
Spasie waar die toneel afspeel ruimte
Onvoorbereide opvoering Improvisasie
'n Ander woord vir drama oefen repeteer
Dramatiese spanning is die belangrike gebeure wat lei tot die? Klimaks
Die klimaks is die .... van 'n storie hoogtepunt
Die tempo van 'n hartseer toneel is ...? stadig
As jy gedig ontleed doen jy... teksontleding
Dit gee meer betekenis aan die toneel rekwisiete
Wanneer jy projekteer praat jy deur jou .... gebruik Diafragma

Lien se lankstaanskoene Crossword

Type
Crossword
Description

Naam van Lien se skool Jakaranda
Lien se beste maat Wouter
Rede waarom Pa in die tronk is. bedrog
Pa se beroep. Prokureur
Lien doen die volgende werk uit desperaatheid ___. Bedel
Lien wil van haar probleme ontvlug deur na skool te ___. reis
Ma ontvlug deur te ___. drink
Braam ontvlug deur by ___ se huis te kuier. Deon
Tibbey se hoek word ___ - corner genoem. Entertainment
Roos se dogter werk by die ___. agency
Die deel van Tibbey se liggaam wat vergruis is. bene
Die rol wat Lien in die skoolopvoering speel. Maria
Millennium Creation is 'n ___. haarsalon
Malie se tuin is 'n ___ teetuin
Na wie se musiek luister Lien? Gee net die naam. Norah
Ons weet aan die einde ___ Lien haar ouers, want sy besoek hulle. vergewe
Wie het Lien in die straat gesien? Gee sy bynaam. Kuifie
Wat het Lien op haar kop gedra om haar te vermom? pruik
Wat bou Hein vir Tibbey? 'n Tipe r___. rolstoel
Wat studeer Lien na skool? drama

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

Name van dinge wat ons kan sien, hoor, ruik,proe of voel. selfstandige naamwoorde
Ons gebruik die woord om aan 'n persoon,plek of dier 'n naam te gee. Eiename
'n Versameling goed. versamelname
Voorwerpe wat meervoude of verkleinwoorde het. soortname
Dit verwys na die stof waaruit iets bestaan. massaname
Hoeveelhede word hiermee gemeet. maatname
Die woord vertel vir ons wat gedoen word. werkwoorde
Hierdie woorde dui tyd aan en word saam met werkwoorde gebruik. hulpwerkwoorde
Hierdie "klein woordjies" dui dikwels posisie aan - waar iets is. voorsetsels
Hierdie woord sê hoeveel van iets daar is. telwoorde
Hierdie woord dui aan hoeveelste iets is. rangtelwoorde
Hierdie woorde verbind twee sinne. voegwoorde
Hierdie woord vertel vir ons meer van 'n selfstandige naamwoord. Byvoeglike naamwoord
Hulle vertel vir ons meer van 'n werkwoord. Bywoorde
Ons gebruik hulle in die plek van selfstandige naamwoorde. voornaamwoorde
Meer as een ding. Meervoude

WOORDESKAT: Wie is ek? Crossword

Type
Crossword
Description

Diere wat by jou in die huis woon. Troeteldiere
Dinge waarin ek belangstel en in my vrye tyd doen. Stokperdjies
'n Naam wat vriende jou noem, nie jou regte naam nie. bynaam
Wanneer iemand jou uitnooi na iets, gee hulle vir jou 'n....? uitnodiging
Mense van ongeveer jou eie ouderdom saam met wie jy tyd spandeer. vriende
Gee die Afrikaans vir 'favourite colour'. gunsteling kleur
Die mense wat saam met jou in die huis bly en familie van jou is. gesin
Jou kamer in die huis, waar jou bed is. slaapkamer
Dinge wat jou interesseer. belangstellings
Wanneer jy verjaar, hou jy 'n ...................... waarna jy al jou vriende nooi. partytjie
Gee die Afrikaans vir 'personality'. persoonlikheid
Die hare wat uit jou ooglede groei. wimpers
Een woord vir jou boeties en sussies. sibbes
Jou ouma se ma is jou................? oumagrootjie
Mense wend dit gewoonlik aan hulle gesigte om hul voorkoms te verbeter. grimering

Fotosintese Graad 6, Kwartaal 1 Sleutelwoorde: Voltooi met `n grys potlood. Crossword

Type
Crossword
Description

`n Gas in die lug wat lewende dinge nodig het. Suurstof
`n Ander naam vir sout. Natrium
Kos wat nie verteer is nie, maar help om van die uitskot uit die verteringstelsel ontslae te raak. vesel
Die belangrike deel van die kos wat die liggaam nodig het vir energie en gesondheid Voedingstof
`n Siekte by kinders wat veroorsaak word deur `n gebrek aan vitamiene D ragitis
Kieme wat jou liggaam binnedring en probleme veroorsaak. Infeksie
Die proses waardeur die kos vinnig verhit en afgekoel word om die bederwing van kos te vertraag. Pasteurisasie
Om kos op so `n wyse te verwerk dat bederf gekeer of tenmiste vertraag word. preservering
`n Gebied waar lewende en nie-lewende dinge op verskeie maniere op mekaar staatmaak. ekostelsel
Die proses waardeur plante hulle eie voedsel maak. fotosintese
`n Stof wt plante groen maak. Chlorofil
`n Gas in die lug wat plante nodig het om te kan fotosinteer. Koolstofdioksied
`n Moontlike verduideliking vir `n waarneming wat jy met `n verdere ondsoeke kan toets. Hipotese

Sprokie vir 'n stadskind Crossword

Type
Crossword
Description

Waarna verwys neonboog in reel 4 reenboog
stof,reen en roet verwys na die .... in die stad besoedeling
gee 'n sinoniem vir as in reel 1 wanneer
'n sprokie is 'n ... verhaal? fiktiewe
aan wie is die gedig geskryf? stadskind
swart riviere verwys na... teerpaaie
kranse van beton verwys na hoë stadsgeboue
wat sal jy vind aan die einde van die neonboog? skatkis
hoe lank moet die kind stap om daar uit te kom? tien duisend ure
gee 'n sinoniem vir dalk in reel 12 miskien
gee 'n sinoniem vir nimmer in reel 13 nooit
noem 2 dinge wat jy aan die einde van die neonboog sal vind, volgens strofe 4 geluk en vreugde
gee 'n sinoniem vir brokkie in reel 20 stukkie

f en v hersiening Crossword

Type
Crossword
Description

Hiermee kan jy van een land tot die volgende vlieg, wat is dit? Vliegtuig
Baie rook kom uit hierdie gebou. Fabriek
Iemand wat ander help is... gaaf
Met wat is 'n voel bedek? vere
Wat het twee wiele en 'n ketting? fiets
Ek ..... die papier en gooi dit in die drom Frommel
Dis Biebie, kalla en ... vlooi
Wanneer dit beurtkrag is, gebruik ons 'n ... Flits
Sy het gehardloop, laat die ...... staan. stof
Watter diertjie swem in die see? vis
Die juffrou het gese ons mag .... maar nie raas nie. fluister
een, twee, drie... vier
Watter klank maak 'n hond? blaf
Watter dier se brein is so groot soos jou pinkie se nael? volstruis

Beroepe Crossword

Type
Crossword
Description

Persoon wat 'n bus bestuur. busbestuurder
Persoon wat jou siek hond gesond sal maak. veearts
Persoon wat lekker kos kook. kok
Persoon wat my tand kan trek. tandarts
Mevrou Jones leer kinders op skool. onderwyseres
As ek siek voel gaan sien ek die persoon. dokter
Jy bel my om 'n brand te kom blus. brandweerman
Ek is baie trots op my mooi tuin. tuinier
Ek bekerm jou teen diewe en skelms. polisieman
As jy nie die bord mooi kan sien nie gee ek vir jou 'n bril. oogarts