Type
Crossword
Description

Glukose, fruktose en galaktose. Monosakkaried
Ringvormige eenheid waaruit koolhidrate opgebou word. sakkariede
Glukose + glukose → ___________ Maltose
Vorm waarin glukose in plante gestoor word. Stysel
Vorm waarin glukose in mense en diere gestoor word. Glikogeen
Vette en olies. lipiede
Een van die boustene van lipiede. gliserol
Tipe lipied waaruit selmembrane opgebou is. fosfolipied
Dubbel- en trippelbindings kom in hierdie tipe vette voor. Onversadigde
Vernouing van slagare agv hoë cholesterolvlakke. aterosklerose
Monomere waaruit proteïene opgebou word. aminosure
Lang ketting van aminosure. polipeptied
Wanneer ‘n proteïen sy vorm verloor en nie meer sy funksie kan verrig nie. Denatureer
̶Stowwe wat chemiese reaksies versnel. katalisators
Tipe energie wat ensieme verlaag tydens 'n chemiese reaksie. aktiverings
Opbouende chemiese reaksies. Anabolisme
Afbrekende chemiese reaksies. Katabolisme
Streek op 'n ensiem waaraan die substraat heg. aktiewesentrum
Die temperatuur waarby 'n ensieme die beste werk. optimumtemperatuur
Ensiem wat stysel afbreek. amilase
Gesondheidskwessie wanneer te min vitamiene A ingeneem word. Nagblindheid
Tipe organiese verbindings waaronder DNA en RNA geklassifiseer word. Nukleïensure

Basiese Landbouchemie Crossword

Type
Crossword
Description

Materiaal waaruit alles gemaak is. Materie
Basiese eenheid van materie. Atoom
Materiaal waarvan atome dieselfde is. Elemente
Verskillende elemente, molekules en verbindings. Mengsels
Atome met negatiewe lading. Anione
Aantal protone in kern van atoom. Atoomgetal
Aantal elektrone wat atome met mekaar deel tydens 'n chemiese binding. Valensie
pH 7 Neutraal
Wanneer waterstof met homself verbind, vorm ... Kovalente binding
Vorm van molekules en manier hoe atome rangskik is. Struktuurformule
NaCl Tafelsout
-OH Hidroksielgroep
Biobrandstof Etanol
Metanoësuur HCOOH
Monomere van Lipiede Vetsure
Boustene van proteïene. Aminosure
Chemiese reaksie waar water bygevoeg word & opbreek van chemiese binding veroorsaak. Hidrolise

Die kruppel engel hoofstuk 2 Crossword

Type
Crossword
Description

Kies die korrekte antwoord. Ma Lettie is(frusteerd/geskok/kwaad) as sy hoor Tina wil na die dorpskool gaan. kwaad
Vul die ontbrekende woord in . By Rising star kry Tina alles _____________. verniet
Tina het ook________________ skool toe en terug. vervoer
Watter tipe werk wil Tina nie eendagdoen nie. huiswerk
Ma Lettie sê Tina is baie ________________. (klagte) lui
Wat leer die dorpskool nie vir die kinders nie naaldwerk
Wat het Tina se ma op haar uitgegooi toe sy sê sy het by Stefaans Marais geld gevra vir skool? waswater
Tina se boetie se naam is__________________. Klein Attie
Tina se sussie se naam is_____________________. Maaghret
Vul die ontbrekende woord in . tina besef nadat haar ma haar so geslaan het dat Stefaans Marais haar _______________________ pa is. biologiese
Tina lyk anders as die ander bruin kinders omdat haar pa ___________ is. wit
Hoe oud was Ma lettie toe sy swanger geraak het met Tina? sestien
Vul die ontbrekende woord in. Ma Lettie het vir Tina 'n leuen oor haar biologiese pa vertel. Sy het gesê dat Tina se pa 'n _________________ van die Kaap was. Slams
Vul die ontbrekende woord in. Ma Lettie het vir Tina 'n leuen oor haar biologiese pa vertel. Sy het gesê dat Tina se pa ______________ is. dood
Vul die ontbrekende woord in. Ma Lettie het vir Tina 'n leuen oor haar biologiese pa vertel. Sy het gesê dat sy nie Tina se pa se __________________ geken het nie. familie
Ma Lettie wil nie oor ______________________ praat nie. Jakob
Op wie se plaas werk Pa At? Coetzee
Watter tipe werk doen Pa At? arbeider
Wanneer Pa At baie kwaad is, kry hy _______________. stilstuipe
Ma Lettie sê dat Pa At net ________________ drink. naweke
Waarvoor is die geld wat die prokureur elke maand vir Ma Lettie inbetaal? onderhoudgeld
Wie is die meeste van die tyd dronk? Ant Merlin
Wou Pa At met 'n mes steek. Evaan
Oom Ketot se vrou? Ant Sanna
Die bruin woonbuurt se naam. Van Noodt

Werkkaart - Elektrostatika en Elektrisiteit Crossword

Type
Crossword
Description

'n Tydelike magneet gemaak deur 'n stroomdraende draad om 'n ysterkern te spoel. ELEKTROMAGNEET
Materiaal wat nie toelaat dat elektrone vloei nie ISOLATOR
'n Stroombaan komponent wat die stroom van elektriese stroom weerstaan RESISTOR
'n Veranderlike weerstand REOSTAAT
Voorwerpe met teenoorgesteld ladings ervaar 'n ___________ krag AANTREKKINGS
'n Materiaal waarlangs 'n elektriese stroom kan vloei GELEIER
Die weerstand wat ervaar word wanneer een voorwerp in kontak met 'n ander beweeg word WRYWING
'n Toestel wat chemiese energie in elektriese energie kan verander SEL
Volledig pad waardeur elektrisiteit gelei word STROOMBAAN
'n draad wat maklik smelt wanneer oorverhit en so breek 'n stroombaan SMELTDRAAD
'n Mate van hoe sterk die ladings langs die geleier gestoot word STROOM
Voorwerpe met dieselfde ladings ervaar 'n ___________ krag AFSTOTINGS
Verlig lig as gevolg van verhitting GLOEILAMP
Nie beweeg nie, bly op een plek STATIES
'n Spoel draad wat soos 'n magneet optree as 'n stroom daardeur beweeg SOLENOïDE
Hoë weerstand draad gebruik in gloeilampe WOLFRAM

Die kruppel engel Hoofstuk 7 Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Wat was vir Tina die hoogtepunt die middag toe hulle dorp toe mag gaan? biblioteek
Kies die korrekte antwoord. Tina kon nie 'n boek uitneem nie omdat sy op die (dorp / plaas) woon. plaas
Juffrou Dale verduidelik dat sy in die ____________ op die dorp woon. koshuis
Hoeveel rand het juffrou Dale daardie middag vir Tina geleen wat Tina moes terugbetaal? dertig
Hoeveel sakgeld kry Tina 'n week? vyfrand
Loisie en Lindiwe het eerder na die ______________ op die gegaan as die biblioteek. winkeltjies
Juffrou Dale ____________ Tina op haar kuns en Afrikaanse gedig. komplimenteer
Elke kind het in die EBW-klas 'n _____________ gekry om te vermeerder en moes na twee weke verslag doen op wat hulle gedoen het of die geld teruggee. vyfrandmuntstuk
Vul die ontbekende woorde in. Op 'n middag kyk Tina na 'n kinderprogram oor geldsake. Die tiener was ____________ as Japie. Jakob
Hy lyk nie so _______________ so wat sy hom onthou nie. sleg
Die ______________ is sagter. littekens
Sy vel lyk _____________ . gesond
Die oor is ____________ genoeg om sy gesig interessant te maak. oneweredig
Hy praat, eienaardig, maar nie __________________ nie. onverstaanbaar
Sy boodskap is dat _________________ die sleutel tot finasiele sukses is. samewerking
Wat het Tina by Oumies leer maak? yskaskoekies
Tina en haar vriendinne kon hulle geld saamsit en die koekies maak en daarna die ________________ deel. wins
Die koekies het hulle in ___________-hulle se kombuis gemaak. Hanmarie
Die meisies hoef nie vir Hanmarie se ma ______________ vir die yskas te betaal nie. huur
Wat noem Tina-hulle die koekies? tjokbrokke
Die koekies het in die eerste __________ minute uitverkoop. vyf
Die koekies was 'n groot _____________. sukses
Waar wag Stefaans Marais daardie middag om Tina huis toe te vat? Voor die... koshuis
Waaroor was Simpiwe en Phakama onseker en dit het bygevoeg dat hulle nie na die dorpskool wou gaan en klaar maak met skool nie? vervoer
Wat besluit Tina om daardie naweek huis toe te vat. wasgoed
Wat het Stafaans vir hulle gekoop toe hy by die kafee stop. slaptjips

Kwartaal 2 Blokkiesraaisel Crossword

Type
Crossword
Description

Die simbool Ca staan vir die element __________. Kalsium
Die atoommassa/massagetal deur die aantal protone plus __________ aan. neutrone
Elemente word horisontaal in __________ geplaas. Periodes
Groep 1 op die Periodieke Tabel bevat die __________-metale. Alkali
Groep 17 op die Periodieke Tabel bevat die __________. Halogene
CO staan vir __________. Koolstofmonoksied
CaCO₃ staan vir __________. Kalsiumkarbonaat
'n __________ reaksie is 'n proses waartydens een stel chemiese stowwe verander word in 'n nuwe stel chemiese stowwe met hul eie chemiese eienskappe. Chemiese
Atome, elemente of verbindings wat vorm tydens 'n chemiese reaksie. Produkte
Sommige metale reageer met suurstof en stel hitte en energie vry. Hierdie proses word _________ genoem. Verbranding
__________ is 'n chemiese reaksie waar 'n metaal met suurstof reageer om metaaloksiede te vorm. Korrosie
Kleur van swaelpoeier. Geel
'n Stof wat 'n lae pH het is 'n __________. Suur
'n Stof wat van kleur verander wanneer dit by 'n suur- of basisoplossing geplaas word. Indikator
Die kleur wat universele indikator word wanneer dit in 'n neutrale oplossing geplaas word. Groen
NaOH staan vir __________. Natriumhodroksied
Die wet van behoud van __________: Materie kan nie geskep of vernietig word nie. Materie
Suur + Metaal → Sout + __________ Waterstof
Suur + __________ → Sout + Water + Koolstofdioksied Metaalkarbonaat
__________ is wanneer 'n suur en basis met mekaar reageer om 'n sout en water te vorm. Neutralisasie

BLOKKIESRAAISEL Crossword

Type
Crossword
Description

Die tiende maand van die jaar oktober
Die vierde maand van die jaar april
Die persoon wat tande regmaak tandarts
Die dag na Saterdag Sondag
Die seisoen wanneer ons swem somer
Die seisoen na winter lente
Die persoon wat 'n gedig skryf digter
Die persoon wat ander lande besoek toeris
Jy eet dit saam met koffie/tee beskuit
Die eerste ete van die dag ontbyt
Die laaste ete van die dag aandete
Die maaltyd in die middel van die dag middagete
Een woord vir "in die aand" saans
Die persoon wat die skool bestuur skoolhoof
Die meervoud van "kind" kinders
Die verkleinwoord van "kind" kindjie
Die meervoud van "speelding" speelgoed
Ek eet met 'n mes en 'n __________ vurk
Baie moeg is ______________ doodmoeg
Baie duur is _______________ peperduur
Die antoniem vir "vinnig" stadig
Die antoniem vir "baie" min
Die persoon wat jou onderrig onderwyser
Goed, beter , die _________________ beste
Die vroulike vorm van "buurman" buurvrou
Die mervoud van "buurman" bure
Mens gaan eers na die _______________ en dan na die hoëskool laerskool

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

Name van dinge wat ons kan sien, hoor, ruik,proe of voel. selfstandige naamwoorde
Ons gebruik die woord om aan 'n persoon,plek of dier 'n naam te gee. Eiename
'n Versameling goed. versamelname
Voorwerpe wat meervoude of verkleinwoorde het. soortname
Dit verwys na die stof waaruit iets bestaan. massaname
Hoeveelhede word hiermee gemeet. maatname
Die woord vertel vir ons wat gedoen word. werkwoorde
Hierdie woorde dui tyd aan en word saam met werkwoorde gebruik. hulpwerkwoorde
Hierdie "klein woordjies" dui dikwels posisie aan - waar iets is. voorsetsels
Hierdie woord sê hoeveel van iets daar is. telwoorde
Hierdie woord dui aan hoeveelste iets is. rangtelwoorde
Hierdie woorde verbind twee sinne. voegwoorde
Hierdie woord vertel vir ons meer van 'n selfstandige naamwoord. Byvoeglike naamwoord
Hulle vertel vir ons meer van 'n werkwoord. Bywoorde
Ons gebruik hulle in die plek van selfstandige naamwoorde. voornaamwoorde
Meer as een ding. Meervoude

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Type
Crossword
Description

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis? Coetzees
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry? kerk
Wie is ook in die VGK-kerk? Loisie
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan. sending
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk. kos
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet. Buffel
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is? hartseer
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het. biduur
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________. De Bruyn
Die mense se die dominee het kwaai______________ . honde
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie. erf
Wie het net by die dominee se erf ingeloop? Jakob
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop. deur
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie. huise
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ . oupa
Die dominee se __________ was grys. hare
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai? sopkombuis
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het? Sanna
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik? perdekar
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies. pak
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon. gesig
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________. glimmer
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie. ryloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________. vermink
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________. geloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee. boodskap
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys? gedig
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan? Gariepdam
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon? klaskamerbeheer
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou Cline
Wat is die skoolhoof se van? Roode
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ? Dale
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ? Leonard
Wat is die Engelse juffrou se van ? Cline
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ? Avenant
Wat is die L.O. meneer se van ? Rheeder
Wat is die Biologie meneer se van ? Els
Wat is die MSW meneer se van ? Viljee
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig? agt
Vir wie stel die gedig voor? personeellede
Wat sal Tina vir die koerant teken? spotprente
Hoe voel Tina oor Jakob se dood? hartseer

Dierevoeding Crossword

Type
Crossword
Description

Afbreek van groot, onoplosbare molekules in voedsel na kleiner, onoplosbare molekules deur die toevoeging van water. Chemiesevertering
Die eindproduk van koolhidraatvertering. Glukose
Die kapillêre bloedvate vloei saam en vorm groter vene wat uiteindelik in die ..........................open. Lewerpoortaar
Tipe vervoer wat energie en dikwels ook die hulp van draermolekules benodig aangesien dit teen die konsentrasiegradiënt plaasvind. Aktiewevervoer
Die selle neem die voedingstowwe uit die bloed op en gebruik dit om nuwe selstrukture en verbindings op te bou. Assimilasie
Diere wat se voedselvoorkeure plante is. Herbivore
Diere wat se voedselvoorkeure plante en vleis is. Omnivore
Lang, buisvormige struktuur wat reg deur die liggaam strek. Spysverteringskanaal
Die eerste en kortste gedeelte van die dunderm. Duodenum
Die middelste gedeelte van die dunderm Jejunum
Die laaste en langste gedeelte van die dunderm. Ileum
Villus word omring deur 'n enkele laag ........................... Kolomepiteelselle
Die deel van die dikderm wat sakagtig is waarby die dunderm aansluit Sekum
DIe grootste gedeelte van die dikderm Kolon
Spieragtige orgaan waarvan die agterpunt aan die mondvloer geheg is. Tong
Die speekselkliere wat onder die ore voorkom Parotis
Die speekselkliere wat onder die kake voorkom Submaksillêre
Die speekselkliere wat onder die tong voorkom Sublinguale
'n Orgaan wat die gal berg wat in die lewer geproduseer word en dit vrystel. Galblaas
Die proses waartydens daar van onverteerde reste in die vorm van feses, ontslae geraak word. Egestie
Sinoniem vir die voorkiestande Premolare
Sinoniem vir die kouproses Mastikasie
Voedsel word opgeneem en gaan die spysverteringskanaal binne. Ingestie
Die eindprodukte van vertering word in die bloedstroom opgeneem. Absorpsie
Soliede, onoplosbare voedsel word deur fisiese en chemiese prosesse na eenvoudiger, oplosbare stowwe verander. Vetering
Die sagte verhemelte eindig in die .............................. Kleintongetjie
Op die oppervlak van die kolomepiteelselle kom mikroskopiese uitsteekseltjies, bekend as ......................voor Mikrovilli
Handhawing van 'n konstante interne omgewing in die liggaam Homeostase
Sinoniem vir suikersiekte Diabetesmellitus
Die bestanddeel wat die immuunreaksie veroorsaak, word 'n .............. genoem Allergeen

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword

Type
Crossword
Description

Wie dra altyd die juffrou se tas? Andries
Vir wie verduidelik Andries hoe om 'n geleentheid te kry om vir die naweek huis toe te gaan? Tina
Waar moet Tina gaan wag om vir 'n geleentheid huis toe te vra by die boere? kooperasie
Voltooi die volgende. Tina moet nie 'n tas vol _______________ saamvat as sy vir 'n geleentheid gaan vra nie. wasgoed
Tina kan by ______________ en Ant Ketlin gaan bly as sy nie 'n geleentheid huis toe kry nie. David
Wie kom tot Tina se redding by die kooperasie? Stefaans
Stefaans Marais word kwaad as Tina hom ____________ noem. meneer
Vul die ontbrekende woord in. Tina sit __ Stefaans in die bakkie en nie agter op nie. langs
Hoe voel Tina daaroor dat mense oor haar praat met die dat haar pa wit is? naar
Wanneer Tina by ant Ketlin-hulle is en weet dat daar nie genoeg is om te eet nie maak sy verskoning en se sy moet na __________ gaan. Loisie
Watter skoolwerk gaan sy by haar vriendin in Marta se Kris doen? Wiskunde
Haar vriendin bly by haar __________________. tannie
Wie het haar vriendin by haar tannie in Marta se Kris geplaas? welsyn
Sy is in die sorg van haar tannie geplaas omdat die omstandighede by die huis nie ________________________ vir studie is nie. bevorderlik
Waarmee sukkel Loisie as dit by Wiskunde kom? tafels
Aan watter sanger word Tina blootgestel deur Loisie? Eminem
Die sanger praat baie lelik en __________________ in sy liedjies. vloek
Wat het Tina vir aandete gehad daardie Vrydagaand in Marta-se-Kris? Dit kos net 50c. skyfies