Type
Crossword
Description

Is algemeen bekend as tafelsout Natriumchloried
Waterstofnitried se algemene naam? Ammoniak
Voorvoegsel wat 1 in chemie voorstel. Mono
Mataal + Suurstof -> ?? mataaloksied
Die kleur waarmee swawel brand. Blou
'n Tipe korrosie van ystermetaal. Roes
heg van 'n dun laag metaal soos chroom of sink deur elektrolise aan die oppervlakte van 'n metaal. Elektroplatering
pH waarde van onder 7. Suur
pH waarde bo 7. Basis
'n Kleurstof wat aandui of 'n oplossing suur of basies is. Indikator

Beantwoord die Blokkiesraaisel Crossword

Type
Crossword
Description

Diere met geraamtes Gewerweldes
Eskom maak elektrisiteit daarvan Steenkool
Batterye langs mekaar Parallel
Wanneer sonenergie omgesit word in elektrisiteit sonkrag
Die funksie van die Oor balans
Diere maak gebruik van dit om saam te smelt met die omgewing kamoeflering
Die deel van die menslike skelet wat ons regop hou ruggraat
Die siekte word veroorsaak deur 'n tekort aan Vitamiene D Ragitis
Die Fase voor Volwassene Tiener
Die plek waar 'n ongebore baba groei en ontwikkel Uterus
Hierdie stowwe word gevorm wanneer 'n suur en 'n basis gemeng word neutrale
Tamatiesap word as die tipe stof geklasifiseer Suur
Wanneer vaste stof verander in vleoistof smelt
Verhoed dat yster roes Galvanisering
Voorbeeld van oppervlakwater poele

BLOKKIESRAAISEL Crossword

Type
Crossword
Description

Die tiende maand van die jaar oktober
Die vierde maand van die jaar april
Die persoon wat tande regmaak tandarts
Die dag na Saterdag Sondag
Die seisoen wanneer ons swem somer
Die seisoen na winter lente
Die persoon wat 'n gedig skryf digter
Die persoon wat ander lande besoek toeris
Jy eet dit saam met koffie/tee beskuit
Die eerste ete van die dag ontbyt
Die laaste ete van die dag aandete
Die maaltyd in die middel van die dag middagete
Een woord vir "in die aand" saans
Die persoon wat die skool bestuur skoolhoof
Die meervoud van "kind" kinders
Die verkleinwoord van "kind" kindjie
Die meervoud van "speelding" speelgoed
Ek eet met 'n mes en 'n __________ vurk
Baie moeg is ______________ doodmoeg
Baie duur is _______________ peperduur
Die antoniem vir "vinnig" stadig
Die antoniem vir "baie" min
Die persoon wat jou onderrig onderwyser
Goed, beter , die _________________ beste
Die vroulike vorm van "buurman" buurvrou
Die mervoud van "buurman" bure
Mens gaan eers na die _______________ en dan na die hoëskool laerskool

Kwartaal 2 Blokkiesraaisel Crossword

Type
Crossword
Description

Die simbool Ca staan vir die element __________. Kalsium
Die atoommassa/massagetal deur die aantal protone plus __________ aan. neutrone
Elemente word horisontaal in __________ geplaas. Periodes
Groep 1 op die Periodieke Tabel bevat die __________-metale. Alkali
Groep 17 op die Periodieke Tabel bevat die __________. Halogene
CO staan vir __________. Koolstofmonoksied
CaCO₃ staan vir __________. Kalsiumkarbonaat
'n __________ reaksie is 'n proses waartydens een stel chemiese stowwe verander word in 'n nuwe stel chemiese stowwe met hul eie chemiese eienskappe. Chemiese
Atome, elemente of verbindings wat vorm tydens 'n chemiese reaksie. Produkte
Sommige metale reageer met suurstof en stel hitte en energie vry. Hierdie proses word _________ genoem. Verbranding
__________ is 'n chemiese reaksie waar 'n metaal met suurstof reageer om metaaloksiede te vorm. Korrosie
Kleur van swaelpoeier. Geel
'n Stof wat 'n lae pH het is 'n __________. Suur
'n Stof wat van kleur verander wanneer dit by 'n suur- of basisoplossing geplaas word. Indikator
Die kleur wat universele indikator word wanneer dit in 'n neutrale oplossing geplaas word. Groen
NaOH staan vir __________. Natriumhodroksied
Die wet van behoud van __________: Materie kan nie geskep of vernietig word nie. Materie
Suur + Metaal → Sout + __________ Waterstof
Suur + __________ → Sout + Water + Koolstofdioksied Metaalkarbonaat
__________ is wanneer 'n suur en basis met mekaar reageer om 'n sout en water te vorm. Neutralisasie

Sosiale struktuur in Antieke Egipte. Crossword

Type
Crossword
Description

Egipte se leier en koning. Farao
Probleem oplossers en verskaf raad. raadgewer
Orde gehandhaaf en wette gemaak goewerneur
Aanbid die gode Priester
Hou rekord, lees en skryf. Skrifgeleerde
Beskermers van Egipte. Soldate
Klere, potte en skoene gemaak. Ambagsman
Bewerking van groend om gewasse te kweek. Boere
Huisbediendes, mynwerkers en bouers slawe
'n Gemeenskap van mense wat wette en tradisies deel. Samelewing

Gebruik die gegewe definisies en vrae om die blokraai te voltooi Crossword

Type
Crossword
Description

Die beskrywing of tasbare oppervlakte gehalte van 'n voorwerp? Tekstuur
Dit is n koel kleur Blou
Verwys na n skaal van lig na donker Toonwaarde
Om die gewig van die elemente op die kunswerk eweredig te versprei Balans
'n Klein stukkie van iets groter Fragment
Ontwerpe word op die oppervlak van 'n metaal plaat gesny of gekerf en dan met behulp van' n drukpers van die plaat af gedruk Gravure
Wat is geel se komplimentêre kleur Pers
Wanneer kuns gebruik word om oor iets in die samelewing te protesteer Proteskuns
Wanneer kuns gebruik word om verset teen die regering of maghebbers uit te druk Versetkuns
Om op metaal te graveer en dan die gekrapte lyne met ink te vul sodat dit 'n afdruk op papier kan maak wanneer dit deur n drukpers gedruk word Ets

Voltooi die blokkiesraaisel deur die ontbrekende definisies in te vul Crossword

Type
Crossword
Description

Akteurs en akrtises in 'n toneelstuk word .... genoem. Karakters
Spasie waar die toneel afspeel ruimte
Onvoorbereide opvoering Improvisasie
'n Ander woord vir drama oefen repeteer
Dramatiese spanning is die belangrike gebeure wat lei tot die? Klimaks
Die klimaks is die .... van 'n storie hoogtepunt
Die tempo van 'n hartseer toneel is ...? stadig
As jy gedig ontleed doen jy... teksontleding
Dit gee meer betekenis aan die toneel rekwisiete
Wanneer jy projekteer praat jy deur jou .... gebruik Diafragma

Afrikaans Blokkiesraaisel Graad 6 Crossword

Type
Crossword
Description

'n Voorbeeld van lidwoord die
Wat beskryf die selfstandige naamwoord? 'n ______naamwoord byvoeglike
'n Voorbeeld van 'n hulpwerkwoord het
Rangtelwoord vir 7 sewende
Hierdie kom voor 'n want en 'n maar komma
Liefde is 'n voorbeeld van 'n _____ selfstandige naamwoord abstrakte
Iemand se direkte woorde direkterede
Trappe van vergelyking vir dood dood
Ander woord vir 'n simpleks basisvorm
bv. is 'n afkorting vir byvoorbeeld

Lien se lankstaanskoene Crossword

Type
Crossword
Description

Naam van Lien se skool Jakaranda
Lien se beste maat Wouter
Rede waarom Pa in die tronk is. bedrog
Pa se beroep. Prokureur
Lien doen die volgende werk uit desperaatheid ___. Bedel
Lien wil van haar probleme ontvlug deur na skool te ___. reis
Ma ontvlug deur te ___. drink
Braam ontvlug deur by ___ se huis te kuier. Deon
Tibbey se hoek word ___ - corner genoem. Entertainment
Roos se dogter werk by die ___. agency
Die deel van Tibbey se liggaam wat vergruis is. bene
Die rol wat Lien in die skoolopvoering speel. Maria
Millennium Creation is 'n ___. haarsalon
Malie se tuin is 'n ___ teetuin
Na wie se musiek luister Lien? Gee net die naam. Norah
Ons weet aan die einde ___ Lien haar ouers, want sy besoek hulle. vergewe
Wie het Lien in die straat gesien? Gee sy bynaam. Kuifie
Wat het Lien op haar kop gedra om haar te vermom? pruik
Wat bou Hein vir Tibbey? 'n Tipe r___. rolstoel
Wat studeer Lien na skool? drama

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Type
Crossword
Description

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis? Coetzees
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry? kerk
Wie is ook in die VGK-kerk? Loisie
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan. sending
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk. kos
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet. Buffel
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is? hartseer
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het. biduur
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________. De Bruyn
Die mense se die dominee het kwaai______________ . honde
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie. erf
Wie het net by die dominee se erf ingeloop? Jakob
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop. deur
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie. huise
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ . oupa
Die dominee se __________ was grys. hare
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai? sopkombuis
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het? Sanna
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik? perdekar
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies. pak
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon. gesig
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________. glimmer
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie. ryloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________. vermink
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________. geloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee. boodskap
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys? gedig
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan? Gariepdam
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon? klaskamerbeheer
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou Cline
Wat is die skoolhoof se van? Roode
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ? Dale
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ? Leonard
Wat is die Engelse juffrou se van ? Cline
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ? Avenant
Wat is die L.O. meneer se van ? Rheeder
Wat is die Biologie meneer se van ? Els
Wat is die MSW meneer se van ? Viljee
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig? agt
Vir wie stel die gedig voor? personeellede
Wat sal Tina vir die koerant teken? spotprente
Hoe voel Tina oor Jakob se dood? hartseer

Woordsoorte - Hersiening Crossword

Type
Crossword
Description

Watter woordsoort is Tygervalley College? Eienaam
Gee die meervoud van hemp. hemde
'n D en T kry in die verkleiningsvorm 'n ___ jie
Dit is die gedeelte van die woord wat VOOr aan die basis gevoeg word: voorvoegsel
Maar en want is 'n voorbeeld van 'n ______ ? Voegwoord
Dit is die gedeelte van die woord wat AGTER aan die basis gevoeg word. agtervoegsel
'n Is 'n ______ lidwoord. onbepaalde
Sjoe! Is 'n voorbeeld van 'n _____ ? tussenwerpsel
Benoem die woordsoort is HOOFLETTERS. Daar wei 'n TROP bokke. versamelnaam
Tweede is 'n voorbeeld van watter woordsoort? Rangtelwoord
Benoem die woordsoort is HOOFLETTERS. Die gras is GRASGROEN. byvoeglikenaamwoord
Gee die intensiewe vorm van kwaad. smoorkwaad
Wat is die VERGROTENDE trap van doof. Bv. skoon - skoner dower
Benoem die woordsoort in HOOFLETTERS. Dit is MY verkyker. besitlik
HET en SAL is 'n voorbeeld van _____ ? hulpwerkwoord
Benoem die WOORDSOORT in HOOFLETTERS. Die seun het gister VINNIG weggehardloop. bywoord