EGGO Crossword

Created
Mar 14, 2018
Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Wat is Juf. Rika se middelnaam? Hendrika
Wat is Mnr. Beket se volle name? (nie van nie) JohannesHermanus
Wat is Juf. Carmen se gunsteling rugbyspan? Cheetahs
Gr. 9 registeronderwyser. Corlea
Wat sou Juf. Patsy haar derde kind gnoem het as sy n derde kind gehad het? Corne
Watse parfuum gebruik Juf. Leandri? ParisHilton
Mnr. Riaan se gunsteling brand? Jeep
Watse tandepasta gebruik Juf. Jomari? Aquafresh
Lerato se van. Thitha
Juf. Melissa se gunsteling sanger? JessieJ
Met watse kar ry Juf. Ronel? Fortuner
Watse bril het Mnr. Brand? Jericho
Juf. Anel se gunsteling boek in die Bybel Jesaja
Waar bly Juf. Corlea? Rooikraal
Wat is Juf. Carien se hond se naam? Poenie
In watse skool was Juf. Amanda? HoerskoolAmanzimtoti
Hoe oud is Juf.René? Drieenvyftig
Is Juf. Karien se baba 'n seuntjie of n dogtertjie? Verrassing
Mnr. Niel se gunsteling fliek Thor
Hoeveel kinders is in Juf. Danelle se klas? Negentien
Hoe lank is Tannie Leonie? Sesvoettien
Juf. Estelanie se nooiensvan? Vorster
Juf. Lene se eerste liefde? Willem
Waar is Juf. Mijanda gebore? Aliwal

    Customize    

Add, edit, delete clues, and customize this puzzle. Print copies for an entire class.

Print without modifying

More Crosswords, Word Searches, and Puzzles

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Created
Sep 21, 2018
Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis? Coetzees
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry? kerk
Wie is ook in die VGK-kerk? Loisie
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan. sending
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk. kos
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet. Buffel
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is? hartseer
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het. biduur
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________. De Bruyn
Die mense se die dominee het kwaai______________ . honde
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie. erf
Wie het net by die dominee se erf ingeloop? Jakob
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop. deur
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie. huise
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ . oupa
Die dominee se __________ was grys. hare
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai? sopkombuis
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het? Sanna
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik? perdekar
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies. pak
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon. gesig
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________. glimmer
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie. ryloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________. vermink
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________. geloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee. boodskap
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys? gedig
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan? Gariepdam
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon? klaskamerbeheer
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou Cline
Wat is die skoolhoof se van? Roode
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ? Dale
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ? Leonard
Wat is die Engelse juffrou se van ? Cline
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ? Avenant
Wat is die L.O. meneer se van ? Rheeder
Wat is die Biologie meneer se van ? Els
Wat is die MSW meneer se van ? Viljee
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig? agt
Vir wie stel die gedig voor? personeellede
Wat sal Tina vir die koerant teken? spotprente
Hoe voel Tina oor Jakob se dood? hartseer

    Customize    

Add, edit, delete clues, and customize this puzzle. Print copies for an entire class.

Print without modifying

Die kruppel engel Hoofstuk 1 Crossword

Created
Sep 5, 2018
Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Wat is die naam van die plaasskool waar Tina graad 7 voltooi het? Rising star
Vul die ontbrekende woord in die oop spasie in. Tina wil _____________ met die hoop op 'n beter toekoms en opvoeding. wegloop
Waarheen is Tina op pad? Kaapstad
Op watter manier beplan Tina om Kaapstad toe te gaan? ryloop
'n Motor hou stil en 'n seun klim uit. Wat is die seun se naam? Jakob
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Hy is _____________ en hy stink. vuil
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Daar is ______________ tussen sy neus en mond. rowe
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Sy vel is droog en hy het geen ooghare of ____________________ nie. wenkbroue
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Sy ____________________ oog traan. skeefgetrekte
Wat is die naam van Stefaans Marais se plaas? Engelsplaas
Ant Lya is Stefaans Marais se _____________________. huishulp
Hoe oud was Tina se ma toe Tina gebore is? sestien
Tina se ma sê dat Tina 'n _______________ is. mistyk
Hoe laat Tina se ma haar voel oor die feit dat sy gebore is? skuldig
Pa At is Tina se _________________________. grootmaakpa
Pa At is Tina se _________________________. stiefpa
Tina vra vir Stefaans Marais vir geld om _____________________ toe te gaan. dorpskool
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? skoolgeld
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? koshuis
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? boeke
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? skoolklere
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? toiletware
Waarvoor moet Stefaans alles betaal? sakgeld
In watter taal gaan Tina in die ander skool leer? Afrikaans
In watter taal het Tina by die plaasskool geleer? Engels
Tina se suster se naam is______________ . Maaghret
Tina se broor se naam is ______________ Klein At

    Customize    

Add, edit, delete clues, and customize this puzzle. Print copies for an entire class.

Print without modifying

Die kruppel engel (Tina) Crossword

Created
Jul 20, 2018
Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Wie is die hoofkarakter in die roman? Tina
Wat is die hoofkarakter se van? Louw
Wat is die hoofkarakter se biologiese pa se naam? Stefaans
Wat is haar biologiese pa se van? Marais
Van watter afstammeling is die hoofkarakter se ma? Karretjiesmense
Van watter afstammeling is die hoofkarakter se biologiese pa? witmense
Vul die korrekte woord in. Tina is __________ soos haar ma. kort
Tina het bruin ___________________ oë. amandelvormige
Tina het _________lippe. punt
Tina het 'n _________ neus. punt
Tina het nie ______________ hare nie. kroes
Tina het ___________bene. kierie
Tina is die _______________ in haar graad -7 klas. slimste
Die plaasskool se naam is ______________. Rising Star
Op watter dorp wil Tina skool gaan om in Afrikaans te leer? Van Noodt
Tina is na ouma _____________ vernoem. Martina
Hoe word Tina se ouma deur die plaasmense genoem? Oumies
Waarheen wil Tina wegloop? Kaapstad
Wie is Tina se grootmaakpa? Pa At
Wat is Tina se sussie se naam? Maaghret
Wat is Tina se boetie se naam? Klein Attie
Wat is Tina se ma se naam? Lettie
Wat is die naam van die plaas waar Tina-hulle woon? Coetzeerus
In watter taal het Tina onderrig op die plaas gekry? Engels
Wie het vir Tina na Stefaans gestuur? Jakob
Wat moes Tina by Stefaans gaan vra? geld
Waaroor het Tina en Jakob baklei toe hulle klein was? pop
Jakob steek vir Tina met 'n ... geroeste mes
Jakob is ______ jaar ouer as Tina. drie

    Customize    

Add, edit, delete clues, and customize this puzzle. Print copies for an entire class.

Print without modifying

Die Kruppel Engel (Tina Louw) Crossword

Created
Nov 7, 2018
Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Waaroor het Tina en Jakob baklei toe hulle klein was? pop
Tina is _____________ soos haar ma. kort
Op watter dorp wil Tina skool gaan om in Afrikaans te leer? Van Noodt
Wat is Tina se sussie se naam? Maaghret
Die plaasskool se naam. Rising Star
Die hoofkarakter se biologiese pa. Stefaans Marais
Tina se ma se naam is Ma _____________. Lettie
Tina het _____________ lippe. dun
Tina het bruin _____________-vormige oë. amandel
Die taal van onderrig op die plaas. Engels
Die hoofkarakter in die roman. Tina Louw
Wie het vir Tina na Stefaans gestuur? Jakob
Haar biologiese pa se ras. wit
Jakob steek vir Tina met 'n geroeste _____________. mes
die afstammeling van die hoofkarakter se ma. karretjiesmense
Tina het 'n _____________ neus. punt
Tina se boetie. Klein Attie
Waarheen Tina wil wegloop. Kaapstad
Tina se bene word so beskryf. kierie
Die naam van die plaas waar Tina-hulle woon. Coetzeesrus
Tina is die _____________ in haar graad 7-klas. slimste
Tina se grootmaakpa. Pa At
Waarvoor Tina vir Stefaans gevra het. geld
Tina het nie _____________ hare nie. kroes
Tina se ouma word so deur die plaasmense genoem. Oumies
Jakob is _____________ jaar ouer as Tina. drie

    Customize    

Add, edit, delete clues, and customize this puzzle. Print copies for an entire class.

Print without modifying

Woordsoorte Crossword

Created
Mar 20, 2018
Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Name van dinge wat ons kan sien, hoor, ruik,proe of voel. selfstandige naamwoorde
Ons gebruik die woord om aan 'n persoon,plek of dier 'n naam te gee. Eiename
'n Versameling goed. versamelname
Voorwerpe wat meervoude of verkleinwoorde het. soortname
Dit verwys na die stof waaruit iets bestaan. massaname
Hoeveelhede word hiermee gemeet. maatname
Die woord vertel vir ons wat gedoen word. werkwoorde
Hierdie woorde dui tyd aan en word saam met werkwoorde gebruik. hulpwerkwoorde
Hierdie "klein woordjies" dui dikwels posisie aan - waar iets is. voorsetsels
Hierdie woord sê hoeveel van iets daar is. telwoorde
Hierdie woord dui aan hoeveelste iets is. rangtelwoorde
Hierdie woorde verbind twee sinne. voegwoorde
Hierdie woord vertel vir ons meer van 'n selfstandige naamwoord. Byvoeglike naamwoord
Hulle vertel vir ons meer van 'n werkwoord. Bywoorde
Ons gebruik hulle in die plek van selfstandige naamwoorde. voornaamwoorde
Meer as een ding. Meervoude

    Customize    

Add, edit, delete clues, and customize this puzzle. Print copies for an entire class.

Print without modifying

N stukkie van ons storie Crossword

Created
Jun 24, 2018
Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Dylan se gunsteling rekenaar speletjie Dota
Bruid se nuwe laaste naam Visagie
Aantal jare saam Driejaar
Eerste troeteldier se naam Rex
Tweede troeteldier se naam Luna
Chantel se gunsteling drankie Potencensprite
Dylan se gunsteling drankie Brandewyn
Chantel se beroep Medieserep
Dylan se beroep Tekenaar
Watter maand het Dylan Chantel gevra Augustus
Troue besteming Die groen akker
Waar is Dylan gebore Pretoria
Waar is Chantel gebore Virginia
Bruid se gunsteling sport Netbal
Bruidegom se gunsteling sport Krieket
Kleure van die troue is marsala en Grys

    Customize    

Add, edit, delete clues, and customize this puzzle. Print copies for an entire class.

Print without modifying

N Stukkie van ons Crossword

Created
Jun 24, 2018
Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Nuwe laaste naam Visagie
Chantel se beroep Medieserep
Dylan se gunsteling rekenaar speletjie Dota
Aantal jare saam Driejaar
Eerste troeteldier se naam Rex
Tweede troeteldier se naam Luna
Chantel se gunsteling drankie Potencensprite
Dylan se gunsteling drankie Brandewyn
Dylan se beroep Tekenaar
Watter maand het hy die groot vraag gevra Augustus
Troue besteming Die groen akker
Waar is Dylan gebore Pretoria
Waar is Chantel gebore Virginia
Bruid se gunsteling sport Netbal
Bruidegom se gunsteling sport Krieket
Kleure van die troue is marsala en Grys

    Customize    

Add, edit, delete clues, and customize this puzzle. Print copies for an entire class.

Print without modifying

Menseregte Crossword

Created
Apr 15, 2018
Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

'n groep wette wat se hoe mense mekaar moet behandel grondwet
Wat wil die Suid-Afrikaanse Grondwet bevorder? beskerming
Wat word daardeur erken? onregverdighede
Wat word deur die Grondwet ondersteun? waardes
Op wie is die Handves van Regte van toepassing? landsburgers
Wie beskerm die regte van die landsburgers? Konstitusionele Hof
Die Konstitusionele Hof se ____________ is bindend bo enige ander wet. beslissings
Almal is __________________ voor die wet gelyk
Daar mag nie teen 'n ander gediskrimineer word op grond van ______ nie. kultuur
Elkeen het die reg op 'n ___________. lewe
Elke volwasse burger het die reg om te _______________. stem
Elke kind het die reg op 'n ______________ vanaf geboorte. naam
Elke kind het die reg om beskerm te word teen ___________. mishandeling
Elke kind het die reg op basiese ______________. onderwys

    Customize    

Add, edit, delete clues, and customize this puzzle. Print copies for an entire class.

Print without modifying

*Cornel se 30ste verjaarsdag Puzzle* Crossword

Created
Apr 3, 2018
Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Cornel se van Viljoen
Maand waarin Cornel gebore is April
In watse koshuis was Cornel op die PUK Karlien
Een van Cornel se gunsteling diere Perde
Watse shooter drink Cornel gewoonlik Libido
Een van Cornel se gunsteling sjokolades fivestar
Watse kos hou Cornel baie van... Pasta
Watse 'drink' het ons altyd by bourbons gedrink Gummyberryjuice
Hoe oud word Cornel in 2018 dertig
Watse shooter hou Cornel nie van om te drink nie... Maar waarvan Michelle hou... tequila
Cornelia __________ Viljoen... Vul die middelnaam in... Johanna
Die aand wat ons by SD gekuier het op Potch, het ons _______ en whiskey gedrink.. Oros
Watse liedjie het Cornel en Michelle gesing en die liedjie is opgeneem ;) Skaterboy

    Customize    

Add, edit, delete clues, and customize this puzzle. Print copies for an entire class.

Print without modifying

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword

Created
Sep 21, 2018
Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Wie dra altyd die juffrou se tas? Andries
Vir wie verduidelik Andries hoe om 'n geleentheid te kry om vir die naweek huis toe te gaan? Tina
Waar moet Tina gaan wag om vir 'n geleentheid huis toe te vra by die boere? kooperasie
Voltooi die volgende. Tina moet nie 'n tas vol _______________ saamvat as sy vir 'n geleentheid gaan vra nie. wasgoed
Tina kan by ______________ en Ant Ketlin gaan bly as sy nie 'n geleentheid huis toe kry nie. David
Wie kom tot Tina se redding by die kooperasie? Stefaans
Stefaans Marais word kwaad as Tina hom ____________ noem. meneer
Vul die ontbrekende woord in. Tina sit __ Stefaans in die bakkie en nie agter op nie. langs
Hoe voel Tina daaroor dat mense oor haar praat met die dat haar pa wit is? naar
Wanneer Tina by ant Ketlin-hulle is en weet dat daar nie genoeg is om te eet nie maak sy verskoning en se sy moet na __________ gaan. Loisie
Watter skoolwerk gaan sy by haar vriendin in Marta se Kris doen? Wiskunde
Haar vriendin bly by haar __________________. tannie
Wie het haar vriendin by haar tannie in Marta se Kris geplaas? welsyn
Sy is in die sorg van haar tannie geplaas omdat die omstandighede by die huis nie ________________________ vir studie is nie. bevorderlik
Waarmee sukkel Loisie as dit by Wiskunde kom? tafels
Aan watter sanger word Tina blootgestel deur Loisie? Eminem
Die sanger praat baie lelik en __________________ in sy liedjies. vloek
Wat het Tina vir aandete gehad daardie Vrydagaand in Marta-se-Kris? Dit kos net 50c. skyfies

    Customize    

Add, edit, delete clues, and customize this puzzle. Print copies for an entire class.

Print without modifying