Type
Crossword
Description

Gas wat ons inasem om te oorleef. Suurstof
Suiwer stowwe wat nie in eenvoudiger stowwe afgebreek kan word nie elemente
Dui die posisie van die element aan atoomgetal
Element wat voorgestel word deur atoomgetal 20 kalsium
Simbool vir element Koper Cu
Goeie geleiers van hitte en elektrisiteit metale
'n Gas wat gebruik word om swewende ballone te maak. helium
Nie-metale breek maklik, dus sê ons dit is...... bros
Kombinasie van metale en nie-metale halfmetale
Fisiese eienskap wat verwys na 'n stof wat in dun drade getrek kan word rekbaar
Naam van die element in periode 6 en groep 10 platinum
Simbool vir Yster Fe

Die kruppel engel Hoofstuk 7 Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Wat was vir Tina die hoogtepunt die middag toe hulle dorp toe mag gaan? biblioteek
Kies die korrekte antwoord. Tina kon nie 'n boek uitneem nie omdat sy op die (dorp / plaas) woon. plaas
Juffrou Dale verduidelik dat sy in die ____________ op die dorp woon. koshuis
Hoeveel rand het juffrou Dale daardie middag vir Tina geleen wat Tina moes terugbetaal? dertig
Hoeveel sakgeld kry Tina 'n week? vyfrand
Loisie en Lindiwe het eerder na die ______________ op die gegaan as die biblioteek. winkeltjies
Juffrou Dale ____________ Tina op haar kuns en Afrikaanse gedig. komplimenteer
Elke kind het in die EBW-klas 'n _____________ gekry om te vermeerder en moes na twee weke verslag doen op wat hulle gedoen het of die geld teruggee. vyfrandmuntstuk
Vul die ontbekende woorde in. Op 'n middag kyk Tina na 'n kinderprogram oor geldsake. Die tiener was ____________ as Japie. Jakob
Hy lyk nie so _______________ so wat sy hom onthou nie. sleg
Die ______________ is sagter. littekens
Sy vel lyk _____________ . gesond
Die oor is ____________ genoeg om sy gesig interessant te maak. oneweredig
Hy praat, eienaardig, maar nie __________________ nie. onverstaanbaar
Sy boodskap is dat _________________ die sleutel tot finasiele sukses is. samewerking
Wat het Tina by Oumies leer maak? yskaskoekies
Tina en haar vriendinne kon hulle geld saamsit en die koekies maak en daarna die ________________ deel. wins
Die koekies het hulle in ___________-hulle se kombuis gemaak. Hanmarie
Die meisies hoef nie vir Hanmarie se ma ______________ vir die yskas te betaal nie. huur
Wat noem Tina-hulle die koekies? tjokbrokke
Die koekies het in die eerste __________ minute uitverkoop. vyf
Die koekies was 'n groot _____________. sukses
Waar wag Stefaans Marais daardie middag om Tina huis toe te vat? Voor die... koshuis
Waaroor was Simpiwe en Phakama onseker en dit het bygevoeg dat hulle nie na die dorpskool wou gaan en klaar maak met skool nie? vervoer
Wat besluit Tina om daardie naweek huis toe te vat. wasgoed
Wat het Stafaans vir hulle gekoop toe hy by die kafee stop. slaptjips

IDEES VAN RAS IN DIE LAAT 19DE EN 20STE EEU Crossword

Type
Crossword
Description

Die oorspronklike inwoners van Australië Inboorlinge
Haat van Jode. Anti- Semitisme
Die segregasiestelsel in 1948 deur die Nasionale Party Regering in Suid-Afrika ingevoer. Apartheid
`n Lid van die mense wat Indo-Europese tale praat. Hitler het term verkeerdelik gebruik om sekere tipes Germaanse mense te bedoel- blonde hare en blou oë. Aries
Absorpsie en integrasie van mense in die gewoontes, houdings en lewenswyse van die dominante groep. Assimilasie
Ekstreme gewelddadige dade, veral die fisiese besering behels. Wreedhede
Uitmaak om boos en sleg te wees. Dit is aan die Jode gedoen. Demoniseer
Die wetenskap van menslike bevolking te verbeter deur beheerde teel vir gewenste menslike eienskappe Eugenetiek
Die sistematiese dood van een groep mense gedwing word om te bly Volksmoord
`n Gebied in `n stad waar `n spesifieke groep mense gedwing word om te bly. Ghetto
Vals of nie suiwer wetenskaplik nie. Pseudowetenskaplik
Geloof in die meerderwaardigheid van `n spesifieke ras; vooroordeel hierop gebaseer Rassisme
Duitse woord vir ‘ryk’ Reich

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword

Type
Crossword
Description

Wie dra altyd die juffrou se tas? Andries
Vir wie verduidelik Andries hoe om 'n geleentheid te kry om vir die naweek huis toe te gaan? Tina
Waar moet Tina gaan wag om vir 'n geleentheid huis toe te vra by die boere? kooperasie
Voltooi die volgende. Tina moet nie 'n tas vol _______________ saamvat as sy vir 'n geleentheid gaan vra nie. wasgoed
Tina kan by ______________ en Ant Ketlin gaan bly as sy nie 'n geleentheid huis toe kry nie. David
Wie kom tot Tina se redding by die kooperasie? Stefaans
Stefaans Marais word kwaad as Tina hom ____________ noem. meneer
Vul die ontbrekende woord in. Tina sit __ Stefaans in die bakkie en nie agter op nie. langs
Hoe voel Tina daaroor dat mense oor haar praat met die dat haar pa wit is? naar
Wanneer Tina by ant Ketlin-hulle is en weet dat daar nie genoeg is om te eet nie maak sy verskoning en se sy moet na __________ gaan. Loisie
Watter skoolwerk gaan sy by haar vriendin in Marta se Kris doen? Wiskunde
Haar vriendin bly by haar __________________. tannie
Wie het haar vriendin by haar tannie in Marta se Kris geplaas? welsyn
Sy is in die sorg van haar tannie geplaas omdat die omstandighede by die huis nie ________________________ vir studie is nie. bevorderlik
Waarmee sukkel Loisie as dit by Wiskunde kom? tafels
Aan watter sanger word Tina blootgestel deur Loisie? Eminem
Die sanger praat baie lelik en __________________ in sy liedjies. vloek
Wat het Tina vir aandete gehad daardie Vrydagaand in Marta-se-Kris? Dit kos net 50c. skyfies

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Type
Crossword
Description

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis? Coetzees
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry? kerk
Wie is ook in die VGK-kerk? Loisie
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan. sending
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk. kos
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet. Buffel
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is? hartseer
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het. biduur
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________. De Bruyn
Die mense se die dominee het kwaai______________ . honde
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie. erf
Wie het net by die dominee se erf ingeloop? Jakob
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop. deur
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie. huise
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ . oupa
Die dominee se __________ was grys. hare
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai? sopkombuis
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het? Sanna
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik? perdekar
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies. pak
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon. gesig
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________. glimmer
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie. ryloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________. vermink
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________. geloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee. boodskap
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys? gedig
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan? Gariepdam
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon? klaskamerbeheer
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou Cline
Wat is die skoolhoof se van? Roode
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ? Dale
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ? Leonard
Wat is die Engelse juffrou se van ? Cline
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ? Avenant
Wat is die L.O. meneer se van ? Rheeder
Wat is die Biologie meneer se van ? Els
Wat is die MSW meneer se van ? Viljee
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig? agt
Vir wie stel die gedig voor? personeellede
Wat sal Tina vir die koerant teken? spotprente
Hoe voel Tina oor Jakob se dood? hartseer

Werkkaart - Elektrostatika en Elektrisiteit Crossword

Type
Crossword
Description

'n Tydelike magneet gemaak deur 'n stroomdraende draad om 'n ysterkern te spoel. ELEKTROMAGNEET
Materiaal wat nie toelaat dat elektrone vloei nie ISOLATOR
'n Stroombaan komponent wat die stroom van elektriese stroom weerstaan RESISTOR
'n Veranderlike weerstand REOSTAAT
Voorwerpe met teenoorgesteld ladings ervaar 'n ___________ krag AANTREKKINGS
'n Materiaal waarlangs 'n elektriese stroom kan vloei GELEIER
Die weerstand wat ervaar word wanneer een voorwerp in kontak met 'n ander beweeg word WRYWING
'n Toestel wat chemiese energie in elektriese energie kan verander SEL
Volledig pad waardeur elektrisiteit gelei word STROOMBAAN
'n draad wat maklik smelt wanneer oorverhit en so breek 'n stroombaan SMELTDRAAD
'n Mate van hoe sterk die ladings langs die geleier gestoot word STROOM
Voorwerpe met dieselfde ladings ervaar 'n ___________ krag AFSTOTINGS
Verlig lig as gevolg van verhitting GLOEILAMP
Nie beweeg nie, bly op een plek STATIES
'n Spoel draad wat soos 'n magneet optree as 'n stroom daardeur beweeg SOLENOïDE
Hoë weerstand draad gebruik in gloeilampe WOLFRAM

Blokkiesraaisel: Menseregte en die Grondwet Crossword

Type
Crossword
Description

Die basiese regte wat elke mens het om regverdig beandel te word en vry te kan leef. menseregte
Die aartsbiskop en anti-apartheidsaktivis wat vir Suid-Afrika die naam "reenboognasie" gegee het. Desmond Tutu
Die gebruik van iemand of iets wat jou op 'n onregverdige manier help. uitbuiting
Die tref van onderskeid deur een mens/groep anders as 'n ander mens/groep te behandel. diskriminasie
Die hoogste wet van Suid-Afrika. Grondwet
'n Standpunt van die regte van 'n groep mense. handves
Die ideaal van gelyke behandeling tussen mans en vroue. Geslagsgelykheid
Niemand mag jou doodmaak nie. Hierdie is die reg tot ____. lewe
Nie die staat of enigeiemand anders mag jou pos oopmaak, jou e-posse lees of na jou telefoonoproepe luister sonder jou toestemming nie. Hierdie is die reg tot ____. privaatheid
Howe wat genader word met klagtes ten opsigte van diskriminasie, teistering en haatspraak. gelykheidshowe
Onwettige en oneerlike optrede, veral deur iemand met mag of gesag. korrupsie
________ beskerm jou teen die skending van jou regte. Beskermingsagentskappe

'n Eenvoudige stroombaan (Opgestel deur proefstudent) Crossword

Type
Crossword
Description

'n............is 'n stelsel om energie oor te dra. Stroombaan
Die stroombaan se rol is om elektrisiteit van die bron na die......... te stuur. Toestel
Die toestel verander dan die elektriese energie in nuttige.........-energie. Uitset
Alle elektriese stelsels het 'n............... en 'n uitset. Insettoestel
'n Elektriese stroombaan bestaan uit verskillende........ Komponente
'n...... is 'n voorbeeld van 'n elektriese toestel se energiebron. Battery
Slegs wanneer die bron.........is aan die ander dele van die stelsel kan die elektriese energie gebruik word. Gekoppel
Baie materiale........elektrisiteit. Gelei
Die meeste stelsels gebruik.......as geleidingsmateriaal. Drade
Die meeste elektriese kabels gebruik.......draad. Koper
......is 'n voorbeeld van uitset-energie. Hitte
Elektrisiteit vloei langs 'n...... Baan
'n..................baan van elektrisiteit is gesluiten is dus voltooi. Ononderbroke
Die gloeilamp verander van elekrtiese energie na....... Ligenergie
Die ........elektrisiteit beweeg terug na die bron om te herlaai. Swakker
As 'n voltooide stroombaan gekoppel is aan 'n energiebron sal die eletrisiteit.....daardeur vloei. Konstant
'n.......verbreek die vloei van elektrisiteit. Skakelaar
'n Skakelaar is 'n nuttige komponent. Ons kan dit gebruik om.......die vloei van elektrisiteit te verbreek wanneer ons dit nie benodig nie. Doelbewus
Wanneer skakelaars.....is, kan elektrisiteit deur vloei. Gesluit
Wanneer skakelaars......is, is die vloei van elektrisiteit verbreek. Oop

Die kruppel engel (Tina) Crossword

Type
Crossword
Description

Wie is die hoofkarakter in die roman? Tina
Wat is die hoofkarakter se van? Louw
Wat is die hoofkarakter se biologiese pa se naam? Stefaans
Wat is haar biologiese pa se van? Marais
Van watter afstammeling is die hoofkarakter se ma? Karretjiesmense
Van watter afstammeling is die hoofkarakter se biologiese pa? witmense
Vul die korrekte woord in. Tina is __________ soos haar ma. kort
Tina het bruin ___________________ oë. amandelvormige
Tina het _________lippe. punt
Tina het 'n _________ neus. punt
Tina het nie ______________ hare nie. kroes
Tina het ___________bene. kierie
Tina is die _______________ in haar graad -7 klas. slimste
Die plaasskool se naam is ______________. Rising Star
Op watter dorp wil Tina skool gaan om in Afrikaans te leer? Van Noodt
Tina is na ouma _____________ vernoem. Martina
Hoe word Tina se ouma deur die plaasmense genoem? Oumies
Waarheen wil Tina wegloop? Kaapstad
Wie is Tina se grootmaakpa? Pa At
Wat is Tina se sussie se naam? Maaghret
Wat is Tina se boetie se naam? Klein Attie
Wat is Tina se ma se naam? Lettie
Wat is die naam van die plaas waar Tina-hulle woon? Coetzeerus
In watter taal het Tina onderrig op die plaas gekry? Engels
Wie het vir Tina na Stefaans gestuur? Jakob
Wat moes Tina by Stefaans gaan vra? geld
Waaroor het Tina en Jakob baklei toe hulle klein was? pop
Jakob steek vir Tina met 'n ... geroeste mes
Jakob is ______ jaar ouer as Tina. drie

Kwartaal 2 Blokkiesraaisel Crossword

Type
Crossword
Description

Die simbool Ca staan vir die element __________. Kalsium
Die atoommassa/massagetal deur die aantal protone plus __________ aan. neutrone
Elemente word horisontaal in __________ geplaas. Periodes
Groep 1 op die Periodieke Tabel bevat die __________-metale. Alkali
Groep 17 op die Periodieke Tabel bevat die __________. Halogene
CO staan vir __________. Koolstofmonoksied
CaCO₃ staan vir __________. Kalsiumkarbonaat
'n __________ reaksie is 'n proses waartydens een stel chemiese stowwe verander word in 'n nuwe stel chemiese stowwe met hul eie chemiese eienskappe. Chemiese
Atome, elemente of verbindings wat vorm tydens 'n chemiese reaksie. Produkte
Sommige metale reageer met suurstof en stel hitte en energie vry. Hierdie proses word _________ genoem. Verbranding
__________ is 'n chemiese reaksie waar 'n metaal met suurstof reageer om metaaloksiede te vorm. Korrosie
Kleur van swaelpoeier. Geel
'n Stof wat 'n lae pH het is 'n __________. Suur
'n Stof wat van kleur verander wanneer dit by 'n suur- of basisoplossing geplaas word. Indikator
Die kleur wat universele indikator word wanneer dit in 'n neutrale oplossing geplaas word. Groen
NaOH staan vir __________. Natriumhodroksied
Die wet van behoud van __________: Materie kan nie geskep of vernietig word nie. Materie
Suur + Metaal → Sout + __________ Waterstof
Suur + __________ → Sout + Water + Koolstofdioksied Metaalkarbonaat
__________ is wanneer 'n suur en basis met mekaar reageer om 'n sout en water te vorm. Neutralisasie

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

Sonder my kan jy nie 'n sin maak nie werkwoord
Alles wat jy kan sien, aan vat en kan voel selfstandige naamwoord
Ek help die "doenwoord" bywoord
Jy het woordsoorte nodig om 'n ____ te maak sin
Die baba-woordsoort lidwoord
Ek is mooi, warm, slim of klein byvoeglike naamwoord
Hoeveel familielede in die storie? vyf
Wat is die van (surname) van die familie? woord
Die seuns (boys) het almal _______ name kort
Die meisies (girls) het ______ name lang