Type
Crossword
Description

Die vloei van elektriese lading. Elektrisiteit
Dui aan hoeveel elektrisiteit in 'n voorwerp is. Lading
Elektriese stroom dra energie van die sel deur die _____ en terug na die elektriese sel. stroombaan
Elektriese stroom word gemeet in ____. Ampere
'n Toestel wat elektirisiteit omsit in nuttige uitsetenergie. gloeilamp
Koperdrade word met _______ geïsoleer. plastiekbuise
'n Bron van energie met 'n positiewe- en negatiewe pool. Sel
Word gebruik om 'n stroombaan aan en af te skakel. skakelaar
Simbole word gebruik om ______ in stroombane voor te stel. Komponente
'n Stroombaan is _____ wanneer die stroom daardeur kan vloei. geslote
Koperdraad is 'n goeie _______ van elektrisiteit. geleier
'n Slegte geleier word 'n ___________ genoem. isoleerder

Werkkaart - Elektrostatika en Elektrisiteit Crossword

Type
Crossword
Description

'n Tydelike magneet gemaak deur 'n stroomdraende draad om 'n ysterkern te spoel. ELEKTROMAGNEET
Materiaal wat nie toelaat dat elektrone vloei nie ISOLATOR
'n Stroombaan komponent wat die stroom van elektriese stroom weerstaan RESISTOR
'n Veranderlike weerstand REOSTAAT
Voorwerpe met teenoorgesteld ladings ervaar 'n ___________ krag AANTREKKINGS
'n Materiaal waarlangs 'n elektriese stroom kan vloei GELEIER
Die weerstand wat ervaar word wanneer een voorwerp in kontak met 'n ander beweeg word WRYWING
'n Toestel wat chemiese energie in elektriese energie kan verander SEL
Volledig pad waardeur elektrisiteit gelei word STROOMBAAN
'n draad wat maklik smelt wanneer oorverhit en so breek 'n stroombaan SMELTDRAAD
'n Mate van hoe sterk die ladings langs die geleier gestoot word STROOM
Voorwerpe met dieselfde ladings ervaar 'n ___________ krag AFSTOTINGS
Verlig lig as gevolg van verhitting GLOEILAMP
Nie beweeg nie, bly op een plek STATIES
'n Spoel draad wat soos 'n magneet optree as 'n stroom daardeur beweeg SOLENOïDE
Hoë weerstand draad gebruik in gloeilampe WOLFRAM

'n Eenvoudige stroombaan (Opgestel deur proefstudent) Crossword

Type
Crossword
Description

'n............is 'n stelsel om energie oor te dra. Stroombaan
Die stroombaan se rol is om elektrisiteit van die bron na die......... te stuur. Toestel
Die toestel verander dan die elektriese energie in nuttige.........-energie. Uitset
Alle elektriese stelsels het 'n............... en 'n uitset. Insettoestel
'n Elektriese stroombaan bestaan uit verskillende........ Komponente
'n...... is 'n voorbeeld van 'n elektriese toestel se energiebron. Battery
Slegs wanneer die bron.........is aan die ander dele van die stelsel kan die elektriese energie gebruik word. Gekoppel
Baie materiale........elektrisiteit. Gelei
Die meeste stelsels gebruik.......as geleidingsmateriaal. Drade
Die meeste elektriese kabels gebruik.......draad. Koper
......is 'n voorbeeld van uitset-energie. Hitte
Elektrisiteit vloei langs 'n...... Baan
'n..................baan van elektrisiteit is gesluiten is dus voltooi. Ononderbroke
Die gloeilamp verander van elekrtiese energie na....... Ligenergie
Die ........elektrisiteit beweeg terug na die bron om te herlaai. Swakker
As 'n voltooide stroombaan gekoppel is aan 'n energiebron sal die eletrisiteit.....daardeur vloei. Konstant
'n.......verbreek die vloei van elektrisiteit. Skakelaar
'n Skakelaar is 'n nuttige komponent. Ons kan dit gebruik om.......die vloei van elektrisiteit te verbreek wanneer ons dit nie benodig nie. Doelbewus
Wanneer skakelaars.....is, kan elektrisiteit deur vloei. Gesluit
Wanneer skakelaars......is, is die vloei van elektrisiteit verbreek. Oop

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

Name van dinge wat ons kan sien, hoor, ruik,proe of voel. selfstandige naamwoorde
Ons gebruik die woord om aan 'n persoon,plek of dier 'n naam te gee. Eiename
'n Versameling goed. versamelname
Voorwerpe wat meervoude of verkleinwoorde het. soortname
Dit verwys na die stof waaruit iets bestaan. massaname
Hoeveelhede word hiermee gemeet. maatname
Die woord vertel vir ons wat gedoen word. werkwoorde
Hierdie woorde dui tyd aan en word saam met werkwoorde gebruik. hulpwerkwoorde
Hierdie "klein woordjies" dui dikwels posisie aan - waar iets is. voorsetsels
Hierdie woord sê hoeveel van iets daar is. telwoorde
Hierdie woord dui aan hoeveelste iets is. rangtelwoorde
Hierdie woorde verbind twee sinne. voegwoorde
Hierdie woord vertel vir ons meer van 'n selfstandige naamwoord. Byvoeglike naamwoord
Hulle vertel vir ons meer van 'n werkwoord. Bywoorde
Ons gebruik hulle in die plek van selfstandige naamwoorde. voornaamwoorde
Meer as een ding. Meervoude

Tegnologie graad 9 Crossword

Type
Crossword
Description

Die beginsel waarop hidroulika en pneumatika gebasseer is Pascal
'n Nadeel van hidrouliese stelsels peperduur
Stoor die lading in hidrouliese 'n domkrag eenwegklep
Ook bekend as 'n bros materiaal hard
'n Metaal roes wanneer dit met hierdie element reageer suurstof
Toestel met tande wat gebruik word om 'n tou vas te maak. Nokklos
'n Elektroniese komponent wat as regsteller gebruik word. diode
Stoor vloeistof vir ekstra beweegafstand reservoir
Komponent se weerstand verhoog as die temperatuur verander termistor
Elektroniese skakelaar wat swak stroom kan versterk transistor
Skakelaars in serie enlogikahek
Beskerm komponente deur die stroom te beheer resistor
Keer dat 'n kapasitor ontlaai Dielektrikum
Mees geskikste behandeling teen roes galvanisering
Algemeenste soort remme wat in fietse gebruik word vellingremme
Die massa per kubieke meter van 'n spesifieke materiaal digtheid
Toets vir hardheid brinell
Ontdekker van die hidrouliese pers bramah
Pneumatiese stelsels gebruik .................... gas saamgepersde
Enkelwiel vaste katrolle bied geen ......................... voordeel nie meganiese
Hidrouliese stelsels is gevaarlik a.g.v. die hoë .......... druk
Die pal en ............... laat beweging slegs in een rigting toe. sperrat
Volgens Ohm se wet is die stroomsterkte direk eweredig aan die ..................... as die weerstand dieselfde bly. potensiaalverskil
Stoor elektriese lading Kapasitor
Positiewe elektrode Anode
Negatiewe elektrode Katode
Komponent wat gewoonlik saam met 'n transistor werk Potensiometer

Graad 9 Elektrisiteit Crossword

Type
Crossword
Description

Verskag energie aan die sel. sel
Bied weerstand teen die vloei van elektrone weerstand
Vermoe om energie te verrig. arbeid
Eenheid van potensiaalverskil. Volt
Meet klein stroompies. Galvanometer
Eenheid van weerstand. Ohm
Verstelbare weerstand. Reostaat
'n Stroom in 'n serie stroombaan bly ... konstant
Potensiaalverskil oor 'n serie stroobaan ... verdeel
Die potensiaalverskil oor 'n sel word ook die ____ van die stroombaan genoem. emk
Selle in serie word ook 'n ___ genoem. battery
Die hoeveelheid ____ per tydseenheid word stroomsterkte genoem lading

Isolasie en Energiebesparing Crossword

Type
Crossword
Description

Gordyne kan gebruik word om __________ te isoleer. Venster
Teëlvloere laat hitte ontsnap om 'n vertrek __________ te maak. Koeler
____________ is 'n natuurlike materiaal met goeie isolasie eienskappe. Hout
Dakke wat van __________ gemaak is, is natuurlike materiaal wat goeie isolators is. Gras
'n Koelhouer word van ___________ gemaak omdat dit die koue koeldrank isoleer teen die hitte buite. Plastiek
Indien goeie isolasie gebruik word by huise, spaar dit _________. Elektrisiteit
'n Kombers hou jou liggaam se __________ binne sodat dit nie verlore gaan nie. Hitte
Kastrolle word van staal gemaak omdat dit 'n goeie __________ is. Geleier
Polistireen kan gebruik word om hitte-oordrag te voorkom omdat dit 'n goeie _______ is. Isolator
Jou hare of wolmus keer dat _______ verlore gaan. Warmte
Isolasiemateriaal voorkom dat hitte __________ gaan. Verlore
Daar kan gebruik gemaak word van "think pink" in __________. Plafonne

Stroombane Crossword

Type
Crossword
Description

Beweging van lading stroom
Bron van energie Battery
Stroom wat van die positiewe tot by die negatiewe pool beweeg Konvensionele
Stroombane bestaan uit verskillende .......... Komponente
Selle sit ........... energie om in elektriese energie chemiese
Meer selle in serie .......... die stroom Verhoog
Meer resistors in serie ......... die stroom Verlaag
Reistors bied ........... teen die vloei van lading Weerstand
Filament van gloeilamp is gemaak van ........... wolfram
Watter metaal is 'n goeie geleier van elektrisiteit? Koper
Draad wat help om oorverhitting te laat gebeur Smeltdraad
Magnete het noord en suid .......... Pole
'n Stroom veroorsaak 'n ................ rondom die geleier Magneetveld
'n Magneet wat deur 'n elektriese stroom geskep word Elektromagneet
Is die magneet tydelik of permanent wat deur 'n stroom geskep word Tydelik
Proses waar verbindings opgebreek word in elemente deur elektrisiteit Elektrolise
Selle parallel gee 'n ........... stroom Kleiner
Resistors parallel bied 'n .............. weerstand Kleiner
Stroombane waar die stroom slegs een pad volg. Serie
Stroombane waar die stroom meer as een pad kan volg. Parallel

Lees- en skryftekens Crossword

Type
Crossword
Description

Word gebruik aan die einde van 'n stelsin. PUNT
Aan die einde van 'n vraagsin. VRAAGTEKEN
Dui parentese aan. KOMMA
Word by bevelsinne gebruik. UITROEPTEKEN
Wanneer daar 'n onvoltooide sin in 'n teks voorkom. ELLIPS
Beklemtoning van woorde. AKSENTTEKEN
Voor iemand se direkte woorde. DUBBELPUNT
Vestig aandag op die gedeelte wat volg. AANDAGSTREEP
Word gebruik om iemand se direkte woorde aan te dui. AANHALINGSTEKENS
# HUTSTEKEN
Dui die begin van 'n nuwe lettergreep aan. DEELTEKEN
Dui 'n lang uitgerekte vokaal in 'n oop lettergreep aan. KAPPIE
Wanneer daar 'n opeenhoping van klinkers in 'n woord voorkom, gebruik ons 'n ... KOPPELTEKEN

Gebruik die gegewe definisies en vrae om die blokraai te voltooi Crossword

Type
Crossword
Description

Die beskrywing of tasbare oppervlakte gehalte van 'n voorwerp? Tekstuur
Dit is n koel kleur Blou
Verwys na n skaal van lig na donker Toonwaarde
Om die gewig van die elemente op die kunswerk eweredig te versprei Balans
'n Klein stukkie van iets groter Fragment
Ontwerpe word op die oppervlak van 'n metaal plaat gesny of gekerf en dan met behulp van' n drukpers van die plaat af gedruk Gravure
Wat is geel se komplimentêre kleur Pers
Wanneer kuns gebruik word om oor iets in die samelewing te protesteer Proteskuns
Wanneer kuns gebruik word om verset teen die regering of maghebbers uit te druk Versetkuns
Om op metaal te graveer en dan die gekrapte lyne met ink te vul sodat dit 'n afdruk op papier kan maak wanneer dit deur n drukpers gedruk word Ets

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword

Type
Crossword
Description

Wie dra altyd die juffrou se tas? Andries
Vir wie verduidelik Andries hoe om 'n geleentheid te kry om vir die naweek huis toe te gaan? Tina
Waar moet Tina gaan wag om vir 'n geleentheid huis toe te vra by die boere? kooperasie
Voltooi die volgende. Tina moet nie 'n tas vol _______________ saamvat as sy vir 'n geleentheid gaan vra nie. wasgoed
Tina kan by ______________ en Ant Ketlin gaan bly as sy nie 'n geleentheid huis toe kry nie. David
Wie kom tot Tina se redding by die kooperasie? Stefaans
Stefaans Marais word kwaad as Tina hom ____________ noem. meneer
Vul die ontbrekende woord in. Tina sit __ Stefaans in die bakkie en nie agter op nie. langs
Hoe voel Tina daaroor dat mense oor haar praat met die dat haar pa wit is? naar
Wanneer Tina by ant Ketlin-hulle is en weet dat daar nie genoeg is om te eet nie maak sy verskoning en se sy moet na __________ gaan. Loisie
Watter skoolwerk gaan sy by haar vriendin in Marta se Kris doen? Wiskunde
Haar vriendin bly by haar __________________. tannie
Wie het haar vriendin by haar tannie in Marta se Kris geplaas? welsyn
Sy is in die sorg van haar tannie geplaas omdat die omstandighede by die huis nie ________________________ vir studie is nie. bevorderlik
Waarmee sukkel Loisie as dit by Wiskunde kom? tafels
Aan watter sanger word Tina blootgestel deur Loisie? Eminem
Die sanger praat baie lelik en __________________ in sy liedjies. vloek
Wat het Tina vir aandete gehad daardie Vrydagaand in Marta-se-Kris? Dit kos net 50c. skyfies