Type
Crossword
Description

Iemand deur 'n ____________ trek. ring
Soos water op 'n _______ se rug. eend
Agteros kom ook in die _______ kraal
Die __________ blaas. aftog
'n _____________ in die gras. slang
Nie onder 'n _________ uitgebroei nie. kalkoen
Oortreffende trap van beroemd. beroemdste
Kwaad, ____________, kwaadste. kwater
Intensiewe vorm van doof. stokdoof
Intensiewe vorm van vinnig. blitsvinnig

Intensiewe Vorms Crossword

Type
Crossword
Description

so lyk die grasperk kurkdroog
net gister gekoop splinternuut
nie vuil nie silwerskoon
in die water geval papnat
soos Usain Bolt blitsvinnig
in die middel van die winter yskoud
geen maan of sterre nie pikdonker
my gesig as ek bloos bloedrooi
ek het nou net die Argus gery doodmoeg
ons sit so as ons vir die spook wag doodstil
baie, baie kwaad smoorkwaad
glad nie bitter nie stroopsoet
glad nie sag nie kliphard
vlamme vuurwarm
nie spierwit nie pikswart
die beeste in die droogte brandmaer

Afrikaans Huistaal 2018 Crossword

Type
Crossword
Description

Skryf die meervoudsvorm van "bos" neer. bosse
Gee die verkleinwoord van vriend. vriendjie
Verskaf die meervoudsvorm van oupa. oupas
Gee die intensiewe vorm van groen. grasgroen
Wat is die stam van die woord daagliks. dag
Trappe van vergelyking: vinnig, vinniger, ... vinnigste
Gee die intensiewe vorm van doof. stokdoof
Identifiseer die basisvorm van die volgende woord: kinderagtig kind
Gee die intensiewe vorm van bekend. wêreldbekend
Gee die intensiewe vorm van jonk. bloedjonk
Verskaf die meervoudsvorm van plant. plante
Skryf 'n meer gepaste woord vir oggendete neer. ontbyt
Skryf die stam van tegnologiese neer. tegnologie
Teenoorgestelde geslag by diere: hoenderhaan hoenderhen
Gee die verkleinwoord van skilpad skilpadjie
Skryd die meervoud van die woord panda neer. pandas
'n Tydperk van 10 jaar. dekade
Alle blondines is maar lekker dom. stereotipering
Wat is die gemeenslagtige vorm van haan, hen en kuiken? hoender
Watter woordsoort is "tjank"? werkwoord

Intensiewe vorme toets Crossword

Type
Crossword
Description

arm brandarm
ryk skatryk
skoon silwerskoon
doof stokdoof
rooi boedrooi
gelukkig dolgelukkig
siek doodsiek
wit spierwit
glad seepglad
helder klokhelder
klein piepklein
leeg dolleeg
lelik skreeulelik
hard kliphard
warm vuurwarm
lewendig springlewendig
beroemd wêreldberoemd
hoog hemelhoog
soet stroopsoet
alleen stoksielalleen

Woordsoorte - Hersiening Crossword

Type
Crossword
Description

Watter woordsoort is Tygervalley College? Eienaam
Gee die meervoud van hemp. hemde
'n D en T kry in die verkleiningsvorm 'n ___ jie
Dit is die gedeelte van die woord wat VOOr aan die basis gevoeg word: voorvoegsel
Maar en want is 'n voorbeeld van 'n ______ ? Voegwoord
Dit is die gedeelte van die woord wat AGTER aan die basis gevoeg word. agtervoegsel
'n Is 'n ______ lidwoord. onbepaalde
Sjoe! Is 'n voorbeeld van 'n _____ ? tussenwerpsel
Benoem die woordsoort is HOOFLETTERS. Daar wei 'n TROP bokke. versamelnaam
Tweede is 'n voorbeeld van watter woordsoort? Rangtelwoord
Benoem die woordsoort is HOOFLETTERS. Die gras is GRASGROEN. byvoeglikenaamwoord
Gee die intensiewe vorm van kwaad. smoorkwaad
Wat is die VERGROTENDE trap van doof. Bv. skoon - skoner dower
Benoem die woordsoort in HOOFLETTERS. Dit is MY verkyker. besitlik
HET en SAL is 'n voorbeeld van _____ ? hulpwerkwoord
Benoem die WOORDSOORT in HOOFLETTERS. Die seun het gister VINNIG weggehardloop. bywoord

Idiome blokkiesraaisel Crossword

Type
Crossword
Description

Moenie appels met ........... vergelyk nie Pere
Die wind van onder jou ........ hê Vlerke
Die ....... uit die mou laat Aap
Daar is n ....... in die gras Slang
Water in die ....... dra See
Sy is daar 'n ....... op droë grond Vis
'n Roos tussen die ....... Dorings
'n Geheue soos 'n ....... te hê Olifant
Jou eie ...... afsny Keel
In iemand se ....... krap Slaai
Hy is 'n harde ....... Koejawel
Hy voel ....... vir iets Vere
Nie onder 'n ....... uitgebroei wees nie Kalkoen
Die ....... van die seekoei Oortjies
Ridder op 'n wit ....... Perd
Al dra 'n aap 'n goue ......., bly hy steeds 'n lelike ding Ring
Laat die herinneringe jou nie ....... nie Doodmaak
Uit die oog, uit die ........ Hart
Die swaard van ....... hang oor jou kop Damokles
Die ....... delf Onderspit

Woordeskatlys 2: Tieners met etiket Crossword

Type
Crossword
Description

Een woord vir 'goeie maniere'. etiket
Gee een woord vir die idioom: 'om slange te vang'. woedend
Iemand wat nie maniere in 'n fliekteater het nie. fliekvlieg
Die Afrikaanse woord vir "gentleman". heer
Verkleinwoord van man. mannetjie
Om nie bewus te wees nie. Onbewus
Nie voorkop nie. agterkop
Intensiewe vorm van duur. Peperduur
Afrikaanse woord vir "popcorn". springmielies
Vorm 'n samestelling met koffie + winkel. koffiewinkel
Intensiewe vorm van kwaad. smoorkwaad
Iemand wat nie gemanierd is nie. Ongemanierd
Meervoud van droom. drome
Antoniem van 'goeie'. slegte
'n Lidwoord. die
Sinoniem vir miskien. dalk

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Type
Crossword
Description

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis? Coetzees
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry? kerk
Wie is ook in die VGK-kerk? Loisie
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan. sending
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk. kos
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet. Buffel
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is? hartseer
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het. biduur
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________. De Bruyn
Die mense se die dominee het kwaai______________ . honde
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie. erf
Wie het net by die dominee se erf ingeloop? Jakob
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop. deur
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie. huise
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ . oupa
Die dominee se __________ was grys. hare
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai? sopkombuis
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het? Sanna
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik? perdekar
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies. pak
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon. gesig
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________. glimmer
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie. ryloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________. vermink
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________. geloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee. boodskap
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys? gedig
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan? Gariepdam
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon? klaskamerbeheer
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou Cline
Wat is die skoolhoof se van? Roode
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ? Dale
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ? Leonard
Wat is die Engelse juffrou se van ? Cline
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ? Avenant
Wat is die L.O. meneer se van ? Rheeder
Wat is die Biologie meneer se van ? Els
Wat is die MSW meneer se van ? Viljee
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig? agt
Vir wie stel die gedig voor? personeellede
Wat sal Tina vir die koerant teken? spotprente
Hoe voel Tina oor Jakob se dood? hartseer

RAAI RAAI Crossword

Type
Crossword
Description

Al dra 'n _____ 'n goue ring bly hy steeds 'n lelike ding aap
Baie ______ is 'n haas se dood. honde
Soos water op die ____ se rug. eend
Sinoniem vir 'n esel donkie
Sinoniem vir toneelspeler akteur
Moenie ou ______ uit die sloot grawe nie koeie
Jy moet die bul by die ________ pak horings
Antoniem vir vertikaal horisontaal
______ trou met wolf se vrou jakkkals
Sinoniem vir periode tydperk
Sinoniem vir siek ongesond
Hy is nie onder 'n ________ uitgebroei nie kalkoen
Daar is 'n _______ in die gras slang
Die _________ kom ook in die kraal agteros
Antoniem vir n bejaarde jongmens

Afrikaans Blokkiesraaisel Graad 6 Crossword

Type
Crossword
Description

'n Voorbeeld van lidwoord die
Wat beskryf die selfstandige naamwoord? 'n ______naamwoord byvoeglike
'n Voorbeeld van 'n hulpwerkwoord het
Rangtelwoord vir 7 sewende
Hierdie kom voor 'n want en 'n maar komma
Liefde is 'n voorbeeld van 'n _____ selfstandige naamwoord abstrakte
Iemand se direkte woorde direkterede
Trappe van vergelyking vir dood dood
Ander woord vir 'n simpleks basisvorm
bv. is 'n afkorting vir byvoorbeeld

Taalleer Hersiening No.1 Crossword

Type
Crossword
Description

Verkleining van die woord tussen hakies- Die seun dra 'n (broek). broekie
Gee die meervoud van die woord tussen (hakies). Pa en Oupa dra (hemp). hemde
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Die stoel (op wat) Oupa sit, is stewig. waarop
Gee een woord. My (ma se suster) gaan saam met ons vakansie hou. tannie
Gee die verkleining van die woord tussen hakies. Die kinders bou (torings) op die strand. torinkies
Intensiewe vorm van die woord tussen hakies. Pa is 'n (vet) man. spekvet
Intensiewe vorm - Die speelgoedpop was (goedkoop) spotgoedkoop
Gee die vergrotende trap van die woord tussen hakies. Die pa is (oud) as die ma. ouer
Gee die korrekte samestelling. Die seuns dra (kind + skoene). kinderskoene
Gee die regte vorm van die woord tussen hakies. Deon Meyer skryf die (goed) speurverhale. beste
Kies die korrekte antwoord. Die meisie oor(wie/wat) hy skryf is 'n Suid-Afrikaner. wie
Die man (wie/wat) die boek skryf het in Klerksdorp grootgeword. wat
Voltooi die sin met die korrekte lidwoord in die oop spasie. Om (...) mens te laat lag, moet jy snaaks wees. 'n
Korrekte lidwoord. Ek het (...) beste tyd van my lewe. die
Gee die intensiewe vorm. Dit was 'n (lekker) burger. smullekker
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Ek is mal oor (rooster) tamaties. geroosterde
Skryf die getal in woorde. (40) veertig
Vul die ontbrekende voorsetsel in. Hulle het mekaar _____ 'n vriend ontmoet. deur
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. "As jy 'n (uitstaan) diens lewer, sal mense jou ondersteun. uitstaande
Gee die antoniem vir die woord tussen hakies. Om 'n besigheid te bestuur moet jy (ongeduldig) wees. geduldig
Gee 'n persoonsnaam van die woord tussen hakies. (Iemand wat 'n winkel bestuur.) bestuurder