Bywoorde van plek Crossword
Type
Crossword
Description

____ is jou huiswerk vir vandag (___ is your homework for today)
Ons speel sport ____. (We play sport ___)
My vriende staan ____ by die deur. (My friends are standing ____ by the door)
Ons mag nie nou ____ mekaar staan nie. (We are not allowed to stand ___ to one another)
Ons mag ___ loop tydens eksamen nie. (We are allowed ___ during exams)
Ons sit ____ in die klas. (We are sitting ___ the class)
____ in die land is dit iemand se verjaardag. (___ in the world it is someone's birthday)
As jy nie werk in klas nie, val jy ___. (If you don't work in class, you fall ___)
Kaapstad is ___ van hier af. (Cape Town is ___ from here)
Dit is lekker om ___ vriende te sit. (It is nice sitting ____ friends)
As mens swem moet jou kop __ due water wees vir lug. (When swimming, your head needs to be __ of the water for air)
Kinders wat sukkel om te sien moet ___ in die klas sit. (Learners struggling to see needs to sit ___ of the class)
Mens lê ___ die kombers in die winter. (One lies ___ the blanket during the winter)
Ons is oppad ___. (We are on our way ___)
Ons skool is ___ 'n inkopiesentrum. (Our school is ___ a grocery centre)
Die covid-19 virus is ___. (The covid-19 virus is ___)
Ons moet pouses __ loop veld toe. (For break we have to walk __ to the field)
Jou ouers het jou ___ toe gery met 'n kar. (Your parents drove you ___ with a car)
Ek sal jou ___ ontmoet. (I will meet you ___)
Mens klim __ trappe. (One walks ___ stairs)

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword
Type
Crossword
Description

Wie dra altyd die juffrou se tas?
Vir wie verduidelik Andries hoe om 'n geleentheid te kry om vir die naweek huis toe te gaan?
Waar moet Tina gaan wag om vir 'n geleentheid huis toe te vra by die boere?
Voltooi die volgende. Tina moet nie 'n tas vol _______________ saamvat as sy vir 'n geleentheid gaan vra nie.
Tina kan by ______________ en Ant Ketlin gaan bly as sy nie 'n geleentheid huis toe kry nie.
Wie kom tot Tina se redding by die kooperasie?
Stefaans Marais word kwaad as Tina hom ____________ noem.
Vul die ontbrekende woord in. Tina sit __ Stefaans in die bakkie en nie agter op nie.
Hoe voel Tina daaroor dat mense oor haar praat met die dat haar pa wit is?
Wanneer Tina by ant Ketlin-hulle is en weet dat daar nie genoeg is om te eet nie maak sy verskoning en se sy moet na __________ gaan.
Watter skoolwerk gaan sy by haar vriendin in Marta se Kris doen?
Haar vriendin bly by haar __________________.
Wie het haar vriendin by haar tannie in Marta se Kris geplaas?
Sy is in die sorg van haar tannie geplaas omdat die omstandighede by die huis nie ________________________ vir studie is nie.
Waarmee sukkel Loisie as dit by Wiskunde kom?
Aan watter sanger word Tina blootgestel deur Loisie?
Die sanger praat baie lelik en __________________ in sy liedjies.
Wat het Tina vir aandete gehad daardie Vrydagaand in Marta-se-Kris? Dit kos net 50c.

Afrikaans Crossword

Afrikaans Crossword
Type
Crossword
Description

Iets wat jy drink
Jy kan dit doen vir n taxi
Jy kyk dit saam met jou vriende
Jy doen dit as iemand vir jou n grap vertel
Jy kry dit vir jou verjaarsdag
Jy voel dit as jy op n eng plek is
Iets waarop jy sit
Jy eet dit by die flieks
As jy iemand se aandag gee
As jy hartseer voel
Halle smaak soet
Halle sal altyd daar wees vir jou
Wanneer u lekker is
As u n gesprek het
Soet en roomerig
Soet en bruin
Wanneer iemand wil hê jy moet iets koop
Die teenoorgestelde van vriendin

Die kruppel engel Hoofstuk 7 Worksheet

Die kruppel engel Hoofstuk 7 Worksheet
Type
Matching Worksheet
Description

Wat was vir Tina die hoogtepunt die middag toe hulle dorp toe mag gaan?
Kies die korrekte antwoord. Tina kon nie 'n boek uitneem nie omdat sy op die (dorp / plaas) woon.
Juffrou Dale verduidelik dat sy in die ____________ op die dorp woon.
Hoeveel rand het juffrou Dale daardie middag vir Tina geleen wat Tina moes terugbetaal?
Hoeveel sakgeld kry Tina 'n week?
Loisie en Lindiwe het eerder na die ______________ op die gegaan as die biblioteek.
Juffrou Dale ____________ Tina op haar kuns en Afrikaanse gedig.
Elke kind het in die EBW-klas 'n _____________ gekry om te vermeerder en moes na twee weke verslag doen op wat hulle gedoen het of die geld teruggee.
Vul die ontbekende woorde in. Op 'n middag kyk Tina na 'n kinderprogram oor geldsake. Die tiener was ____________ as Japie.
Hy lyk nie so _______________ so wat sy hom onthou nie.
Die ______________ is sagter.
Sy vel lyk _____________ .
Die oor is ____________ genoeg om sy gesig interessant te maak.
Hy praat, eienaardig, maar nie __________________ nie.
Sy boodskap is dat _________________ die sleutel tot finasiele sukses is.
Wat het Tina by Oumies leer maak?
Tina en haar vriendinne kon hulle geld saamsit en die koekies maak en daarna die ________________ deel.
Die koekies het hulle in ___________-hulle se kombuis gemaak.
Die meisies hoef nie vir Hanmarie se ma ______________ vir die yskas te betaal nie.
Wat noem Tina-hulle die koekies?
Die koekies het in die eerste __________ minute uitverkoop.
Die koekies was 'n groot _____________.
Waar wag Stefaans Marais daardie middag om Tina huis toe te vat? Voor die...
Waaroor was Simpiwe en Phakama onseker en dit het bygevoeg dat hulle nie na die dorpskool wou gaan en klaar maak met skool nie?
Wat besluit Tina om daardie naweek huis toe te vat.
Wat het Stafaans vir hulle gekoop toe hy by die kafee stop.

Taalleer Hersiening No.1 Crossword

Taalleer Hersiening  No.1 Crossword
Type
Crossword
Description

Verkleining van die woord tussen hakies- Die seun dra 'n (broek).
Gee die meervoud van die woord tussen (hakies). Pa en Oupa dra (hemp).
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Die stoel (op wat) Oupa sit, is stewig.
Gee een woord. My (ma se suster) gaan saam met ons vakansie hou.
Gee die verkleining van die woord tussen hakies. Die kinders bou (torings) op die strand.
Intensiewe vorm van die woord tussen hakies. Pa is 'n (vet) man.
Intensiewe vorm - Die speelgoedpop was (goedkoop)
Gee die vergrotende trap van die woord tussen hakies. Die pa is (oud) as die ma.
Gee die korrekte samestelling. Die seuns dra (kind + skoene).
Gee die regte vorm van die woord tussen hakies. Deon Meyer skryf die (goed) speurverhale.
Kies die korrekte antwoord. Die meisie oor(wie/wat) hy skryf is 'n Suid-Afrikaner.
Die man (wie/wat) die boek skryf het in Klerksdorp grootgeword.
Voltooi die sin met die korrekte lidwoord in die oop spasie. Om (...) mens te laat lag, moet jy snaaks wees.
Korrekte lidwoord. Ek het (...) beste tyd van my lewe.
Gee die intensiewe vorm. Dit was 'n (lekker) burger.
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Ek is mal oor (rooster) tamaties.
Skryf die getal in woorde. (40)
Vul die ontbrekende voorsetsel in. Hulle het mekaar _____ 'n vriend ontmoet.
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. "As jy 'n (uitstaan) diens lewer, sal mense jou ondersteun.
Gee die antoniem vir die woord tussen hakies. Om 'n besigheid te bestuur moet jy (ongeduldig) wees.
Gee 'n persoonsnaam van die woord tussen hakies. (Iemand wat 'n winkel bestuur.)

Blokkiesraaisel: Menseregte en die Grondwet Crossword

Blokkiesraaisel: Menseregte en die Grondwet Crossword
Type
Crossword
Description

Die basiese regte wat elke mens het om regverdig beandel te word en vry te kan leef.
Die aartsbiskop en anti-apartheidsaktivis wat vir Suid-Afrika die naam "reenboognasie" gegee het.
Die gebruik van iemand of iets wat jou op 'n onregverdige manier help.
Die tref van onderskeid deur een mens/groep anders as 'n ander mens/groep te behandel.
Die hoogste wet van Suid-Afrika.
'n Standpunt van die regte van 'n groep mense.
Die ideaal van gelyke behandeling tussen mans en vroue.
Niemand mag jou doodmaak nie. Hierdie is die reg tot ____.
Nie die staat of enigeiemand anders mag jou pos oopmaak, jou e-posse lees of na jou telefoonoproepe luister sonder jou toestemming nie. Hierdie is die reg tot ____.
Howe wat genader word met klagtes ten opsigte van diskriminasie, teistering en haatspraak.
Onwettige en oneerlike optrede, veral deur iemand met mag of gesag.
________ beskerm jou teen die skending van jou regte.

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Die kruppel engel    Hoofstuk 6 Crossword
Type
Crossword
Description

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis?
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry?
Wie is ook in die VGK-kerk?
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan.
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk.
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet.
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is?
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het.
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________.
Die mense se die dominee het kwaai______________ .
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie.
Wie het net by die dominee se erf ingeloop?
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop.
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie.
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ .
Die dominee se __________ was grys.
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai?
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het?
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik?
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________.
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________.
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee.
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys?
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan?
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon?
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou
Wat is die skoolhoof se van?
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ?
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ?
Wat is die Engelse juffrou se van ?
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ?
Wat is die L.O. meneer se van ?
Wat is die Biologie meneer se van ?
Wat is die MSW meneer se van ?
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig?
Vir wie stel die gedig voor?
Wat sal Tina vir die koerant teken?
Hoe voel Tina oor Jakob se dood?

PSW Gr 4 Kwartaal 2 - Emosies,groepwerk,afknouery Crossword

PSW Gr 4 Kwartaal 2 - Emosies,groepwerk,afknouery Crossword
Type
Crossword
Description

Dit is wat ons voel
Jy word kwaad wanneer jou geluk bedreig word of jy nie veilig voel nie
Dit is n emosie wat jou gelukkig maak
Jy is bang vir dinge wat jou kan seer maak
Jy is senuweagtig en bang
n Beplande taak waar meer as een persoon aan werk
Gaan jul spelling na en werk netjies
Om deur dinge wat gesê of gedoen word iemand seer te maak
Iets wat die wet mens toelaat om te doen
Voedingskrag of kos
Slegte behandeling of wreedheid teenoor iemand
Iets wat jou ndiens laat verrig

TAALLEER HERSIENING NO.2 Crossword

TAALLEER HERSIENING NO.2 Crossword
Type
Crossword
Description

Vul die ontbrekende voornaamwoord by die oop spasie in. 'n Mens moet altyd weet wat om _________ aangaan.
Watter soort sin is die volgende? Wees versigtig!
Gee die vergrotende trap van die woord tussen hakies. Die aantal sterftes op die pad is (baie) gedurende die Desembervakansie.
Vorm die korrekte afleiding van die woord tussen hakies.Die (leer) studeer hard vir die eksamen.
Watter skryfteken ontbreek by die volgende . Julle moet hard studeer
Skryf die volgende afkorting tussen hakies voluit.( asb.)
Gee die oortreffende trap van die woord tussen hakies. Dit is die (goed) boek wat ek nog gelees het.
Vervang die woord dan met 'n sinoniem. Lees is beter (dan) TV.
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Die meisie wonder of hulle dieselfde (dink) koester.
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Op die melkbottel staan "olie" (skrif).
As jy in Suid-Afrika woon is jy 'n ____________________ .
Wat noem ons die stylfiguur tring! tring!?
Voltooi die volgende uitdrukking. Hy kap die spyker op sy______
Die meisie (belowe / glo) sy gaan eendag die president van Suid-Afrika wees.
Skryf die syfer, 20, in woorde.
Gee die intensiewe vorm van (beroemd)
Kies die korrekte antwoord. Ek is na my ma (vernoem/genoem).
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Almal dink (Amerika) is die slimste mense in die wêreld.
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. By die huisgala sien ons al die goeie (swem).
Kies die korrekte woord tussen hakies. By Hogsback is (eisige/ysige) temprature gedurende die winter ondervind.
Gee een woord vir die woorde tussen hakies. (In die aand) eet ons 'n volle maaltyd.
Gee een woord vir die woorde tussen hakies.Ek hardloop graag (in die oggend)
Gee een woord vir die woorde tussen hakies. Ek doen (elke dag) my huiswerk.
Kies die korrekte antwoord. Gou op jou (perdjie/donkie)wees.
Kies die korrekte antwoord tussen hakies. Is daar (enige/enigste) vrae?
Kies die korrekte antwoord. Is daar (enigste/enige) vrae?
Kies die korrekte antwoord. Hy (stuur/steur) vir sy meisie 'n bos rose.
Vul die korrekte antwoord by die oop spasie in. Die mense staan in 'n (tou/lyn/streep) om kaartjies vir die Mamma Mia fliek te koop.
My ouma se (raat/raad) vir hoes is heuning en suurlemoen.
Bakpoeier laat die koek (reis/rys).
Ons vertrek om (5 uur) vanmiddag. skryf in die tyd tussen hakies in woorde.
Ek het skuld (erken/herken/verken/ontken).
Skakel die (lug/lig) aan.

f en v hersiening Crossword

f en v hersiening Crossword
Type
Crossword
Description

Hiermee kan jy van een land tot die volgende vlieg, wat is dit?
Baie rook kom uit hierdie gebou.
Iemand wat ander help is...
Met wat is 'n voel bedek?
Wat het twee wiele en 'n ketting?
Ek ..... die papier en gooi dit in die drom
Dis Biebie, kalla en ...
Wanneer dit beurtkrag is, gebruik ons 'n ...
Sy het gehardloop, laat die ...... staan.
Watter diertjie swem in die see?
Die juffrou het gese ons mag .... maar nie raas nie.
een, twee, drie...
Watter klank maak 'n hond?
Watter dier se brein is so groot soos jou pinkie se nael?

Homofone Crossword

Homofone Crossword
Type
Crossword
Description

Jy _________ elke middag jou huiswerk doen.
Die dapper soldaat het baie ________ om in die oorlog te veg.
Hulle eet _________, vleis en aartappels.
Ons ________ per motor na Kaapstad.
Jou _______ klop in jou bors.
Die vloer is so __________ soos 'n klip.
Iemand wat baie geld het is __________ .
_______________ na die sterre.
Onthou om jou vuil kosblik uit jou tas te _________ .
Die ________ het ons vensters stukkend geslaan.
Die ________ waarop ek ry het 'n pap wiel.
'n Ander woord vir netjies, _________.
Ek gaan, ______ jy moet bly.
Die vee is ________, want dit is baie droog.
'n Hond is 'n goeie _________ .
Daardie skoene is baie ____________ .