Puzzles and worksheets similar to Bywoorde van plek Crossword

Handves van mense regte Crossword

Handves van mense regte Crossword
Type
Crossword
Description

Die reg om nooit onregverdig teen gediskrimineer te word nie
Om ander mense te respekteer asook om self respek te he
Jy het die reg om te ....
Niemand mag jou persoonlike goedere ondersoek sonder jou toestemming nie
Deur nie rommel te strooi beskerm jy dit.
Dit wat aan jou behoort.
Jy het die reg op basise ... om jou te leer lees en skryf.
Mense onder die ouderdom van 18 jaar
Jy is veraltyd n Suid Afrikaner indien jy dit sou opgee
Die reg om in 'n huis te woon

Diere Crossword

Diere Crossword
Type
Crossword
Description

Hierdie dier blaf
hierdie dier is bang vir honde
Hierdie diertjie woon in 'n tenk kan nie sonder water gaan nie
Dit is groot en baie mense het n pop wat soos dit lyk
Dit is die koning van die wilde
Dit het n baie lank neus
Dit het nie bene nie en seil op sy mag
Dit is n man hoender
Dit is n vroulike hoender
Dit is n vroulike hond
Hierdie dier is klein en hou van kaas
hierdie dier vlieg en het vere
hierdie is gebruik om op te ry
hierdie dier se nek is baie lank
Hierdie dier het die selfe naam soos ons se nasionale rugby span
Hierdie gee vir jou spek
Die baba naam vir hierdie dier is lam
hierdie die is baie stadig en het n dop
hierdie dier gee vir jou melk
Hierdie dier is groen en spring baie hoog

Lewensvaardighede Graad 6 Crossword

Lewensvaardighede Graad 6 Crossword
Type
Crossword
Description

Wanneer vriende jou forseer om iets te doen wat jy nie wil doen nie
As jy iemand spot of verkleineer
'n Beeld wat jy van jouself in jou gedagtes skep
Die strooi van rommel of ander afvalstowwe in water is...
Omgee of vriendelikheid wat teenoor ander bewys word
'n Bewondering vir iemand of iets en hulle vermoëns, eienskappe of prestasies
Regte wat aan alle mense behoort
Om jou werk of dag mooi te beplan sodat jy by al jou werk uitkom
Wanneer twee partye tot 'n ooreenkoms kom na hulle van mening verskil het
As jy jou doelwitte bereik word dit ..... genoem
Wanneer iemand nie met jou saamstem nie en 'n opinie lewer daaroor
Bakterieë wat deur besmette water versprei word en jou klein organe aantas
Wanneer middels gebruik word in so 'n manier dat dit skadelik teenoor ander mense of die persoon wat dit gebruik, kan wees
'n Stel oortuigings en die gedrag waarin 'n persoon glo
Multiras of -kulturele land ( spesifiek Suid-Afrika in die post-apartheid era)

Omgee vir mens en dier Crossword

Omgee vir mens en dier Crossword
Type
Crossword
Description

'n Lokval waarin diere gevang word.
'n Dokter spesiaal vir diere
Diere wat geslag word vir vleis moet op 'n menslike manier by ________ behandel word.
Mense wat opgelei is om wilde diere op te pas.
Dieretuine en _________ behandel nie altyd diere op 'n goeie manier nie. Die diere is dikwels in klein hokke.
Die DBV sal diere _______ voordat jy die dier aanneem.
Troeteldiere moet gereeld hul inentings kry en _______ word.
Ons moet ander mense in _____ neem en besef dat ander mense meer probleme as ons mag hê.
Wanneer jy uit jou eie aanbied om iets vir iemand anders doen, sonder om gevra te word.
Die ou mense van 'n gemeenskap wat soms in spesiale sentrums woon.

Graad 4 Blokkiesraaisel Crossword

Graad 4 Blokkiesraaisel Crossword
Type
Crossword
Description

Gooi iemand met water
Olifante doen dit met hulle ore
Die bekendste liggaamsdeel van die olifant
Mandla sê Olifant se slurp is ______________
Die dier met die reuse ore
Die geluid wat 'n olifant maak
Dit klink so as mens hard teen iets vasloop
Die dier met die kolle en die lang nek
Kameelperd eet die ___________ blare in die boomtoppe
Iets wat nie Kameelperd se tong steek terwyl hy eet nie
Waterbok se kleur is __________
Die naam van die bok
As mens rooi word in jou gesig van skaamte
Hang dit op die draad om droog te word
Waterbok ____________ saggies in die bos rond
Mandla was nie gelukkig nie
Mandla se ma sê dat almal iets ______________ het
'n Ander woord vir uitrek
'n Ander woord vir 'n stroom water
'n Groep bome
Olifant pluk dit van die bome af
Mandla kry 'n soen op sy _____________
Om stil te wees hou Waterbok ______________
Ma wil Mandla optel en ________________
Daarsonder sal jy nooit goed wees in iets nie

BLOKKIESRAAISEL Crossword

BLOKKIESRAAISEL Crossword
Type
Crossword
Description

Die tiende maand van die jaar
Die vierde maand van die jaar
Die persoon wat tande regmaak
Die dag na Saterdag
Die seisoen wanneer ons swem
Die seisoen na winter
Die persoon wat 'n gedig skryf
Die persoon wat ander lande besoek
Jy eet dit saam met koffie/tee
Die eerste ete van die dag
Die laaste ete van die dag
Die maaltyd in die middel van die dag
Een woord vir "in die aand"
Die persoon wat die skool bestuur
Die meervoud van "kind"
Die verkleinwoord van "kind"
Die meervoud van "speelding"
Ek eet met 'n mes en 'n __________
Baie moeg is ______________
Baie duur is _______________
Die antoniem vir "vinnig"
Die antoniem vir "baie"
Die persoon wat jou onderrig
Goed, beter , die _________________
Die vroulike vorm van "buurman"
Die mervoud van "buurman"
Mens gaan eers na die _______________ en dan na die hoëskool

Sederberge is nie vir sissies nie Crossword

Sederberge is nie vir sissies nie Crossword
Type
Crossword
Description

Hierdie is 'n voorbeeld van 'n ....
Die seun se naam
Die oudste stapper se naam
Die pa se bynaam
Die seun se bynaam
Hulle stap in die....
Hulle sien die dier se spore in die voetpad
Liggaamsdeel van die Oom wat gebyt word
Die berg wat hulle uitklim
Die plek waar hulle die staptog sou eindig
Die pa se regte naam
Die tydperk in Suid-Afrikaanse Geskiedenis toe die Oom jonk was
Hoeveel oorsese vriende by die Oom in die Township gaan kuier het
Die twee mans drink dit om hulle warm te hou
Die taal wat die ou man praat
Die studierigting wat die oom se oorsese vriende studeer het

Blokkiesraaisel Crossword

Blokkiesraaisel Crossword
Type
Crossword
Description

Vorm deel van die grondwet van RSA
Die wet wat jou beskerm as jy jou opinie wil lig is vryheid van ____?
'n Mens het regte om jou te beskerm maar in reaksie hierop moet mens ____ optree.
Die handves van Regte se doel is om burgers se _____ te beskerm.
Die hoofstuk waarin die Handves van Regte in die Grondwet staan
As iemand jou ongemaklik laat voel, oortree hulle hierdie reg.
Afkorting vir die kommissie wat die skending van menseregte monitor.
Die parlement voor 1994 het bekend gestaan as 'n ____ -parlement.
Suid-Afrika het so 'n regeringstelsel
As ootreders in die hof verskyn, verdedig hierdie persoon hulle.

WOORDESKAT: Wie is ek? Crossword

WOORDESKAT: Wie is ek?  Crossword
Type
Crossword
Description

Diere wat by jou in die huis woon.
Dinge waarin ek belangstel en in my vrye tyd doen.
'n Naam wat vriende jou noem, nie jou regte naam nie.
Wanneer iemand jou uitnooi na iets, gee hulle vir jou 'n....?
Mense van ongeveer jou eie ouderdom saam met wie jy tyd spandeer.
Gee die Afrikaans vir 'favourite colour'.
Die mense wat saam met jou in die huis bly en familie van jou is.
Jou kamer in die huis, waar jou bed is.
Dinge wat jou interesseer.
Wanneer jy verjaar, hou jy 'n ...................... waarna jy al jou vriende nooi.
Gee die Afrikaans vir 'personality'.
Die hare wat uit jou ooglede groei.
Een woord vir jou boeties en sussies.
Jou ouma se ma is jou................?
Mense wend dit gewoonlik aan hulle gesigte om hul voorkoms te verbeter.

Die kruppel engel Hoofstuk 1 Crossword

Die kruppel engel Hoofstuk 1 Crossword
Type
Crossword
Description

Wat is die naam van die plaasskool waar Tina graad 7 voltooi het?
Vul die ontbrekende woord in die oop spasie in. Tina wil _____________ met die hoop op 'n beter toekoms en opvoeding.
Waarheen is Tina op pad?
Op watter manier beplan Tina om Kaapstad toe te gaan?
'n Motor hou stil en 'n seun klim uit. Wat is die seun se naam?
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Hy is _____________ en hy stink.
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Daar is ______________ tussen sy neus en mond.
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Sy vel is droog en hy het geen ooghare of ____________________ nie.
Hoe lyk die seun. Vul die ontbrekende woord in. Sy ____________________ oog traan.
Wat is die naam van Stefaans Marais se plaas?
Ant Lya is Stefaans Marais se _____________________.
Hoe oud was Tina se ma toe Tina gebore is?
Tina se ma sê dat Tina 'n _______________ is.
Hoe laat Tina se ma haar voel oor die feit dat sy gebore is?
Pa At is Tina se _________________________.
Pa At is Tina se _________________________.
Tina vra vir Stefaans Marais vir geld om _____________________ toe te gaan.
Waarvoor moet Stefaans alles betaal?
Waarvoor moet Stefaans alles betaal?
Waarvoor moet Stefaans alles betaal?
Waarvoor moet Stefaans alles betaal?
Waarvoor moet Stefaans alles betaal?
Waarvoor moet Stefaans alles betaal?
In watter taal gaan Tina in die ander skool leer?
In watter taal het Tina by die plaasskool geleer?
Tina se suster se naam is______________ .
Tina se broor se naam is ______________