Puzzles and worksheets similar to Die kruppel engel (Tina) Crossword

Dewald en Chanè se liefdesverhaal Crossword

Type
Crossword
Description

1.In watter maand het Dewald en Chanè ontmoet?
2. Wat het hulle op hulle eerste date gaan drink?
3. Wat het Dewald gekoop nadat hy haar verjaarsdag vergeet het?
Wattter speletjies het hy gebruik om die groot vraag te vra?
Wat moet Dewald vir Chanè koop na 'n aand se gekuier?
Wat is een ding wat Dewald en Chanè soms van vergeet?
Wanneer het Dewald, Chanè gevra om sy meisie te wees?
Wat is hulle trou Hashtag?
Wat was die klas wat hulle saam gedeel het?
10. Wat van Dewald was baie lank?
11. Wat geniet Chanè gereeld as 'n buitemuurse aktiwiteit?
12. Waar trou hulle?

Drama elemente Crossword

Type
Crossword
Description

om hard en duidelik te praat sodat die mense in die gehoor jou kan hoor.
Om jou natuurlike persoonlikheid weg te steek sodat jy die persoonlikheid van jou karakter kan opneem.
n voorwerp wat die akteurs op verhoog gebruik. Dit is klein genoeg om rond te dra op verhoog.
om te fokus op verhoog sodat jy nie lag in ernstige gebeurtenisse nie.
die stel ontwerp wat die gehoor meer vertel van die tyd en plek waar die verhaal plaasvind.
Gesigsuitdrukkings: hoe wys die karakter emosies op hul gesigte?
Wat is die naam van die verhaal?
Waar en wanneer vind die verhaal plaas?
Wat is die boodskap van die verhaal?
Watter karakter neem all die fokus?
Wat is die draaipunt van die die verhaal?
Wie is in konflik met wie?

Die Kruppel Engel (Tina Louw) Crossword

Die Kruppel Engel (Tina Louw) Crossword
Type
Crossword
Description

Waaroor het Tina en Jakob baklei toe hulle klein was?
Tina is _____________ soos haar ma.
Op watter dorp wil Tina skool gaan om in Afrikaans te leer?
Wat is Tina se sussie se naam?
Die plaasskool se naam.
Die hoofkarakter se biologiese pa.
Tina se ma se naam is Ma _____________.
Tina het _____________ lippe.
Tina het bruin _____________-vormige oë.
Die taal van onderrig op die plaas.
Die hoofkarakter in die roman.
Wie het vir Tina na Stefaans gestuur?
Haar biologiese pa se ras.
Jakob steek vir Tina met 'n geroeste _____________.
die afstammeling van die hoofkarakter se ma.
Tina het 'n _____________ neus.
Tina se boetie.
Waarheen Tina wil wegloop.
Tina se bene word so beskryf.
Die naam van die plaas waar Tina-hulle woon.
Tina is die _____________ in haar graad 7-klas.
Tina se grootmaakpa.
Waarvoor Tina vir Stefaans gevra het.
Tina het nie _____________ hare nie.
Tina se ouma word so deur die plaasmense genoem.
Jakob is _____________ jaar ouer as Tina.

Kruppel Engel Hoofstuk 2 Crossword

Kruppel Engel Hoofstuk 2 Crossword
Type
Crossword
Description

Watter tipe werk wil Tina nie eendag doen nie?
Wat leer die dorpskool nie vir die kinders nie?
Hoe oud was Ma Lettie toe sy swanger geraak het met Tina?
Ma Lettie wil nie praat oor…
Hoe het Pa At reageer toe hy hoor dat Tina vir Stefaans Marais gaan vra het om te betaal vir die dorpskool?
Wat is Tina se klein Boetie se naam?
Wat is Tina se klein sussie se naam?
Watter tipe werk doen pa At?
Wat is die naam van die plaas waar Tina-hulle bly?
Van Noodt se bruin woonbuurt het net soveel ___________ as kerke.
Ant Merlin is _______ se ma.
__________ wou vir pa At met 'n mes steek.
Wie is Oom Ketôt se vrou?
Ma Lettie is ________ toe sy hoor Tina wil dorp skool toe gaan.
Stefaan Marais is Tina se _____________ pa.
Pa At kry ________ wanneer hy baie kwaad is.

Die kruppel engel hoofstuk 2 Crossword

Die kruppel engel hoofstuk 2 Crossword
Type
Crossword
Description

Kies die korrekte antwoord. Ma Lettie is(frusteerd/geskok/kwaad) as sy hoor Tina wil na die dorpskool gaan.
Vul die ontbrekende woord in . By Rising star kry Tina alles _____________.
Tina het ook________________ skool toe en terug.
Watter tipe werk wil Tina nie eendagdoen nie.
Ma Lettie sê Tina is baie ________________. (klagte)
Wat leer die dorpskool nie vir die kinders nie
Wat het Tina se ma op haar uitgegooi toe sy sê sy het by Stefaans Marais geld gevra vir skool?
Tina se boetie se naam is__________________.
Tina se sussie se naam is_____________________.
Vul die ontbrekende woord in . tina besef nadat haar ma haar so geslaan het dat Stefaans Marais haar _______________________ pa is.
Tina lyk anders as die ander bruin kinders omdat haar pa ___________ is.
Hoe oud was Ma lettie toe sy swanger geraak het met Tina?
Vul die ontbrekende woord in. Ma Lettie het vir Tina 'n leuen oor haar biologiese pa vertel. Sy het gesê dat Tina se pa 'n _________________ van die Kaap was.
Vul die ontbrekende woord in. Ma Lettie het vir Tina 'n leuen oor haar biologiese pa vertel. Sy het gesê dat Tina se pa ______________ is.
Vul die ontbrekende woord in. Ma Lettie het vir Tina 'n leuen oor haar biologiese pa vertel. Sy het gesê dat sy nie Tina se pa se __________________ geken het nie.
Ma Lettie wil nie oor ______________________ praat nie.
Op wie se plaas werk Pa At?
Watter tipe werk doen Pa At?
Wanneer Pa At baie kwaad is, kry hy _______________.
Ma Lettie sê dat Pa At net ________________ drink.
Waarvoor is die geld wat die prokureur elke maand vir Ma Lettie inbetaal?
Wie is die meeste van die tyd dronk?
Wou Pa At met 'n mes steek.
Oom Ketot se vrou?
Die bruin woonbuurt se naam.

Die Industriele Revolusie Crossword

Die Industriele Revolusie Crossword
Type
Crossword
Description

Voor die IR was die verkoop van die 'items' die rede hoekom Brittanje en Amerika baie geld gemaak het.
Brittanje het baie _______ gehad wat grondstowwe en produkte vir hulle verskaf het.
Nuwe metodes om te boer het drastiese veranderinge gebring.
Vervaardigers wat van hul huise af klein werkswinkels gehad het.
Dit het massaproduksie moontlik gemaak.
Thomas Newcomen het die uitgevind, wat 'n groot verandering in produksie gemaak het.
Sakelui, handelslui, dokters, prokureurs, onderwysers, winkeliers e handelaars was in die groep.
Uitvindsel van James Hargreaves
Die eerste groot fabrieksnywerheid in Brittanje
Hulle werk was dikwels om onder masjiene in te klim of in klein tonnels in die myne.
Die tipe kinders was baie gebruik om te werk omdat hulle nie iemand gehad het wat omgegee het oor hulle nie.
Plaaswerkers wat teen die gebruik van die dorsmasjien geveg het.
Die groep mense was teen die gebruik van gemeganiseerde weefgetoue.
Brittanje se ekonomie na die IR

Letterkunde terminologie Crossword

Letterkunde terminologie Crossword
Type
Crossword
Description

Die finale deel van die verhaal
personifikasie / vergelyking / metafoor
'n Karakter wat nie aan 'n groep behoort nie
sake wat direk teenoor mekaar staan
verkeerde volgorde van woorde
botsing tussen karakters
Menslike eienskappe word aan lewelose dinge toegeken
Die sentrale idee of hoofgedagte van die verhaal
Die hoofkarakter is self aan die woord in die verhaal
onomatopee
Die volgorde van gebeure in die verhaal
Plek waar gebeure afspeel
Twee sake word met mekaar vergelyk

BLOKKIESRAAISEL Crossword

BLOKKIESRAAISEL Crossword
Type
Crossword
Description

Sy gunsteling kleur is pers.
Sy sal met liefde eerder weights in die gym rondgooi as rond hardloop.
Hy het B-span gespeel vir die rugby toe hy o/14 was.
Sy hou van pickles.
Sy hou van glimlag en lag.
Hy is ‘n DJ en n musiek vervaardiger.
Hy hou baie van griekse mitologie.
Hy is ‘n Arsenal ondersteuner.
Sy het ‘n fiksheid besigheid met iemand in die Studente Raad.
Hy het ‘n obsessie met Christiano Ronaldo.
Sy haat “horror movies”
Sy grootste vrees is hoogtes.
Sarkasme is haar derde taal.
Sy is allergies vir katte, alhoewel sy baie van hulle hou.
Sy het twee rotte as troeteldiere.
Sy het in dieselfde koor gesing vir 7 jaar.
Sy is deel van ‘n koninklike familie.
Hy deel sy verjaarsdag met iemand in die Studente Raad.
Hy is dieselfde gewig as wat hy in graad-4 was.
Hy speel gholf vir ‘n klub.
Sy hou nie van piesangs nie.
Hy het al aspris aan ‘n elektriese heining gevat.
Sy kan ‘n “share box” alleen klaarmaak.
Sy is verslaaf aan “ASMR”
Hy kom van Middelburg af.
Sy is deel van ‘n tweeling.

DIE AARDE EN DIE RUIMTE Crossword

Type
Crossword
Description

Die natuurverskynsel wat die kleure van wit lig vertoon
Die hoeveelheid kleure waarinwit lig opbreek as dit deur 'n driehoekige prisma skyn.
Die kleur van lig wat die meeste refraksie toon.
Die kleur met die laagste fekwensie en korste golflengte
Die naam van die hoek tussen die normaal en die invalsstraal.
Die planeet wat derde vanaf die son aangetref word, ook bekend as die blou planeet
Die planeet wat as die rooi planeet bekend staan,
Groterige rotsagtige voorwerpe wat op Aarde kan beland as hulle nie heeltemal uitgebrand is nie.
Die gebied in die ruimte anderkant die planeet Neptunus,
Die plek in die ruimte wat as die geboorteplek van komete bekend staan
'n Versameling van sterre
Die naam van ons naaste ster
Die planeet naaste aan die son is….
Die tweede maklikste sigbare ster
'n Sterrestelsel is in die VORM VAN ‘N SPIRAAL met baie arms
Die eenheid waarin die afstande van sterre gemeet word

“ gr sk br kr fr gl pl klanke Crossword

Type
Crossword
Description

Ons seil in 'n skip / vliegtuig ?
Jannie ___________die bal vir Sipho.
Ek speel met my bal op die ___________.
Mamma se ek het ____________ oe.
Op die _____________ is 'n vark, hoender en 'n koei.
Ek lyk _____________ in my pienk rokkie.
Oupa ____________ as hy kwaad is.
Draai die ___________ toe as jy klaar water gedrink het.
Sit die _________ in die kas asseblief.
Mamma stop haar kar op sy ___________.